szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Akik nagyot alkottak
Kemény évet hagyunk-hagytunk magunk mögött. A gazdasági válság hazai gondokkal fűszerezve komoly terheket rótt a magyar vállalkozásokra, önkormányzatokra is. Bármennyire elkeserítő időnként a helyzet mégis tudjuk - ha kell akár még keményebben dolgozva, de - tennünk kell továbbra is a dolgunkat, s bízni abban, hogy mielőbb túl jutunk ezen az időszakon.
2010.03.22. 14:48
Történelmi háttér (1849-2009)

A Régiós Pantheon szereplői közül többen még a XIX., illetve a XX. században születtek, éltek, munkálkodtak. Ahhoz, hogy megértsük indítékaikat, hozzáállásukat, mozgásterük nagyságát, lehetőségeiket, nem árt felidézni dióhéjban hazánk legújabb kori történelmét.

2010.03.22. 14:42
Bory Jenő világa

Hétgyermekes családban nevelkedni, tanulni eleve nagy kihívást jelent. Ezért még tiszteletre méltóbb Bory Jenő (1879-1959) életútja. Emlegetik építészként, festőművészként, költőként, tanárként. Apróbb településtől a fővárosig és országhatáron túl is találhatók művei, ám legkülönlegesebb munkája, a negyven nyáron át épült székesfehérvári otthona. Nevezik romantikus lovagvárnak, elvarázsolt kastélynak, az örök szerelem emlékművének, szerelemből épült mesekastélynak, mi csak úgy emlegetjük: Bory-vár. Ki romantikus, ki neoromantikus, más eklektikus stílusúnak mondja. De meghatározástól függetlenül mindenkiben rácsodálkozást kelt az a rengeteg meglepetés, amit az épület tartogat. Zegzugok, fülkék, dísz kutak, árkádok, csigalépcsők, bástyák, toronyszobák adnak helyet apró mozaikoktól az óriási királyszobrokon át kortárs alkotók munkájáig – fölsorolhatatlan a teremtő ötletek, s így a látnivalók sokasága. S aki az építmény és a művek ihletője, a maga is képzőművész társ: Boryné Komócsin Ilona (1885-1974).

2010.03.22. 14:41
Elment az indián főnök

Bujtor István (Budapest, 1942. május 5. – Budapest, 2009. szeptember 25.) ma-gyar színművész, filmrendező és forgatókönyvíró. Édesanyja a neves budapesti vendéglős, Gundel Károly egyik lánya volt, akinek első házasságából született féltestvére, Latinovits Zoltán. Édesapja Frenreisz István orvos volt, testvére Frenreisz Károly, az ismert rockzenész. Keleti Márton filmrendező tanácsára első filmszerepe idején a Bujtor nevet vette fel.

2010.03.22. 14:39
A bábolnai zászlóshajó „kapitánya”

Egészen a ’90-es évekig tartott az a sikertörténet, amely Bábolnán Burgert Róbert nevéhez fűződik. Harminc év alatt a pusztából város, a ménesből, az apró veszteséges állami gazdaságból világhírű magyar mintagazdaság lett. „Könnyen hitelt kapnak az olyan állítások, hogy Bábolnára ömlött a központi támogatás, ott a költségvetés, meg a politika, s nem a szakma volt a sikeres. A sorrend pedig az volt, hogy előbb olyanná tette a Burgert-csapat Bábolnát, hogy oda már lehetett adni MNB hitelt, ott rendelkeztek fejlesztési elgondolással, s volt növekvő és mérhető eredmény. Nem volt született „zászlóshajó” Bábolna, de az akart lenni.” – írja Romány Pál és Tamási Mihály Burgert Róbertre emlékezve.

2010.03.22. 14:38
A „rongylábú” balszélső

2009 augusztusában lett volna nyolcvan esztendős (Kaposváron született 1929. augusztus 23-án) az Aranycsapat tagja, a zseniális, ördöngös balszélső. A „rongylábú”, a „bolond”, ahogy társai szólították a gyors és kiszámíthatatlan játékost. A válogatottban 1949-1956 között 43 mérkőzést játszott, 17 gólt szerzett. Tagja volt a Wembleyben 6:3-as és a Budapesten 7:1-es győzelmet szerzett csapatnak. Olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes. Az ő sorsát is keresztezte a történelem. Sokkal többre vihette volna, ha a politika és a hatalmi játszmák nem értelmetlen ügyeket, hanem az emberek boldogulását szolgálták volna Magyarországon.

2010.03.22. 14:34
Éri István, a Veszprém megyei múltkutató

Az országos viszonylatban is kiemelkedő munkásságú történész-régész elévülhetetlen érdemeket szerzett Veszprém megyében a múzeumi élet fellendítésében, várak feltárásában. A nevéhez fűződik továbbá, hogy szűkebb hazájában akadémiai bizottság alakult, s a térségben komoly szakembergárda jöhetett létre.

2010.03.22. 14:30
Faller Jenő, a bányamérnök múzeumalapító

Dr. Techn. Faller Jenő, a műszaki tudományok kandidátusa okleveles bá-nyamérnök, tanár, bányaigazgató. Nevéhez kapcsolódik az észak-magyarországi frontfejtés beindítása, bányászati múzeum alapítása. Ő volt a megszervezője a magyarországi vájárképzésnek. Kutató munkája nyomán a régióban is bányamezőket fedeztek és tártak fel. Helytörténeti kutatásai eredményeit ma is felhasználják.

2010.03.22. 14:29
Fekete István, a mintagazda természetíró

Íróként az egész országnak tudott újat mondani, szépirodalmi nyelvezettel okított a természet szeretetére, tiszteletére, az emberi jóságra. Nem csupán regényben, hanem versben, színműben, filmen is. Gazdászként pedig kitörölhetetlenül kötődik neve a Veszprém megyei Ajka városához, amelynek környékén virágzó agrárgazdaságot hozott létre.

2010.03.22. 14:28
A városépítő bányaigazgató

A tatabányai szénbányák históriája két történeti korszakon ível át, melyek közül az egyiket a kapitalista, míg a másikat a szocialista társadalmi és termelési viszonyok határozták meg. Mindkét korszak jellemzője azonban, hogy egy-egy meghatározó vezetője volt, akiknek a személyisége rányomta bélyegét az általa vezetett vállalatra. Ilyen első számú ember volt 1945 előtt Rehling Konrád, aki 1920 és 1942 között állt a MÁK Rt. tatabányai bányaigazgatósága élén, és ilyen volt Gál István, aki 1953-tól haláláig, 1979-ig igazgatta a tatabányai szénbányák vállalatot. Az a majd három évtized, amely alatt a város életét megalapozó nagyvállalatot Gál István irányította, „a Gál”, az „Öreg”, „Gál Elvtárs”, ahogy nevezték közvetlen munkatársai, fontos, bizonyos szempontból meghatározó évtizedei voltak a fiatal megyeszékhely históriájának.

2010.03.22. 14:27
Kasza László és a veszprémi állatkert mítosza

Aki az állatot szereti, rossz ember nem lehet. Talán ezzel a kifacsart közmondással jellemezni lehet Kasza László, ahogy mindenki szólította, Laci bácsi hozzáállását – az emberekhez. Laci bácsi húsz évig volt a veszprémi állatkert igazgatója, s amellett, hogy munkája nyomán a vadaspark mítosza megszületett, mindenki Laci bácsija emberként is példaképpé vált.

2010.03.22. 14:25
Kokas Ignác festő, a váli szülőföld művészfia

A sikeres, számos díjat magáénak mondható festőművész 1926-ban született a Fejér megyei Válon. A királyi régióhoz más kötődése is van: a tanítóképzőt a Veszprém megyei Pápán végezte. Fejér megyében Székesfehérvártól, Komárom-Esztergom megyében pedig Oroszlánytól kapott jelentős megbízásokat.

2010.03.22. 14:21
Székesfehérvártól a világhírig… és tovább
Egy tehetséges és törekvő ifjú, aki egyszerre vonzódik a matematikához és a fizikához, annak kutatója, professzora lesz, holott már doktori disszertációja védése is nehézségekbe ütközik. Mindig képes tovább lépni: elméletben, gyakorlatban. Hogy ennek közege a hazája vagy hazátlanságba kényszerítettsége miatt a világ más szeglete – azért elszomorítja. Mégis megadatik neki az, hogy a nagyvilági bolyongások közepette vissza-visszatérjen, kapcsolatot tartson családjával, barátaival, pályatársaival, s itt érje a halál. Az olyannyira megismerni kívánt Világrend kutatása nélküle, de folyik… tovább.
2010.03.22. 14:20
Dr. Liszi János – „a sorsfordító rekto

Mindannyiunk számára elfogadható az a megállapítás, hogy egy város életének minőségét meghatározza a közbiztonság, az egészségügyi ellátás és az oktatás. Utóbbi különösen fontos egy olyan tudásközpont életében, mint Veszprém. A változások, a fejlődés azonban örök, s a birodalom tündöklését könnyen hanyatlás követheti. A mai Pannon Egyetem regionális tudásközpont, Veszprém egyetemváros. A szerep megőrzéséhez azonban kellett dr. Liszi János, aki nemcsak felismerte, hogy tenni kell, de meg is tette azokat a lépéseket, amelyek nemcsak a fennmaradást tették lehetővé, hanem szilárd alapját jelentik a fejlődésnek is.

2010.03.22. 14:18
Lőrincze Lajos, édes anyanyelvünk leghűbb őre
A huszadik századi nyelvművelés egyik legkiemelkedőbb alakja. A Veszprém me-gyei Szentgálon született nyelvész, tanár tudományos munkásságával, a rádióban, televízióban tartott népszerű műsoraival országos hírnévre tett szert, ám mindvégig hű maradt szülőföldjéhez, amelyről meleg hangon emlékeik meg írásában, csakúgy, mint a Pápán töltött diák- és tanári éveiről.
2010.03.22. 14:16
Aki átvitte a szerelmet a túlsó partra
Furcsa egybeeséseket produkál olykor az élet. Néha vidámakat, néha tragikusakat. Ez utóbbiakhoz tartozik ezen cikk szerkesztőjének sajátos, utolsó „találkozása” Nagy Lászlóval, az 1945 utáni magyar irodalom egyik legnagyobb költőjével. Apró gyermekkorom óta elkísértek versei, ezekből silabizáltam a versformákat, kerestem-kutattam a költészet titkait, rejtelmeit.
De ezek adtak erőt a legnehezebb pillanatokban, eligazodást a világ dolgaiban. 1978. január 30-án csoporttársaimmal bulira készülődtünk a szombathelyi főiskolán. Szinte egy időben lettünk többen is húszévesek, ez volt az apropó. Én Nagy László frissen megjelent könyvét kaptam ajándékba a többiektől. Ezt lapozgatva jött egyik társunk, és könnyezve újságolta: most mondta be a híradó, hogy meghalt Nagy László… A döbbenettől szólni sem tudtunk. Kézről-kézre járt a könyv, lapjai valamennyiünk könnyétől nedvesedtek. Felváltva olvastuk fel hangosan a címadó írást: Jönnek a harangok értem…
2010.03.22. 14:15
„A lélek költője, a költők lelke”

Nagy Miklós plébános, tiszteletbeli pápai kamarás, szerkesztő, író, költő a méltatlanul elfelejtett, mellőzött nagyságaink között is különös helyet foglal el. Az egyszerű falusi környezetből induló, üstökösként felfelé ívelő egyházi és irodalmi pályafutást a Rákosi-vészkorszak koncepciós Mindszenty József hercegprímás perében való elítélés, börtönben viselt mártírium, majd az egyházmegye legkisebb plébániájára, a Komárom-Esztergom megyei Úny községbe való száműzetés törte ketté. Úgy véljük, hogy életének, pályafutásának felidézésével a közelmúltunk által felhalmozott adósságból sikerül valamit törleszteni.

2010.03.22. 14:13
Öveges József, a játszva tanító professzor

A fizika nagy varázslója, tudományos rádió- és tévéműsorok népszerű szereplője hosszú éveket töltött el Tatán, ahol diákok ezreit oktatta a tudomány titkaira a maga sajátos módján, olyan módszerrel, hogy az érdeklődés teljes hiányát mutató emberrel is képes volt megszerettetni azt. Olyan tudományos módszereket fektetett le, amelyek ma is például szolgálhatnak az új nemzedék számára.

2010.03.22. 14:11
A Madárvárta „örökös lakója”
1909-ben, éppen 100 esztendeje született id. Radetzky Jenő, tanár, szakíró, népművelő, természetfotós, ornitológus. Jenő bácsi, a természet megszállottjaként a híres velencei-tavi Madárvártán egy egész generáció fiataljait oltotta be a természet szeretetével. Igazi pedagógus, vérbeli népnevelő volt, aki nem csak oktatta, de példát is mutatott arra, hogy lehet hazaszeretetre nevelni, s hogy a környezetünk megismerésével, megóvásával nemzetünket és a hazánkat is szolgáljuk.
2010.03.22. 14:10
Dr. Skoflek István, a fáradhatatlan természetbúvár

A felsőgallai születésű, később Tatán gyökeret vert tanár és tudós gyűjteményes munkásságával maradandót alkotott, öregbítve szűkebb hazája hírnevét. Elévülhetetlen érdeme volt Vértes László professzor mellett a vértesszőlősi ősember lelőhelyének feltárásában. Fiatalok ezrei köszönhetik neki megyeszerte, hogy megszerették a természetet.

2010.03.22. 13:28
Springer Ferenc – a tómentő

Springer Ferenc nevét először Tóth Istvántól, Gárdony polgármesterétől hallottam. Akkor merült fel, amikor a város kiemelt projektjéről, a Napsugár Part milliárdos fejlesztéséről 2008-ban hírt adtunk. A polgármester ekkor mesélt nekem arról, hogy volt annak idején egy VIB, amely neve összefonódik Springer Ferencével – utoljára ő hozott a Velencei-tónak milliárdokat fejlesztésre, és amit ma látunk, az még az ő munkájának eredménye. Persze, ma már eljárt ezek felett az idő, sem nem szépek, sem nem modernek az akkor épült szállodák, szabadstrandok – de jószerivel még mindig ezeket használjuk. Ekkor még nem is sejtettem, hogy ha megkapargatom egy kicsit ezt a témát, milyen kincsek kerülnek a felszínre.

2010.03.22. 13:27
   Regio Regia magazin


157. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás