szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Fekete István, a mintagazda természetíró

Fekete István, a mintagazda természetíró

Íróként az egész országnak tudott újat mondani, szépirodalmi nyelvezettel okított a természet szeretetére, tiszteletére, az emberi jóságra. Nem csupán regényben, hanem versben, színműben, filmen is. Gazdászként pedig kitörölhetetlenül kötődik neve a Veszprém megyei Ajka városához, amelynek környékén virágzó agrárgazdaságot hozott létre.

A kezdetekről
Fekete István 1900. január 25-én született a Somogy megyei Göllén. Apja – Fekete Árpád -  tanító, iskolamester, aki a kornak megfelelően, kemény nevelésben részesítette fiát. Nagy hatással volt rá anyai nagyanyja, akivel gyerekkorában egy szobában lakott. No meg édesanyja is – a női szeretet próbálta egyensúlyozni az apa kérlelhetetlen szigorát. Az iskolamester ugyanis megkövetelte, hogy a fia legyen a legkülönb. Az elemi iskola négy osztályát a faluban végzi el. Majd kaposvári évek következnek, mert oda költözik a család. A kezdeti bukdácsolás után végre magára talál, és a polgári iskola felsőbb osztályában már megtalálja önmagát, javulnak eredményei, és barátokra is talál.
1917-ben ismerkedik meg a vadászattal is Somogyfajszon, nagyapai nagynénjénél, ahol elejti első rókáját.
Ez az év másban is nevezetes számára. Bevonul katonának, majd hadiérettségit tesz. Ezután Gödöllőre kerül tartalékos tiszti iskolába. Káplárként szolgál 1918-ig, a monarchia összeomlásáig.
1923-ban a Debreceni Gazdasági Akadémia hallgatója, de tanulmányait félbehagyva a Magyaróvári Magyar Királyi Akadémián szerez 1926-ban mezőgazdász oklevelet.

A diplomával rendelkező fiatalember Bakócára kerül segédtisztnek gróf Majláth György birtokára. Hajnaltól estig lóháton járja az uradalmat – hazaérve pedig tollat ragad, megörökíti emlékeit, élményeit.  Itt ismerkedik meg Piller Edittel, a helyi főorvos lányával. 1929-ben összeházasodnak. Esküvő után Ajkára költöznek, ahol az ifjú agronómus valóban kamatoztathatja ismereteit. Egy disznókereskedőből lett holland földbirtokos, Nirnsee Ferenc birtokán lesz vezető gazdatiszt. Termékeny és tevékeny évek következnek, a birtok gazdaságilag föllendül, ami nagy részben Fekete István érdeme. Tej- és sajtüzemet szervez, szeszfőzdét irányít ebben az időben, búzavetőmagot nemesít, és eredményei országos visszhangot keltenek – a Gazdatisztek Lapja is elismerően ír róla. Gyakorlott, hozzáértő szakember, aki itt is lovon járja az uradalom földjeit, az állattenyésztő telepeket, tekintettel arra, hogy azok nagy területen, szétszórtan állnak. Gazdát, cselédet egyaránt tisztelettel köszönt.
 Itt születi, két gyermekük, Edit és István. Esetükben elmondható, hogy az alma nem esett messze a fájától. Dr. Fekete Edit, a lány 1930-ban látja meg a napvilágot. A középiskola elvégzése után apáca lesz, Ausztriába kerül, ahol a rend General Prefectingje, iskolaigazgató, osztrák tanügyi kormánytanácsos is volt élete aktív szakaszában. A fiú, ifj. Fekete István 1956-ban elhagyja az országot forradalmi szerepe miatt. Az első éveket Kanadában tölti, majd 1962-tól az Egyesült Álla-mokban lakik. Masszőr, fizikoterapeuta, sportklubigazgató, üzleti közíró, a milliós példányszámú Chicago Tribune napilapnál – s mellesleg három diplomát szerez.
De térjünk vissza az édesapához. Fekete István akkoriban évente 2-3 alkalommal Erdélyben, a Bükkben, a Börzsönyben tölt vadásztúrákat barátaival, Kittenberger Kálmánnal, Széchenyi Zsigmonddal, Csa-thó Kálmánnal, Wass Alberttal. Vadászati cikkei, novellái a Kittenberger által szerkesztett Nimród újságban jelennek meg. Barátsága a jeles Afrika-vadásszal köztudott, s szinte atyai jellegű, hiszen Kittenberger jóval idősebb volt nála. Ő biztatta az írásra is, elismerve, sőt felismerve Fekete tehetségét. Kapcsolatukat, együtt töltött éveiket Fekete István később Kittenberger Kálmán élete című életrajzi regényében örökíti meg.
1936-ban a Koppányi aga testamentuma című regénye első díjat nyer a Gárdonyi Géza társaság pályázatán. A Zsellérek című regényéért 3000 pengős díjazásban részesül. 1940-ben beválasztják a Kisfaludy Társaságba, ahol csak a legnagyobb írók lehetnek tagok. A társaság bíráló bizottsága – munkái alapján – a 15 legjelentősebb író közé sorolja.
1946-tól tiltó indexre kerül korábbi antibolsevista írásai miatt. Az ÁVÓ zaklatja, megverik, kidobják egy gépkocsiból, járó-kelők találnak rá. Fia elmondása szerint ez 1946-ban történt. Az ávósok akkor szétverték a veséjét, és egy katonai kocsiból a János Kórház mellett dobták ki. Két járókelő találta meg, nekik köszönhető, hogy a műtőasztalra kerülhetett, különben meghalt volna. Feleségét, aki eszméletlen férje mellett volt, civil ruhás ávósok keresték meg, és arra kényszerítették, mondja azt, hogy rablótámadás volt. Ha nem teszi, mondták, az egész családdal elbánnak. A szerencsétlen asszonyt annyira megfélemlítették, hogy még 1970-ben is ragaszkodott ehhez a meséhez.
Az ajkai évek után 1949-ig a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozik, több mint egy tucat oktatófilmet ír és rendez. Ezután ismét mellőzik, csak 1951-ben kap tanári állást a kunszentmártoni Halászmesterképzőben. Kizárják a Magyar Írók Szövetségéből, csupán az Új Ember és a Vigilia című folyóiratok fogadják írásait.
1955-ben a Halászat című könyve tankönyv lesz. 1960-ban József Attila Díjat kap Tüskevár című regényéért. Több könyvét megfilmesítik (Tüskevár, Bogáncs, Vuk, A koppányi aga testamentuma). 1970-ben, hetvenedik születésnapján megkapja a Munka Érdemrend arany fokozatát. Ebben az esztendőben kísérik utolsó útjára.

Ami a lexikonból kimaradt
Az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg a hatvanas években a Magyar Irodalmi Lexikon, amelyben Fekete István is szerepel. Sok minden azonban kimaradt életútjáról, amelyet érdemes most megemlíteni.
Egy versét már 14 éves korában közölte a Zászlónk című ifjúsági folyóirat. 1940-ben születik  Hajnalodik című drámája, amely több mint száz előadást ér meg a fővárosi Magyar Színházban. 1941-ben írja meg minden idők egyik legsikeresebb filmjének, a Dr. Kovács István-nak a forgatókönyvét. 1942-ben a Túlsó Part és a Féltékenység, 1943-ban az Aranypáva című filmek forgatókönyvének a megírója. Az 1940-es évek elején ő az egyik legsikeresebb író az országban.
Kevesen tudják róla, hogy verseskötete is jelent meg. Híres Afrika-vadász barátjának, Kittenberger Kálmánnak az alábbi versben ajánlja Lutra című könyvét:

Ne nézd a külsejét, nem nő ez, Nagyúr.
Cifra ronggyal nem csalja meg szemed,
De lelke zsong, mint hárfán a tiszta húr,
És megcsókolja öreg szívedet.

Feleségéhez Ajkán írta az alábbi sorokat, Odakünn címmel:

Odakünn – huh – de hideg van most,
A dértől minden hófehér,
De lelkemben cseresznye virágzik,
Oda nem ér el a szél.

Beszélget, mesél a mesekályha,
Este fázva, ha szobámba érek,
S a sok-sok duruzsoló meleget
Elteszem kicsi Galambom, Néked!

Emlékezete
Fekete Istvánról nem feledkezett meg az utókor. 1987-ben megalakult a róla elnevezett irodalmi társaság, amelynek 2007-ben 887 tagja volt. Több mint 30 intézmény vette fel nevét. Ajkáról indult, Gáspár János kezdeményezésére a Fekete István Általános Iskolából a Kele napja című rendezvénysorozat, amelynek alapján az íróról elnevezett tanintézmények versengenek egymással.
Fiának, ifjú Fekete Istvánnak köteteit szintén megtalálhatjuk a könyvtárak polcain. Karácsonyi boríték című novellájában így emlékezik édesapjára: „Kisgyerekkoromban Édesapám nagyon elfoglalt ember volt, és napközben csak az étkezések alatt láttam. Gyakran akkor sem. Kora hajnalban kelt, és rendszerint éjfél után került ágyba. Egy nagy Veszprém megyei gazdaságnak volt a főintézője, 20 ezer hektár, melybe tehenészet, sertéshizlalda, pulykatenyészet, több major tartozott, és ezeknek a vezetése rengeteg munkával járt…
A főintézői fizetése szinte jelentéktelen volt az írással keresett jövedelméhez képest. Édesanyámnak mégis hosszú évekig kellett könyörögnie, hogy a két foglalkozással és a napi tizenhat-tizennyolc órás munkával ne tegye tönkre egészségét, és költözzünk fel Budapestre.
Nagyon nehezen szánta rá magát erre a lépésre, mert szinte vallásos hittel és alázattal szerette a magyar földet, a természetet és a földet művelő embert.
Egyszer társaságban valaki lelkendezve dicsérte Budapest szépségét…Édesapám szótlanul végighallgatta, majd azt mondta – Egyetlen búzaszem csírájában sokkal több szépség és csoda van, mint egész Budapestben…
Arra soha nem volt büszke, hogy százezres példányszámban nyomták könyveit…A Debreceni Gazdasági Akadémián szerzett diplomájára azonban élete végéig büszke maradt. Már évtizedek óta Budapesten élt, de a névjegyére még mindig nem azt íratta, hogy író, hanem OKLEVELES GAZDA...”
Ehhez azonban tegyük hozzá: az utókor nem felejti az ÍRÓT sem. Ma már szobra áll Ajkán, Átándon, Dombóváron és szülőfalujában, Göllén is. A Magyarországért Alapítvány kurátorai posztumusz Magyar Örökség Díjjal ismerték el munkásságát. Két kiadó ma is sorozatban adja ki műveit. A felmérések szerint Jókai után ő a legnépszerűbb magyar író.
Arról se feledkezzünk el: regényei háromszáz kiadásban jelentek meg. Tizenhét millió példányban adták ki magyarul, további hárommillióban pedig külföldön.
A számokkal viszont nem minden mérhető. Arról nincs, nem is lehet statisztika, hogy hány gyerek szerette meg írásai által a természetet, hány felnőtt forgatja ma is műveit nap mint nap. Életét csak is úgy lehet vizsgálni, ahogy magát a sokoldalú embert. A szenvedélyes vadász nem választható el a mezőgazdásztól. A vadászíró sem a drámaírótól, költőtől, forgatókönyvírótól az ő esetében. Vagy a naponta pusztát járó gazda a szerető családapától. Bár a fogalmak különbözőek, mégis összetartoznak – és Fekete Istvánt személyesítik meg az utókor előtt.

M. Tóth Sándor

2010.03.22. 14:28
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás