szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Választások után a szakmai kamara

Választások után a szakmai kamara

A közelmúltban megtörtént a Komárom-Esztergom Megyei Személy- vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara tisztújító választása. Turbacs Lajos elnökkel beszélgettünk, akinek újra bizalmat szavaztak az elkövetkezendő ciklusra.

- Megtörtént a szakmai kamarai választás. Ismét önt választották elnöknek. Milyen tervei vannak?
- Nagy megtiszteltetés, de egyben nagy fele-lősség is ma a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara területi szervezet elnökének lenni.   Ebben a nehéz gazdasági helyzetben tovább romlott a  szakmában dolgozók helyzete. Sőt, ha el lehet mondani, az eddigi lehetőségek is tovább szűkültek. Szakmai kamaránk specialitása az, hogy teljes jogú tagjaink túlnyomó része az igazolványosokból tevődik össze. Így feladataink jóval bonyolultabbak, mint egy tiszta vállalkozói kamaráé. Egyrészt jelentős munkavállalói érdekvédelmi tevékenységet látunk el, ugyanakkor a jogszabályi előírásokat súlyosan megsértő vállalkozások ellen – mivel csak nyilvántartási díjat fizetnek – nincs lehetőségünk hatékony fellépésre. Ekkor még nem beszéltünk a fővállalkozó-alvállalkozói problémákról.
- A szakmai kamara feladata véleményem szerint az, hogy tömörítse a tevékenységet ténylegesen végző vállalkozásokat, szakembereket. Meggyőződésem szerint a személy-vagyonvédelmi tevékenységet csak tényleges kamarai tagság keretében lehet végezni. Így biztosítható megfelelően – valós jogosítványok birtokában – a szakma hosszú távú elismertsége és bizalmi jellege.  Természetesen ehhez jelentős szemléletváltozásra van szükség mind a szakmai, mind a megbízói oldalon.
A jogszerűtlen tevékenységet végzők esetében pedig a hatóságoknak komolyabb ellenőrzési rendszert kell kidolgozniuk és alkalmazniuk. Jó lenne elérni, hogy bejelentéseinkre megfelelő tartalmú visszajelzéseket kapjunk. Jelenleg tudjuk, hogy ennek elsősorban adatvédelmi akadályai vannak. Az adatvédelemnek azonban a többség jogos érdekeit kellene figyelembe venni elsősorban.   

- Mi a véleménye a szakmai oktatásról?
- Komoly fenntartásaink vannak a mai szakmai oktatási és kimeneti követelményekkel kapcsolatban. Véleményünk szerint a jelenlegi vagyonőr, biztonsági őr képzés köve-telményszintje túlságosan alacsony, így a jövő nemzedéke sokkal jobban rá lesz kényszerítve arra, hogy a szakmai ismeretek többségét a munkáltatónál szervezett továbbképzéseken, illetve önképzés keretében sajátítsa el. Ez azonban magában hordozza annak veszélyét, hogy – különösen a kezdeti időszakban – komoly szakmai hiányosságok jelentkezhetnek az egyes területeken dolgozóknál. Mindenképpen szükséges lenne a szakmai követelményszint megfelelő megállapítása és  maradéktalan érvényesítése mind az oktatás, mind pedig a vizsgáztatás során. Ma azonban még az oktatás területe is sok anomáliát hordoz magában a vagyonőr és biztonsági őr képzésben.

- És mi a helyzet a biztonságtechnikai tervezők, szerelők, illetve magánnyomozók esetében?
- Ezekben a szakmákban komolyabb előképzettséggel rendelkező munkatársak dolgoznak. Itt magasabbak a bemeneti és kimeneti követelmények is és a képzési idő hossza és tematikája is  komolyabb. Így az ő esetükben elsősorban a gyakorlati tapasztalat megszerzése az elsődleges szempont a sikeres vizsga után.

- Szó esett a jogszabályi problémákról. Mit ért ez alatt?
- A 2005. évi CXXXIII. Törvény jelentősen átalakította a személy-vagyonvédelem szerkezetét. A vállalkozások, vállalkozók a szakmai kamarának csak nyilvántartott tagjai. Teljes jogú tagok csak az igazolvánnyal rendelkezők. Így a vállalkozások között egyre több olyan gazdasági társaság jelenik meg, amelynek tulajdonosai főként csak a saját anyagi érdekeik érvényesülését veszik figyelembe. Ezért a szakmai színvonal je-lentősen csökken.
- A szakmai kamara felhatalmazás hiányában nem tud hatékonyan fellépni a jogszabályi és szakmai előírásokat rendszeresen és súlyosan megsértő vállalkozások ellen. Ennek egyik oka a vállalkozások alakításának, tevékenységi körének egyre átláthatatlanabb rendszere. Azt hiszem, hogy teljesen jogos elvárás az állampolgárok, megbízók részéről, hogy a vagyonvédelem területén csak legálisan dolgozó, a jogszabályi előírásokat többségében betartó vállalkozások tevékenykedjenek. Ezt követeli meg a szakma bizalmi jellege. 
- Az hiszem, hogy a jogszerűtlenül tevékenységet végző vállalkozások ellen a szakmai szervezeteknek és a hatóságoknak maradéktalanul fel kell lépniük. Sajnos bejelentéseink többségére legtöbb esetben még választ sem kapunk a hatóságoktól. Így a tevékenységet engedélyek alapján végző vállalkozások vannak elsősorban kitéve annak, hogy a hatóság ellenőrzésével számolniuk kell. Sok vállalkozás azonban tevékenységét mindenfajta engedély hiányában végzi. Ezek ellenőrzése elmarad, mert amiről nem tudunk, az nincs is.
- Rendezetlen a különböző tevékenységi formákban ellátott vagyonvédelmi tevékenységek végzésének feltétele. Még a vagyonőri munkakörben, technikai szerelőként foglalkoztatottaktól komoly előéleti feltételeket és szakmai tanfolyamot követelünk meg, addig más hasonló tevékenységet folytató szervezetek ezek hiányában is végezhetik a tevékenységüket.
- Megbízói oldalon is jelentkeznek komoly problémák. A megbízók jelentős része mélyen  a reális piaci árak alatt bíz meg a feladat ellátására vagyonvédelmi céget és még azt sem ellenőrzi, hogy a tevékenységre egyáltalán van-e engedélye. Így fordulhat elő, hogy egyre komolyabb mértéket ölt  a fekete és szürke munka aránya.
- A Gazdasági Versenyhivatal számomra érhetetlen gyakorlata - még azt sem teszi lehetővé a szakmai kamarának, hogy az állami előírások alapján kötelezően alkalmazandó szakmunkás minimálbér és járulékainak figyelembevételével – meghatározza a minimális vállalási árat. Az hiszem, ez ellenkezik minden józan érvvel. A szabad piaci verseny nem terjedhet addig, hogy mélyen a minimálbér és járulékainak kifizetését lehetővé tevő ár alatt lehessen legálisan munkát vállalni. A versenyhivatal véleménye szerint a fekete és szürke munka elleni harc más hatóságok feladata.
- Az én személyes véleményem szerint ez egy jogállamban nem lehet igaz. A szakmai kamarának meg kell adni azt a lehetőséget, hogy a minimális vállalási árat meghatározza a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével.

- Szóljunk néhány szót a fekete és szürke munkáról. Mi ennek az elsődleges oka?       
- Mint már említettem, a megbízói oldal is elsősorban a minél alacsonyabb megbízási díjak kifizetésében érdekelt.  Ennek következményeként születnek olyan megbízási szerződések, melyek alapján ránézésre megállapítható, hogy abból a törvényes szakmunkás bérminimum sem fizethető ki. Így a megbízó maga legalizálja a fekete vagy szürke munkát.
- Sajnos a megélni akaró vállalkozásokat is így belekényszerítik ebbe a folyamatban, hisz ellenkező esetben a tevékenységüket meg kellene szüntetni.
- Jogos igénynek tartom, mind a vállalkozások, mind az alkalmazottak esetében azt, hogy tevékenységüket reális piaci áron fizessék meg. És ezt nem lehet úgy, mint a megyében is egy-két kereskedelmi egységnél, hogy nem hivatalosan fizetett munkatársak lássák el a feladatot. Bukás esetén alvállalkozó-váltás történik, és minden folytatódik tovább.

- És mit tesznek a hatóságok?
- Mint már említettem, a szakmai kamarához érkezett bejelentések, jogi segítségkérések nagy része munka, társadalombiztosítási és bérproblémákkal kapcsolatos. Felhatalmazás hiányában ezeket a bejelentéseket a szakmai kamara továbbítja az illetékes hatóságok felé, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A kapott néhány válasz többsége azt tartalmazza, hogy a megadott székhelyen a cég nem található, vagy felszámolás alatt van. Véleményünk szerint - különösen a kirívó esetekben – komolyabb eljárásokat kellene lefolytatni, és megfelelő jogkövetkezményekkel kellene súlytani az elkövetőket.
- Megdöbbentünk azon a tájékoztatáson, mely szerint az APEH nem tudja megmondani, hogy az érdeklődő munkavállaló után megtörténik-e a járulékfizetés, különösen az állami nyugdíjrendszerbe tartozók esetében igaz ez. Ma már ugyanis kiderült, hogy több  - különösen más megyei székhelyű cég – az alkalmazottakat a foglalkoztatási rendszerbe bejelenti, de utána a járulékokat nem fizeti be. Sok esetben a hivatalosan kiállított igazolások ellenére még a munkavállalótól levont járulékok sem kerülnek befizetésre.  Akkor miből lesz ezeknek a munkatársaknak majd nyugdíjuk, ha most nem tudjuk, hogy fizetnek utánuk vagy sem?

- Komoly problémákat fogalmazott meg a közbeszerzések, illetve egyéb megbízások által elérhető vállalási árak vonatkozásában…
- Valóban egyre inkább jellemző, hogy a vállalkozások a közbeszerzések esetében is jelentősen a szakmai kamara által ajánlott vállalási árak alatt nyernek el megbízásokat. Sok esetben még az sem tisztázódik egyértelműen, hogy az ajánlatot tevő valóban saját alkalmazottakkal látja-e el a feladatot vagy pedig alvállalkozói láncot vesz igénybe. Ezt a megbízó sok esetben nem is ellenőrzi.  A szakmai kamara országos szervezete közzé tette az ajánlott minimális vállalási árat, amely 2009. évre vonatkozóan 949 Ft/óra + ÁFA.   Az ajánlott vállalási ár  nem csak a fővállalkozóra vonatkozik.  Azzal is tisztában kell lenni, hogy a kötelező szakmunkás minimálbér 2009. évben a két évnél hosszabb személy-vagyonőri gyakorlattal rendelkezők esetében 87.500 Ft/óra és nem 71.500 Ft/óra.  Az alacsonyabb minimálbér alkalmazása csak abban az esetben lehetséges, ha a megbízó hozzájárul ahhoz, hogy friss tanfolyamot végzettek lássák csak el a feladatot.  Ez pedig mindenképpen a szakmaiság rovására megy. A vállalási árak még ma is elmaradnak attól a szinttől, amelyből a kötelezően előírt bérek és járulékaik kifizethetőek lennének. Ennél rosszabb a helyzet azonban a nem közbeszerzési eljárások többségénél. Tudjuk, hogy – különösen a jelenlegi gazdasági helyzetben – a megbízók részéről is az elsődleges cél a költségek csökkentése. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy a szakmai színvonalat, illetve a törvényes kifizetéseket veszélyeztetni lehessen.    

Turbacs Lajos  
SZVMSZK KEM Szervezete
elnök 

2010.03.29. 09:21
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás