szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Éri István, a Veszprém megyei múltkutató

Éri István, a Veszprém megyei múltkutató

Az országos viszonylatban is kiemelkedő munkásságú történész-régész elévülhetetlen érdemeket szerzett Veszprém megyében a múzeumi élet fellendítésében, várak feltárásában. A nevéhez fűződik továbbá, hogy szűkebb hazájában akadémiai bizottság alakult, s a térségben komoly szakembergárda jöhetett létre.

Életútja
Éri István 1929-ben született Pécsett. 1949 és 1952 között a Budapesti Kénsavgyár segédmunkása, majd szakmunkása. Egyetemi tanulmányait ugyanis meg kellett szakítania, azokat magyar-történelem szakon esti tagozaton folytatja 1950-től. De a gyári évek tanították meg vele a fizikai munka megbecsülését, amelyhez azután tudós éveiben is mindvégig ragaszkodott. Ezeket az éveket követően azután végleg eljegyzi magát a régészettel, a múzeumi munkával, amelyet életpályájának valamennyi állomása igazolhat. A történelem utáni érdeklődését Debrecen múltja keltette fel benne. Ott Szabó István történész és Komoróczy György levéltáros volt rá nagy hatással, ekkor kezdett el a város ipartörténetével foglalkozni.
1952-ben Fülep Ferenc főigazgató felkérésére a Nemzeti Múzeum középkori régésze 1958-ig. Itt sajátítja a szakmai mesterfogásokat idősebb Fehér Gézától, valamint Méri Istvántól. 1961-63-ig a Bakonyi Múzeum, majd a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság igazgatója. A Múzeumi Módszertani és Restaurátor Központ igazgatója 1974-78 között. A Központi Múzeumi Igazgatóság igazgatóhelyetteseként tevékenykedik 1981-89 ben. Ezután a Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület ügyvezető elnöki tisztét tölti be 1989-2001 között. A kilencvenes évek végén a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület elnöke.
Éri István maradandót alkotott tudományos munkásságával szűkebb hazájában. Nevéhez fűződik a Veszprém megyei múzeumi szervezet kiépítése, az intézmény szakembergárdájának kialakítása, a megyei régészeti műemléki kutatások nagyarányú fellendülése, a megyei céhtörténeti kutatás előmozdítása, művészeti anyag gyűjtése. 1995-ig a Veszprém Megyei Akadémiai Bizottság elnökségi tagja, és a Történelmi Bizottság vezetője is.
A régész-történész természetesen a gyakorlatban, azaz „terepen” is bizonyította rátermettségét a nemes hivatásban. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a nagyvázsonyi és a kisvárdai vár régészeti feltárása, azok feldolgozási munkáiban. És kiemelendő még pályája során a nemzetközi hírnevet szerzett Múzeumi Restaurátor és Módszertani Központ létrehozása, no és a Tájak-Korok-Múzeumok népszerű ismeretterjesztő füzeteinek több százezres kiadása.
Éri István 2009. november 7-én távozott el örökre. Munkásságát 1995-ben Móra Ferenc-díjjal, 2004-ben pedig Pulszky Ferenc-díjjal ismerték el.

Veszprémtől a nemzetközi kapcsolatokig
Veszprém megyei korszaka a 60-as években kezdődött. Akkoriban a Balaton növekvő idegenforgalma is megkövetelte a kulturális látnivalók mind színvonalasabb bemutatását. Éri Istvánnak nem kis része volt abban, hogy Zircen és Pápán múzeum létesült. Tájházakat állítottak helyre, sorra alakultak a kis helytörténeti gyűjtemények. A tudós meghatározó szerepet játszott a tihanyi reprezentatív kiállítások tető alá hozatalában. Ezek során tárlatot tudott biztosítani a korszak nemkívánatos művészeinek, mások mellett Borsos Miklósnak is.
Azokban az években a környéken számos külföldi híresség is megfordult a megyében, például a perzsa sah, illetve Fidel Castro. Utóbbi balatoni sétahajózáson pillantotta meg a bencés apátságot, és kérte, hogy a programtól eltérően megtekinthesse azt. Éri István akkor éppen ott dolgozott, fogadta a váratlan vendéget.

Feljegyezték a furcsa talélkozást. Tudniillik, természetesen Castro kísérői között mindenki kifogástalan öltönyben, nyakkendőben feszített – kivéve a kubai vezért, no meg Éri Istvánt, aki munkaruhában kalauzolta végig a nevezetességek bemutatásakor vendégét.

Az ösztöndíjas
Érinek korántsem merültek ki ennyiben a nemzetközi kapcsolatai. 1974-ben négy hónapos UNESCO ösztöndíjat kapott, hogy tanulmányozza a nyilvántartási rendszereket illetve a restaurátorképzés módszereit. Később a világ számos országában megfordult, és nagyon sok muzeológiai projektben vett részt. Legnagyobb ilyen jellegű vállalkozása a Dictionarium Muzeologicum szerkesztése volt, amely végül 774 oldalon, 1632 címszót tartalmazott. Ennek során a 44 állandó munkatárs plusz a további 60 személy koordinálása óriási munkát igényelt.

A tudományszervező
Éri István munkásságában a tudományszervező tevékenység is meghatározó szerepet játszott. 1963-tól évi rendszerességgel jelentették meg a Veszprém Megyei Múzeumok Közleményeit, amely gyakorlatot biztosított számos régész, művészettörténész, valamint néprajzos hallgatónak. Ezt nevezték – nem véletlenül – „Éri-istállónak”. Neki köszönhető továbbá,  hogy a megyei régészeti topográfiák közül elsőként Veszprémé jelent meg az országban, 1966 és 1972 között összesen négy kötetben. Oroszlánrészt vállalt 1972-ben a Veszprémi Akadémiai Bizottság megszervezésében is. Ez valódi szellemi műhelynek bizonyult, amelyben helyet kaptak a közép- és újkori helytörténettel foglalkozó régészek, történészek, levéltárosok, de még az amatőr kutatók is.

A kolléga megemlékezése
Kollégája, Szulovszky János tudományos főmunkatárs így emlékszik meg Éri Istvánról nekrológjában:
„.Kiváló helyzetfelismerő képességének köszönhető, hogy amikor Erdey-Grúz Tibor, az MTA akkori elnöke Szeged után Veszprémben is létrehozta a területi akadémiai bizottságot, Éri István javaslatára alakult meg a VEAB településtörténeti szakbizottsága...
...akkor, amikor nem volt szabad nem hogy beszélni, de még tudomást sem venni a határainkon túl élő magyarságról, magától értetődő természetességgel módot adott rá, hogy a szimpoziumokon részt vehessenek a szomszédos országok magyar kutatói.
Határozott elképzelései voltak, kifogyhatatlan volt az ötletekből. Komoly szerepe volt abban, hogy a számítógép hazai alkalmazása terén első jelentős lépésként 1975-76-ban megjelent a kétkötetes, a magyarországi céhes kézműipar forrásanyagának katasztere.
Éri István szinte a semmiből, 50 ezer forint kölcsönből indította útjára a Tájak-Korok-Múzeumok végül több száz kötetnyire gyarapodó füzetsorozatát, s a hozzá kapcsolódó honismereti mozgalmat.
...2001-től energiáját elsősorban fiatalkori munkái, a nagyvázsonyi Kinizsi-várról készülő feldolgozása befejezésének szentelte. Ez sem akadályozta meg abban, hogy a szakmai közéletben is jelen legyen. Portréi, emlékezései, könnyű tollal papírra vetett színes, múltidéző írásai rendszeresen napvilágot láttak a múzeumügy és a műemlékvédelem különböző lapjaiban. Ezeken átsütött a derű, amely olyannyira jellemezte.”

M. Tóth Sándor

2010.03.22. 14:30
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás