szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Változó adó- és járuléktörvények

Változó adó- és járuléktörvények

Cikkünkben rövid tájékoztatást adunk a július hóban elfogadott adó- és járuléktörvények változtatásáról. Külön kiemeljük a 2006 - ban aktuális változásokat, reméljük segítségére lehetünk régiónk vállalkozóinak a változások nyomon követésében.

1. HÁZIPÉNZTÁRADÓ
1.1. Az adó alanya minden Társasági adó hatálya alá tartozó gazdasági társaság. A nonprofit szervezetek ( pl. alapítvány, egyesület … stb. ) vagy egy EVÁ-s társaság viszont nem.
1.2.
• átlagos napi készpénz - záróegyenleg( á.n.kp-ze ) azon napi záróegyenlegek összegét amelyeken volt Kp forgalom össze kell adni, majd el kell osztani a napok számával.
• elismert pénzkészlet: ( e.Kp ) az összes bevétel 0,8%-a de legalább 300 eFt
• adó = ( (át.n.kp-2.)-(e.Kp.) ) x 0,2
1.3. Ha valaki a 2006 évi eredmény felosztásakor az eredménytartalék terhére is vesz fel osztalékot a házipénztárból akkor az után 10 % forrásadót kell fizetni, amelyet 5 év alatt lehet teljesíteni kérelem alapján. A kedvezményesen adózó osztalékrész kiszámításához meg kell határozni az „á.n.Kp-2” –t és az átlagos napi kp-forgalmat 2006.01.01-2006.08.31 időszakra vonatkozólag.
1.4. A házipénztáradót évente egyszer, az adóévet követő év május 31-ig kell megfizetni. Legelőször 2008.május 31-én. 

2. EVA
2.1. 2006.október 01-től 15%-ról 25%-ra emelkedik az EVA.
2.2. Az EVA hatálya alól 2006.09.15-ig lehet kilépni. ( a bejelentési határidő jogvesztő hatályú, vagyis utána már nem lehet kilépni!)
2.3. 2006 december 20-án feltöltési kötelezettség lesz.

3. KÜLÖNADÓ
3.1. A magánszemélynek 4% különadót kell fizetnie azon többlet után, amennyivel az összevonandó jövedelme meghaladja az éves nyugdíjjárulék alap felső határát ( ez 2006-ban 6.325 eFt volt). Ebbe a határba nyugdíjat és a gyest is bele kell majd számítani. Ez 2007 január 1-után lép hatályba.
3.2. Különadót kell fizetni a nem EVÁ-s társaságoknak is, szintén 4%-ot,de ez az adónem már érinti a 2006-os üzleti évet is, gyakorlatilag a IV. negyedév után kell megfizetni. Feltöltési kötelezettség ( dec.20-a ) vonatkozik erre is, úgy mint a Társasági adóra. Az adót az adózás előtti pozitív eredmény után kell megfizetni úgy, hogy az adózás előtti eredményt többek között korrigálják az osztalék,az ingyenes szolgáltatás, az átvállalt kötelezettségek összegei is.

4. TÁRSASÁGI ADÓ
4.1. Ha valamely társaság adó alapja nem éri el az „elvárt jövedelmet’’, akkor az elvárt jövedelem után kell megfizetni a társasági adót 2007-től. Az elvárt jövedelem az ELÁBÉ-val ( eladott áruk besz. értéke ) csökkentett összes bevétel 2%-a. Adóelőleget kell majd fizetni az elvárt jövedelem után is. Nem kell az elvárt jövedelem után fizetni előtársasági adóévben, és az azt követő adóévben, továbbá akkor sem, ha az árbevétel bázis évhez képest 25%-al csökkent. Nonprofit szervezeteknek egyáltalán nem kell fizetni.

5. TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK
5.1. A biztosított-tól levont 4% eü. járulék 6%-ra nő szeptember 01-től. A megnövekedett 6%-ból a 4%-ot valamennyi biztosítási jogviszony ( pl. a nyugdíjas munkaviszonya ) után meg kell fizetni, a 2%-ot csak ott, ahol a biztosítási jogviszony nem éri el a heti 36 órát.
A jövedelem után fizetendő 29% marad ( eredetileg csökkentésről volt szó ) de a megoszlása változik a nyugd.alap és az eü.alap tekintetében.
5.2. Szeptember 01-től a minimum járulék –alap után kell fizetni a járulékot ami 125.000 Ft. Amennyiben az APEH-hoz bejelentésre kerül, hogy a tényleges jövedelem ennél kevesebb akkor továbbra is a tényleges jövedelem után kell fizetni. Ezt legkorábban október 12-ig kell jelenteni formanyomtatványon, utána pedig havonta, ha fenn áll az előbbi helyzet.
5.3. Aki nem biztosított, s nem biztosított eltartott hozzátartozója továbbá egészségügyi ellátásra szolidaritási alapon sem jogosult, akkor ő szeptember 01-től a minimálbér 15%-ának megfelelő eü.szolg.járulékot köteles fizetni ( 9.375 Ft/hó)
5.4. A nyugdíjas társas vállalkozó ( egyéni vállalkozó )ha jövedelmet vesz fel, akkor nem fog fizetni 5%-os baleseti járulékot, viszont 10% eü.szolg. járulékot fog fizetni szeptember 01-től. Ugyanez januártól már 16% lesz.
5.5. Ha az őstermelőnek nincs máshol biztosítási jogviszonya, akkor az elért bevételétől függően fog nyugdíjjárulékot fizetni. 7MFt/év alatt 8,5+5%-ot, 7MFt/év felett a minimálbér 44,5%-a után.
 
6. SZJA
6.1. 2007-től megszűnik a szellemi tevékenység, számítógép vásárlás, a felnőtt képzés kedvezménye. Évi 3,9 MFt-os jövedelem után már egyáltalán nem lehet érvényesíteni kedvezményt.
6.2. 2007-től, ha a nyugdíjasnak van más jövedelme, akkor az a nyugdíjjal növelt sáv alapján fog adózni.
6.3. Ha valaki a bankbetétet augusztus 31-e után helyezi el, vásárol befektetési jegyet vagy köt élet és nyugdíjbiztosításhoz kapcsoló szerződést, akkor az abból származó hozama ( kamata) 20%-al adózik majd.
6.4. szeptember 01-től a tőzsdei ügyletből származó eredmény és veszteség egyenlege után is 20% adót kell fizetni.
6.5. A tőzsdei részvények után kifizetett osztalékra 10% forrásadó lesz.
6.6. Ha valaki a 2006.06.09-én fennálló tagi kölcsön összegét 2006-ban elengedi, akkor a 2006-os év terhére felvett osztalékból az elengedett kölcsön összegéig 10%-al adózhat.
6.7. 2007-től a természetbeni juttatás utáni adó 44%-ról 54%-ra nő, így pl.100 Ft értékű természetbeni juttatás után 54 Ft adót és 44,66 Ft ( 154 Ft 29%-a ) járulékot kell fizetni, tehát közel a juttatott értékkel egyező összeget kell a költségvetésbe befizetni.
6.8. Céges telefon magánhasználata természetbeni juttatásnak fog minősülni, így az után is be áll a 6.7. szerinti adózás.

7. ÁFA
7.1. Szeptember 01-től a  15%-os adózó termékek, és szolgáltatások 20%-al adóznak, az 5% kulcs változatlan marad.
7.2. Ha az eredeti, még 15%-al kiállított számlát később (2011 végéig ) valaki stornózza vagy helyesbítő számlával felülírja, akkor annak is 15%-ot kell tartalmaznia.
7.3. A pénztárgépet legkésőbb november 30-ig át kell állítani. Ha a gép nyugta mellett Kp-s számlát is ad, akkor azt az átállításig nem szabad használni.
7.4. Ha 15%-os termék ( szolgáltatás ) előlegezése történt szeptember 01-előtti, és a végszámla ezen időpont után lesz kiállítva, akkor annak tartalma függ attól, hogy a felek hogyan állapodtak meg.
7.5. Az EU-s szabályok miatt a telefon ÁFÁ-ját 30%-os mértékben nem lehet levonni ( korábban ez 50% volt ) 2006.09.01-től.

8. EHO
8.1. Az idén bevezetett 4%-os magánszemélyt terhelő EHO januártól 14%-ra emelkedik, és a hozzájárulás fizetési felsőhatár 450 eFt-ra emelkedik.
8.2. Szeptember 01-től a magánszemély köteles nyilatkozni, hogy az ingatlan bérbeadásból származó jövedelme 1000 eFt-ot eléri e.
8.3. A beharangozottal ellentétben nem szűnik meg az 1950 Ft/hó tételes EHO.

9. ADÓZÁS RENDJE
9.1. ’’ Amnesztia’’
Ha az adózó 2006.06.09. előtt benyújtott bevallását önellenőrzi akkor azt 2006.december 31-ig pótlékmentesen teheti meg. Ha a feltárt hiány meghaladja az 50 eFt-ot, akkor külön kérelem  nélkül – az összegtől függően – 12 és 60 havi részletfizetési lehetőséget biztosít, az APEH.

9.2. Januártól a biztosítási jogviszony létrejöttét, az APEH-nek kell elektronikusan beküldeni, és majd Ő küldi tovább az Egészségbiztosítási pénztárba illetve a Munkaügyi Felügyelőséghez. Megszűnik az EMMA. A magánnyugdíjat nem a pénztárba, hanem az APEH-ba kell havonta bevallani.
9.3. A tevékenységet a cégbejegyzési kérelmet követő 15 napon belül be kell jelenteni az APEH-nak alakuló cégnél ( ugyanis a társasági szerződésben csak a fő tevékenység fog szerepelni az új cégeknél.)

2006.08.25. 15:19
   Regio Regia magazin


136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás