szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


A Közép-dunántúli Régió energetikai koncepciója

A Közép-dunántúli Régió energetikai koncepciója és stratégiája
Vezetői összefoglaló II.

HAGYOMÁNYOS RENDSZERFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
A KD Régió célpiramisában a hatékony humán erőforrások alakítása, képzése kitüntetett prioritásként szerepel, amelynek eredménye lesz az innovatív energiagazdálkodás és annak kiművelt főkből álló szervezete. Ezt az oktatást, felkészítést és folyamatos, egész életen keresztül igényelt tudásfrissítést - a nagy múltú hazai műszaki és közgazdasági oktatási szervezeteken felül - azok a kutatóhelyek, ill. a hagyományos rendszereket irányító, csúcstechnológiát alkalmazó intézmények oktathatják, ahol:
- energetikusi átfogó ismereteket, kombináció és döntéshozói készséget fejlesztenek ki, a műszaki-gazdasági ismereteken felül,
- a térinformatikai eszközökkel, digitális technikai programokkal ellenőrizhetők a tervek, a megvalósítás és az üzemvitel.
Az ily módon felkészült városi-, kistérségi-, ipari parki, nagyobb üzemi energetikusokból álló megbecsült, kooperáló hálózatot alkotó regionális szervezet a biztosítéka annak, hogy az igények kielégítése a fogyasztó és szolgáltató között mindenkor hatékony és optimális legyen, ama tulajdonképpen nem új, mint javaslat (azért is „hagyományos”), csak megszűnt. Főleg az önkormányzatoknál, mivel az állami szolgáltató cégekkel nem lehetett és nem is kellett „előnyös” energiavételezést megkötni, szemben a már szabad piaci körülményekkel, amikor a nyitott szabad piaci „hozzáférés” (open access) adta lehetőségeket ki lehet használni.
Ebben a fejezetbe célszerű az előző speciális javaslat mellett megismételni a térség műszaki – fizikai területi szerkezetét alátámasztó, energetikai, magisztrális hálózati energiarendszerek bővítésére vonatkozó előzetes javaslatok koncepcióját, amely szerint:
- A KD Régió helyet ad a nemzetközi kooperációs villamos vezetékhálózati bővítéseknek, megfelelő bérleti díj ellenében, azon felül kiköti, hogy a racionális területhasználat érdekében a szabadvezetéki tartóoszlopok kiképzése olyan legyen, hogy azon a szokásos, max. 2 áramkör hordása helyett, minimum 4 áramkör fogadására legyen alkalmas, amelyek feszültségszintje különböző is lehet. Ezzel az „innovatív megoldással” eleget lehet tenni a célpiramisban rögzített „innovatív fizikai rendszer kooperáció” feltételének.
- A KD Régió a jelenleg tervezés alatt álló „NABUCCO” és „KÉK ÁRAMLAT” fantázianevű, nemzetközi kooperációt végző, nagynyomású földgáz hálózatoknak is helyet ad, a környezetvédelmi, ökológiai előírások betartása és szerződésben rögzített bérleti díj folyamatos ellentételezése mellett.

MEGÚJULÓ ENERGIATERMELŐ-ENERGIAHASZNOSÍTÓ TECHNOLÓGIÁK
JAVASOLT HELYE, TERÜLETI MEGOSZLÁSAI JAVASLATA

A régió primer biomassza hulladékok energiahordozói kitermelési helyei a jó minőségű szántóterületekről származtathatók, azaz északon a Kisalföld benyúló termékeny területei a Komáromi és Kisbéri Kistérség területén, majd a Marcali-medence vidékéről. A legnagyobb összefüggő termékeny rész a Mezőföld térsége, azaz a Székesfehérvári-, Ercsi-i, Gárdonyi-, Abai-, Adonyi és Balatonalmádi Kistérségek területe. Egy, a mezőgazdaságot áttekintő, népszerűsítő térkép segítségével az is kivehető, hogy milyen gabonafélét termesztenek a kiválasztott nagyobb tájegységekben, így: búza-kukoricát, rozs – zab - árpát, napraforgót, cukorrépát, másrészt zöldség-gyümölcsféléket, szőlőt.
Egy külön jelentős területet fed le az erdőgazdaságok területe, a dendromassza származtatási helye. Ezek a Dunántúli-középhegység területén belül a Bakony-, a Vértes- és a Gerecse-hegységek területére esnek.
Megjelennek még az állattenyésztés jellegzetes helyei; a rétek, legelők térségében, ezen fajta szerint megkülönböztethetők a szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, baromfi-, lótenyésztésre leginkább alkalmas helyek, azok térbeli eloszlása. Ezek néhány kistérség kivételével - Tapolcai, Balatonfüredi, a Balatonalmádi, a Veszprémi, a Várpalotai, a Tatai, a Tatabányai
Kistréségek – létrehozzák a biogáz erjesztés alapanyagát a fennmaradó mintegy 19 kistérségben.
A kevesebbé jó minőségű területekre a hegyvidéken fás szárú energia célnövény-termesztés javasolható, így a Bakonyalján, a hegyek lejtőin, a Pápai, Ajkai, Zirci, Móri, Várpalotai, Oroszlányi Kistérségekben.
A rosszabb termőhely adottságú térségek nem képeznek nagyobb kiterjedésű egységes, jellegzetes területet, ezeknek finomabb megkülönböztetése szükséges ahhoz, hogy oda lágyszárú biomassza termelés meghonosítható lehessen, éppúgy, mint a be nem vetett szántóterületek esetében.
Ezekre a helyekre, a kutatások eredményeit felhasználva, mintegy 28-féle növény telepítése között lehet választani, amelyek közül kiemelhetők: a cukorcirok, a szudánifű, az óriás keserűfű, a zöld pántlikafű, a kender. A jobb minőségű helyekre az őszi búza, a tritikále, a napraforgó, a repce, a rozs, a zab, a kukorica stb., a tavak térségében (Balaton, Velencei-tó) pedig a hazai nád.
A nagykiterjedésű Nemzeti Parkok fenntarthatósága és kíméletes hasznosítása érdekében az előírásszerű kaszáláson és annak hasznosításain felül a helyi szabályozástól függően további hasznosítások is megengedhetők (rideg állattartás, legelőhasznosítás stb.).
A gabonafélék energia - növénykénti - szeszgyártáshoz, bioetanol üzemanyag előállításhoz –felhasználására Magyarországon a következők jöhetnek számításba: az őszi árpa, az őszi búza, a zab, a kukorica, a csicsóka, a cukorrépa stb.
A KD Régió előzőekben vázolt koncepciója értelmében elsődleges fejlesztési területnek a zöldöv kistérségeinek területét és oda javasolt fejlesztési technológiai elemek megvalósítását tekinti hosszú távon. Ez nem jelent időbeli ütemezést, mivel a „szigetek”
minőségi fejlesztése a zöldöv kistérségeivel párhuzamosan, azokkal egy időben történhet, azonban ezen térségek támogatása prioritást kell, hogy élvezzen közép és hosszú távon, a területi esélyegyenlőség elérése érdekében.

SPECIÁLIS CÉLOK
A Magyarországra vonatkozó Európai Uniós 2001/77/EK irányelv és vállalás a megújuló energiahordozói bázison történő villamos energia-termelés növelésére 3,6% arányban 2010-ig már napjainkra teljesült, mivel a megcélzott 1700 GWh/év villamos termelés helyett 2005. végére a hazai rendszer 1880 GWh-ot teljesített megújuló energiahordozókkal.
A 2013 év végéig megcélzott vállalás a hivatalos bejelentés szerint villamos energia-termelésre 5400 GWh, ami 11,4% aránynak felel meg középtávon, a teljes megújuló energiafelhasználás nagyságára az előirányzat 168 PJ/év, ami az ország teljes energiafogyasztásának 14%-át jelenti.
A KD Régió a bejelentett, országosan vállalt arányok teljesítésére képes és alkalmas lesz a bemutatott potenciális megújuló energiahordozói adottságai alapján, azaz vállalja:
- A villamos energia régióra becsült mintegy 19,784 PJ/év fogyasztásának 12%-át kitevő, mintegy 2,374 PJ/év villamos energia termelés létrehozását megújuló energiahordozói bázison (megfelel: 660 GWh/évnek).
- A régió teljes közvetlen energiafelhasználásának hosszú távra becsült mintegy 130 PJ/év volumenéből 22,0 PJ/év energiatermelést vállal, amely a teljes regionális összfelhasználásnak 17%-a, azaz nagyobb, mint az országosan vállalt átlagos (14%-os) arány. Ezt azonban annak a 4 dinamikusan fejlődő megyének mindenképpen vállalnia kell (melyek közül kettő, Fejér és Veszprém megyék a régióba tartoznak), az átlagos fejlettségű megyékhez, ill. régiókhoz képest.
- A régió speciális célja, hogy ezt a 22,0 PJ/év összenergia-termelést a kiválasztott lakossági-kommunális és mezőgazdasági fő-fogyasztók ellátására hozná létre a régió „zöld-öv”-ében, a 16 kistérségben, mint elsődlegesen preferált, támogatást élvező területeken, amelyek egyben a hátrányosabb helyzetű, vidékfejlesztési célterületek is.
- A dinamikusan fejlődő, mintegy 10 kistérségben, a régió energetikai térszerkezetében kiemelt „szigetek” területén jöhetnek létre azok a még mindig a helyi érdekeket szolgáló, minőségi-környezetbarát technológiájú fejlesztések, amelyek külföldi vállalkozók ill. nemzetközi konszernek befektetéseiként élvezhetik majd, pl. a zöldáram termelésükre nyújtott támogatásokat.
- Újszerűsége és speciális stratégiai célja a KD Régiónak a decentralizált kis és középteljesítményű, innovatív technológiák előnyben részesítése centralizált, korszerűtlen erőművi, fűtőművi rekonstrukciók további támogatása helyett.

KOMPLEX TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ENERGETIKAI STRATÉGIAI CÉLOK A KÖZÉPTÁVÚ, 2007–2013-ig IDŐSZAKRA
A munka kezdetén, az országos és regionális fejlesztés tervekkel, azok fejlesztési céljaival és prioritásaival összhangban felállított energetikai fejlesztési prioritások, így az energiahordozói struktúra megújítása, az innovatív technológiák, ellátásmódok megvalósítása, az innovatív gazdálkodási szervezetek felállítása és a nemzetközi K+F elvi és fizikai rendszerkooperációk bővítése életképeseknek bizonyultak, mivel a II. Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve új nevén az: „Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásai, azaz a gazdaság-fejlesztés,  a környezet és energetikai fejlesztés, a közlekedésfejlesztés, a területfejlesztés, a társadalmi megújulás és az  államreform alá éppúgy besorolhatók, mint a Közép-Dunántúli Régió Stratégiai Program prioritásai alá.

(Folytatjuk)

2006.09.27. 15:34
   Regio Regia magazin


136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás