szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Megvalósult az esztergomi Bottyán Szakközépiskola

A Reneszánsz Zrt., mint kivitelező most is korrekt partnernek bizonyult
Megvalósult az esztergomi Bottyán Szakközépiskola rekonstrukciója

A műemlék épület közel 900 millió forint összértékű felújítását hazánk egyik nagy múltú kőfaragó, kőszobrász vállalkozása, a több mint 60 esztendős Reneszánsz Kőfaragó Zrt. végezte el, méghozzá határidőre és kitűnő munkát végezve. Keresve sem találhattunk volna jobb, szebb apropót ahhoz, hogy kicsit közelebbről is megmutathassuk önöknek Esztergom új büszkeségét. Körképünkben – megszólaltatva minden érintettet – felvillantjuk kicsit a múltat, a jelent és a jövőt.

Múltidéző
– dr. Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát
– Az iskola ősének az esztergomi káptalani iskola tekintendő, amely már 1000 körül létezhetett, és a török hódításig működött. Az új iskola alapítója Széchenyi György esztergomi érsek volt, aki az ezzel kapcsolatos teendőket a jezsuitákra bízta. A bencések 1808-ban vették át az intézményt, 1852-től nyolcosztályos iskolaként működött. A nagy múltú oktatási intézménynek olyan kitűnő személyek is diákjai voltak, mint Csernoch János, Haynald Lajos, Samassa József, Császka György, Bárdos Remig, Burány Gergely, Fischer-Colbrie Ágoston, Glattfelder Gyula, Fraknói Vilmos, Witz Béla, s emellett oktatói között is számos kiemelkedő bencés tanár található.
Az értesítő így emlékezik múltra és jövőre: „Fényes a múlt, mint az egész országé és benne Esztergom városáé, büszke önbizalom forrása új nemzedékeknek: a múltnak emléke – a jövőnek példaképe s ennek követése az utódok becsületbeli kötelessége.” Ez a mondat visszatükröz valamit abból a gondolkodásmódból, hazafias lelkületből is, amely a két világháború közti korszakra jellemző.

Új időknek új tanai
– Dér Imre, Bottyán János Műszaki Szakközépiskola igazgatója:
– A mai iskolát 1950-ben alapították miután a bencések az államosítást követően elhagyták az intézményt. 55 évvel ezelőtt kerültek ki az iskola falai közül az első érettségizettek. Eredetileg gépipari képzést indítottak itt, de a profil az idők folyamán többször változott. Legutóbb 2000-ben történt gyökeres átalakulás ezen a téren, amikor az esztergom-kertvárosi Hell József Szakközépiskola jogutója lettünk. A tanulólétszámunk ekkor jelentősen megnőtt – 900 körüli volt –, s ez az épület ennyi diák képzésére már nem volt alkalmas. Nem maradt más, mint tudatosan le kellett építenünk a tanulólétszámot, a gimnáziumi képzést kifutó rendszerben megszüntettük, s onnantól kezdve tisztán műszaki profilú képzés folyik az intézménybeninformatika illetve elektronika szakmacsoportokban.
– Két specialitásunk van: az egyik, hogy Cisco lokális akadémiájaként működünk, a másik pedig, hogy az idei évtől részt veszünk az ún. TENEGEN programban.
– A Cisco egy amerikai oktatási hálózat, amely az egész világra kiterjed. Az e-learning oktatás tipikus példája. A négy féléves képzés során a diákok egy olyan végzettséghez jutnak ennek a képzésnek a keretében, amelyet a világon gyakorlatilag bárhol elfogadnak. Ezt kezdetben szakkör formában tudtuk biztosítani, de az idei évtől már érettségi utáni képzésként is megjelent a kínálatunkban, vagyis OKJ-s bizonyítványt tudunk adni róla „informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető technikus” néven, és párhuzamosan ezek a diákok a Cisco képzésben is részt vesznek. Ebben a képzésben csak a legjobb tanulók vehetnek részt, mert nagyon magas minőségi követelmények vannak.
– A TENEGEN programra legalább ilyen büszkék vagyunk. Öt ország, 11 partnerrel vesz részt ebben a projektben, s mi köztük vagyunk. A TENEGEN konzorcium egy együttműködésen alapuló tanulási/tanítási környezetet fejleszt, amelyben nem „oktatni” kívánja az e-learning módszereket a pedagógusoknak, hanem bevonni szándékozik őket a hálózati kommunikáció, tudásmegosztás közegébe.
– Iskolánk falai között tehát nem csak informatikai alapképzés folyik. Nálunk éppen egy arra épülő, speciális informatikai képzés folyik, amit a munkaerőpiacon nagyon keresnek. Ettől igazán egyedi az itt folyó képzés. Mindehhez nagyon jó infrastruktúrával is rendelkezünk, ami elsősorban éppen a mostani felújításnak köszönhető. Az omladozó vakolatot, az életveszélyes tetőszerkezetet – melyeket éveken át el kellett viselnünk – eltüntette a pincétől a padlásig terjedő komplett felújítás. Az egyik fő szempont a teljes akadálymentesítés volt, ebben segített a két új lift elhelyezése, illetve két új számítógépes teremmel is bővültünk, s ebbe új számítógépeket is kaptunk. Jelenleg közel 300 számítógéppel, 8 számítógépteremmel rendelkezünk, s ezzel teljes mértékben meg tudunk felelni az oktatási igényeknek.
– Meghatározó szempont volt továbbá az is, hogy iskolánk műemlék épületben működik, s ráadásul a felújítást úgy kellett megoldani, hogy mindez ne zavarja az oktatást. Óriási kihívást jelentett ez a kivitelező és az iskola számára egyaránt. Elmondhatjuk, hogy példa értékű volt a Reneszánsz Zrt., mint kivitelező, a fenntartó és az iskola együttműködése. A sok nehézség ellenére, utólag mindannyian úgy látjuk, hogy megérte elviselni a plusz terheket.
– A megújulás – meggyőződésünk, hogy – a beiskolázásunkra is visszahat. Ez már a mostani beiskolázási eredményeken is jól mérhető: már az első jelentkezéseknél három osztály maximálisan betelt. Létszámproblémánk tehát nem lesz.

Komárom-Esztergom megye
egyik legnagyobb beruházása
– Dr. Völner Pál, KEM Önkormányzatának elnöke:
– A Bottyán János Műszaki Szakközép-iskola felújítási tervei 2006-ban kerültek benyújtásra, s Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata, mint fenntartó címzett támogatásként 700 millió forintot nyert erre a célra. Az eredeti tervezett költségek azonban – mire a projekt egyáltalán elkezdődhetett – megnövekedtek, az összköltség 900 millióra rúgott. A megyei önkormányzat költségvetési hiánya pedig évről évre csak egyre nagyobb lett - 2006-ban 500, 2007-ben 700 millió volt a hiány. A helyzet egyre reménytelenebbnek tűnt. Azt nem szerettük volna, hogy a beruházás anyagi okok miatt elmaradjon, ezért tárgyalásokat kezdeményeztünk Esztergom városával. A városi önkormányzat vállalta, hogy 200 millió forinttal hozzájárul a felújításhoz, s cserébe az épületbe egy másik intézményt is beköltöztethet, illetve az is felmerült, hogy a felújítás végén teljes egészében átveszi a Bottyán János Műszaki Szakközépiskolát, s a fenntartói jogokkal együtt megkapja az épület tulajdonjogát is.
– Úgy gondoltuk, hogy valójában mindegy, hogy ki a tulajdonos, a lényeg, hogy az intézmény jól működjön. A megyei önkormányzat a megyében élőkért van. Mi élni szerettünk volna az adódó lehetőséggel, mert más megoldás nem kínálkozott, pedig akkor már katasztrofális állapotok uralkodtak az iskolában. A felújítás végül sikerült, az iskola ennek köszönhetően évtizedekig kitűnő körülmények között, biztonságban működhet tovább.
– A beruházás kapcsán arra is büszkék vagyunk, hogy a kivitelezővel kialkudott árat tartani tudtuk, manapság ugyanis elég ritka, hogy egy beruházás belefér az eredeti keretbe. Menet közben felmerültek ugyan váratlan problémák, előre nem látott plusz költségek, de a kivitelező Reneszánsz Zrt.-vel sikerült olyan partneri kapcsolatot kialakítani, hogy az elképzeléseket újragondolva, esetleg kicsit átalakítva valamennyi fe-ladatot sikerült megoldani. Ez már csak azért is dicséretes, mert a megyében az utóbbi idők egyik legnagyobb beruházásáról beszélünk.

Új fenntartó – új jövőkép
– Gerendás János, Esztergom Város Polgármesteri Hivatala, tanügyi irodavezető:
– Esztergom városa úgy gondolja, hogy a megyei intézmények ott vannak a legjobb helyen, ahol fizikailag is léteznek. Évek óta – ellentétben más városokkal –- törekszünk arra, hogy saját kézbe, saját tulajdonba vegyük a városban működő intézményeket. 2002-ben átvettük a Szent István Gimnáziumot, 2007-ben a Dobó Katalin Gimnáziumot, de más szervezeteket is saját fenntartásba vontunk, mint például a kórházat vagy a Balassa Múzeumot. Mindemellett több olyan létesítményt is működtetünk, amelyek kifejezetten megyei feladatokat látnak el, mégis úgy gondoljuk, hogy ez így van rendjén.
– A Bottyán János Műszaki Szakközépiskola esetében könnyen meg tudtunk állapodni a korábbi fenntartóval, a me-gyei önkormányzattal. Hozzájárultunk az intézmény felújítási költségeihez, s cserébe megkaphattuk a fenntartói jo-gokat és az épület tulajdonjogát is. A folyamat lassacskán a végéhez közeledik, már az átadás-átvételi megállapodást is elfogadta a megyei közgyűlés, a városi képviselő-testület, hivatalosan pedig 2009. augusztus 1-jétől kerül az irányításunk alá az intézmény.
– Fenntartóként természetesen tovább kívánjuk üzemeltetni az iskolát, sőt, ha minden jól alakul a jövőben akár a város legnívósabb középfokú tanintézményévé is válhat. Esztergomba kerül ugyanis a Pázmány Péter Egyetem Információs Technológiai Kara, s szeretnénk elősegíteni, hogy ennek legyen városunkban egy „gyakorlóiskolája”. Éppen ezért levélben felkértük a középfokú intézményeinket, hogy „pályázzanak” erre az „elit iskola” címre, s dolgozzák ki fejlesztési javaslataikat. A most megújult Bottyán is adott be pályázatot, és mivel jelenlegi profilja is átfedi a létrehozandó képzést, jó eséllyel pályázhat. – Magasan képzett tanulókat szeretnénk itt látni, akik informatikai területen szeretnének majd továbbtanulni. Az lenne a cél, hogy minél több közös tanár lehessen az egyetemmel, akik itt is és ott is tanítanak majd. Olyan kö-zépiskolát képzeltünk ide Esztergomba, ahová a legjobbak jönnek.

Cseh Teréz

2009.07.14. 11:54
   Regio Regia magazin


151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás