szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


KALOT, a felsővárosi közösség

Ha ma azt mondom, a Katolikus Százötven év múlt – és a jövő?
KALOT, a felsővárosi közösség

Legényegylet összejövetelére készülök, csak néznek rám csodálkozva. Hiába, a tollfosztáskor is visszakérdeztek: „Milyen trónfosztásra mész?”. No, igen, Székesfehérvár legarchaikusabb városrészében, a Felsővároson járunk, ahol azért még őrzik a hagyományokat.

Bár Felsővároson első volt a munka, a kultúrát is megbecsülték. A földművelés, állattartás, háztáji gazdálkodás, iparos mesterség, piacos kereskedés adta a megélhetést, de a késő ősztől kora tavaszig tartó időszakban jutott idő a pihenésre és a szórakozásra is. A 19. század végén, a 20. század elején egyre-másra hozták létre az akkori fiatalok az egyleteket, köröket. A Katolikus Legényegylet 1863-ban alakult meg, 1868. január 1-jén szerveződött a Felsővárosi Olvasókör, úgy 200 fővel, 1870-ben jött létre a Székesfehérvári Katolikus Kör, melynek a Szent Sebestyén templom mellett állandó épületet alakítottak ki. 1903-ban 50 fő alakította meg a Felsővárosi Római Katolikus Földmíves Dalkört Kammel József  karnagy irányításával.

Ahogyan egykor a dalárda és a színjátszó kör rendszeresen együtt lépett fel a Katolikus Kör nagytermében rendezett ünnepségeken, mára sincs jelentősége, ki melyik egyesületnek volt tagja. Mára a dalkörnek van még önálló tevékenysége a templomi éneklésekkel, és fennmaradt a KALOT, a Katolikus Legényegylet. Vajon kell-e féltenünk a majd másfél évszázados egyletet? Múlttá sorvasztja-e az idő ezt a létformát? Szüleik, nagyszüleik révén a mai tagok belenőttek ebbe a közösségbe, vajon továbbadják-e utódaiknak ezt a szellemiséget?  A meglett férfiak gyerekkoruk óta ismerik egymást. Úgy 30-40-en vasárnaponként a mise után összegyűlnek – a hajdan Zsuptiprónak vagy általuk inkább Körnek nevezett – Felsővárosi Közösségi Házban, hogy együtt töltsék az időt. Fel-felidéződnek a régi események, történetek, jót beszélgetnek egy-egy pohár ital mellett, elő-előkerül az ördög bibliája, a kártya is, s általában a jól ismert nóták éneklése tetőzi a hangulatot. 
A Szent Sebestyén-i ünnepkör a KALOT ünnepi ebédjével zárul minden évben. Így történt ez február 7-én is. Nyárai Horváth István plébános közös imára szólított. Csak vendégként lehetett jelen nő a társaságban – Kiss Dorottya, a Közösségi Ház igazgatója, s Vargha Tamás önkormányzati képviselő felesége. Rockenbauer Lajos szintén a körzet önkormányzati képviselőjeként vett részt az eseményen. Az ünnepi asztalnál foglaltak helyet Reé Géza népművelő, aki az év mind az 52 vasárnapját velük tölti, Radics Ferenc, az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke, Fekete Pál, nyugalmazott világi elnök, Szgfű Ferenc, az egyházközség pénztárnoka.

Az ünnepi alkalom lehetőséget teremtett arra, hogy többekkel beszélgessek dilemmáimról: kell-e félteni KALOT-ot, mi lesz e közösség sorsa?

A Móri úti Boda István azt mondja aggodalmamra: Ilyen összetartóak vagyunk. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Ide járunk a templomba, a felsővárosi egyház is összefogja a csapatot, de együtt dolgozunk, disznót vágunk közösen. Amíg mi ki nem öregszünk, addig megmarad a KALOT.
Vénülünk, angyalom, kopunk – csatlakozik a beszélgetésbe Peresztegi-Nagy István. Hárman is elmentek közülünk… A fiatalok nem jönnek. Ebben bűnös a társaság, mert nem hozzák el – velem együtt – a fiaikat. Pedig csak rá kellene érezni ennek az ízére…Lehet, egyszer eljön a fiam, mert a fröccsöt azt szereti. Én elszármazottnak számítok, mert 34 éve Szőlőhegyen élek, de mióta nyugdíjba mentem, visszajárok.
Reé Géza: Nem, múlt nélkül nincs jelen. Ez a közösség éltet sokakat. Működnek a hagyományaik, senki nem tud úgy mulatni a városban, mint ők. Mohácsi Feri a szállítást vállalta ingyen, de rengetegen dolgoznak így. A Pásztor család nélkül azonban nem létezne.
Fister István, Kálmán Péter után Pásztor István vette át e közösség irányítását. A Pásztor család – Pista bácsi utolsó kérésének eleget téve – sokat tesz e baráti társaság működéséért… A rátarti felsővárosiak „gyüttment”-nek titulálták azt, aki nem tősgyökeres, nem idevalósi, de hamar bizalmat szavaztak annak, aki megérdemelte. Pásztor László így emlékszik erre: Édesapám Borsod megyei volt. Laktanyai katonáskodása kötötte először a helyhez, aztán meg édesanyám. Az ő családja befogadta, másoknak meg épített kőművesként, így megismerték, megszerették. Kedvelte a nótát, a lakodalmakat. Nyugdíjasként maradt arra is ideje, hogy az egyletért tegyen. Ameddig lehet, követjük az útját.
Pásztor Istvánné: Még csináljuk. Fogadalom ez a páromnak. Ő 15 évig vitte ezt a baráti társaságot, mi a 10.-nél tartunk. Mindenki, még az unokák is segít, de a vezetésre is számíthatunk. Nincs még egy ilyen közösség a városban!
Kiss Dorottya: Tényleg nincs ilyen! Hihetetlen, hogy így összejönnek, zöngicsélnek, kártyáznak. Egy közösségi ház azért van, hogy használják, márpedig ők ezt teszik. Megható, hogy van ilyen. Mintha saját nagyszüleimmel beszélnék. Á, dehogy kell őket félteni! 
Fekete Ferenc: Minden nótát tudok. Gyerekkoromban ragadt rám a legtöbb. Tollfosztáskor az asszonyok föltettek az asztalra, hogy a harmonikámmal kísérjem a dalaikat, aztán ahogy a lyukas szöveten kisípolt a levegő, csak szállt-szállt a toll szerteszét. A társasággal 5-6 éves korunk óta együtt vagyunk. Templom, legénykedés, bálok, lakodalmak – mi szépen nótáztunk, tudtunk mulatni, mulattatni. Apám, öt nagybátyám, én tízévesen – négy szólamban ment minden magyarnóta. A nagybátyám alakította dalkör színházakban, a pesti operettben is föllépett, pedig csak parasztgyerekek voltunk. A családjaink ugyan elkerültek a város másik részére, de mi próbáljuk továbbvinni a hagyományt. Mindent a szüleinktől tanultunk, nem állhatunk félre az ilyen alkalmakkor.
1925-ös születésű Hegyi Ferenc a korelnök, Pintér Ferenc 1927-es. Itt született, ebben az utcában. Ami a lényeg: nincs veszekedés. Megértő a társaság. Politizálás alig, de abból se lesz harag. A családjaink ismerik ezt a szokást, nincs abból gond, hogy az ebéd elkészültéig itt vagyunk. Sajnos a fiam Pesten, s hat unokám közül egy sem maradt Fehérváron. Még Londonban élő is van! Az lenne jó, ha még több fiatal jönne, szívesen vennénk, ha betérnének.

Pinke László (38), Pataki Zoltán (27), Kalmár Péter (36) jelentik az ifjúságot – hárman háromféleképp kerültek ide.

A hagyomány folytatója, Pataki Zoltán: Anyai nagyapám – Fekete István (78) -, s főleg édesapám – Pataki Sándor (52) 8 évvel ezelőtti unszolása révén kerültem ide. Azóta minden mise után itt vagyok a „toroköblítő”-n. Ki nem hagynám, pedig Pilisvörösvárról jövök, mert a munkám miatt odaköltöztem. Vonz a jó hangulat, hogy bárkihez oda tudnék ülni, mert szegről-végről ismerem.
A hagyományokkal szakító, Pinke László: Mindig is tudtam erről a KALOT-ról, de különböző elfoglaltságok miatt nem értem ide. Meg aztán hajdan az iparosok és a földművelők világa élesen elvált egymástól. Apám még tartotta magát ehhez, én ezt már nem figyelem. Másfél-két éve járok rendszeresen. Jó, hogy tudunk nótázni közösen. Európai utazásaim során mindenütt azt tapasztaltam, hogy éjfél után a saját zenéjük, dalaik szólnak bármely népnél – nálunk sajnos nem. Ezért is kivételes hely ez, ezért is jó ide tartozni.
A gyökereit kereső Kalmár Péter a selmeci hagyományokat szívta magába a Soproni Egyetemen. Ha az embernek vannak gyökerei, az az ág tovább él. Ha már a munkám ideköt, tartozom annyival az itt élőknek, hogy a szokásaikat őrzöm, átadom a gyerekeimnek. Két kisfiam ministrál a templomban, a kislányom felolvas ott, a feleségem karitatív munkát végez, én vállalkozói munkám után a hitélet erősítését, a templom javára gyűjtést segítem. Ezzel – úgy érzem –, egy történelmi folyamat felelős részese lehetek. Ebben a magunkra hagyatottságban fogódzót jelentenek a hagyományok, a közösséghez kötődés.

Dr. Göde Andrea

2010.03.29. 09:31
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás