szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


ENYING – visszatekintés 2002-2006

ENYING – visszatekintés 2002-2006

Enying városával több éve folyamatosan együttműködünk, a település legfontosabb eseményeiről ez év során is több alkalommal beszámoltunk már. Az enyingi oldalakon most a város első embere, Tóth Dezső számol be az elmúlt ciklusban történtekről.

– Miért tartotta fontosnak, hogy a négy évről ilyen módon is beszámoljon?
– Nemcsak fontosnak, de természetesnek is tartom, hiszen az idei év a helyhatósági választások éve is. Életünkben, ha egy pe-riódus lezárul, mindig számba vesszük a történteket, elszámolunk az eltelt időszakkal, mind mások, mind pedig önmagunk felé. Úgy érzem, ez egy önkormányzati ciklus végeztével nemcsak lehetőség, de kötelezettség is, még akkor is, a rendhagyó, mert nincs hagyománya.

– Milyennek látja az elmúlt négy évet?
– A testületi, önkormányzati, hivatali munkát a nyugodt légkör, békesség és a konstruktív együttműködés jellemezte. Úgy vélem, a testületi munka mindvégig párbeszéden alapult és a települési érdekeket szolgálta. Alapvető volt mindvégig a demokratikus vezetési stílus, egymás kölcsönös megbecsülése, a vélemények tiszteletben tartása, a jogok és kötelezettségek megfelelő súllyal történő kezelése. Fontosnak tartottuk a hiteles információáramoltatást, a lakossággal, civil szervezetekkel, egyházakkal való személyese kapcsolattartást és nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a város fejlődését segítő pályázati lehetőségek maximális kihasználására is.
Jelentős állami többlettámogatást sikerült elérnünk az új elemként megjelenő Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulásnak köszönhetően. A központi orvosi ügyelet szervezésében, a házi segítségnyújtás, családsegítés, oktatás és a területfejlesztés területén már működik a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés, a támogatást éppen ezen feladatok ellátásához sikerült megszereznünk.

– Mit sikerült megvalósítani a tervekből?
– Négy évre szóló terveink, elképzeléseink maradéktalan megvalósítás egy csodálatos vágyálom beteljesülése lett volna. A valóság azonban más. Nem elég az embernek önmagát adni. A siker titka: helyi és külső források együttes megléte, amely megannyi összetevőből áll. Településünk, a kistérség, de az egész ország gazdasági helyzete jól ismert mindannyiunk előtt. Az országos szintű gondok, helyben is érezhetőek. Ennek ellenére a négy év alatt több mindent sikerült megvalósítani.
Biztosítottuk például az önkormányzat által fenntartott intézmények nyugodt, kiegyensúlyozott és szakszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, s ahol csak lehetett fejlesztettünk. Felújítottuk a bölcsődét, óvodai tornaszobát építettünk, több iskolában végeztünk komoly felújításokat és nagyarányú eszközfejlesztéseket, például nyelvi labort alakítottunk ki a Bocsor István Gimnáziumban, de bővítettük a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár számítógépes hálózatát, felújítottuk az Egyesített Szociális Intézményt és a Könyvtárat, Balatonbozsok városrészben pedig ren-deztük a Civil-házat és környékét.
De sok minden más is elkészült a négy év alatt. Közterületi információs rendszert építettünk ki. Nagyon fontos lépéseket tettünk az ívóvízellátás területén. Az egyik legnagyobb beruházásunk – a Batthyány-kastély és környezetének rehabilitációja – ennek első üteme elkészült. Mindezek mellett befejeződött a közvilágítási hálózat fejlesztése, elkészült a UEFA-szabványnak megfelelően a futballpálya és az edzőpálya világítása. Éves rendszerességgel végeztünk út, járda felújítást, de építettünk is, több esetben lakossági együttműködéssel. Fejlesztettük a városi Szolgáltató Intézmény eszközparkját, az ÁNTSZ-előírásoknak megfelelően alakítottuk ki a bozsoki és a kabókai orvosi rendelőt, teljes körűvé vált a háziorvosi ellátás, folyamatban van még a fogorvosi állás betöltése épp úgy, mint a bölcsődei bútorzat cseréje.
Két új intézményt is létrehoztunk a Kistérségi irodát és a Nevelési Tanácsadót, melyek 2005 óta működnek.
Természetesen – lehetőségeinkhez képest – támogattuk a civilszervezeteket, a tömeg- és versenysportot, a város idős polgárait és a szociálisan rászorulókat. Tehetséges diákjainkat pedig ösztöndíjjal segítettük.

– Mi az, ami még folyamatban van, vagy amit már a következő ciklusra készítettek elő?
– Több pályázatunk még folyamatban, illetve elbírálás alatt van, s néhány tervet is sikerült már előkészítenünk. Kidolgoztuk például a településfejlesztési koncepciót, településrendezési szabályozási tervet és az új építési szabályzatot, s ezzel egy időben elkezdődtek a belterületbe vonások is. Elkészült az új kistérségi rendelőintézet tervpályázata, építési engedélyezése folyamatban van.
Megalakítottuk a szennyvíztársulást, vízjogi és létesítési engedéllyel rendelkező, befogadott szennyvíz-beruházási pályázatunk elbírálás alatt van. Részletes tervek készültek a felszíni csapadékvíz kezelésére. A műtárgyak szakaszos építése eddig három utcában készült el.
Folyamatban van a 19 férőhelyes szociális ellátást nyújtó intézmény kialakítása a Szabadság téren.
Folyamatos az önkormányzat közreműködése a kereskedelmi és pénzügyi infrastruktúra fejlesztésében (Penny Market, CBA, Takarékszövetkezet). Megtettük az első lépést a szelektív hulladékgyűjtés terén is, mely soron következő bővítésével 2006. év végére fedi le településünk egészét. Vannak befogadott pályázataink a bozsoki Civil-ház, helytörténeti múzeum felújítására, kialakítására és a Vas Gereben úti óvoda bővítésére, s természetesen folytatódik a Batthyány-kastély felújítása is.

– Mit gondol, összességében hogyan sikerült ez a négy év?
– Vágyaink és lehetőségeink között egyensúlyozva tudatosan tervezett, nyugodt négy év munkája árán jutottunk el idáig. A négy évvel ezelőtt meghirdetett programot csaknem teljes egészében sikerült tartani. Amit nagyon sajnálok, hogy a munkanélküliség terén nem sikerült igazi áttörést elérnünk. Több alkalommal eljutottunk a tárgyalásokig a betelepülni vágyó vállalatokkal, de egytől egyig a végén mindenki visszalépett. Ennek ellenére azt mondhatom, sok feladatot sikerült elvégeznünk. Tudtuk mire vállalkoztunk, de a 2002-2006 kö-zött végzett munka kapcsán azt is tudjuk, mi a teendő! A tervek készen állnak, a távlat világos. Békességben élni tudó, fejlődő, értékeit, intézményeit megtartó és fejlesztő kistérségi körzetközponti szerepet is betölteni tudó, megosztottságmentes kisváros legyen településünk Leshegy Ófalutól Alsótekeresig.

Cseh Teréz

2006.09.27. 10:42
   Regio Regia magazin


136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás