szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


A „Zöld főiskolától az Öko-egyetemig”

A „Zöld főiskolától az Öko-egyetemig”
Öko-szemléletű gazdálkodási, műszaki és közigazgatási képzések a tatabányai MÜTF-ön

A tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján zajlik az élet. Szemmel láthatóan nagy a nyüzsgés a főiskolán, rengeteg programot szerveznek, és jelentős eseményeket élnek át. A minap adták át például új műszaki laboratóriumukat, és az iskola fenntartójának élén dr. Prekker Judit személyében új vezérigazgatót is köszönthetünk, aki örömmel tájékoztatott eddigi eredményeikről, tapasztalataikról.

– Mi indokolta ezt a viszonylag gyors váltást, hiszen elődjét, Farkas Krisztinát nemrégiben mutathattuk be olvasóinknak, illetve mit tudhatunk meg önről, szakmai múltjáról?
– Farkas Krisztina eredetileg is csak rövidtávra - szeptembertől február végéig - vállalta a vezetői feladatokat. Feladatát sikeresen teljesítette, vitathatatlan érdemei vannak a főiskola új stratégiájának kialakításában, hatékony munkájának eredménye tükröződik a felvételi jelentkezési számadatokban is. Egyéb feladatai mellett azonban továbbra is részt vállal az intézmény életében, segíti a fejlesztési elképzeléseink megvalósulását.

– Magamról röviden: jogi, államigazgatási, illetve gyógypedagógiai végzettségem van. Tíz éves felsőoktatási tapasztalattal ren-delkezem, - a közigazgatásban és többéves ügyvédi irodában töltött gyakorlat után - a Károli Gáspár Református Egyetemen dolgoztam főtitkárként. 2009 őszén kerültem a főiskola fenntartójához, az Edutus Nonprofit Közhasznú Zrt.-hez.

– Manapság minden oktatási intézmény a több lábon állásra törekszik. Önök mit gondolnak erről, illetve mit tesznek ennek érdekében?
– Gazdálkodási szakunk a MÜTF zászlóshajója, hiszen 1992 óta erőssége a főiskolának. Ugyanakkor mindez veszélyeket is rejt, hiszen ez idáig egyetlen képzési területre koncentráltunk, s ma már ez megengedhetetlen a talpon maradáshoz. 1992-ben intézményük egyedüli volt az ilyen irányú képzést kínáló magániskolák között, ma csökkenő potenciális hallgatói létszám mellett több mint húsz helyen folyik gazdasági képzés.
– Örömmel számolhatok be arról, hogy az idei felvételik eredményei számunkra nagyon kedvezően alakultak. Országos szinten egyedülálló eredményt értünk el a jelentkezési létszámot illetően ami egy igazi fordulat, hiszen az előző években folyamatosan csökkent a főiskolára jelentkezők létszáma. Az iskolát az első helyen megje-lölők száma megduplázódott a tavalyi évhez képest, az összes jelentkező számát tekintve pedig 156%-os  a növekedés. A legnagyobb érdeklődés a nemzetközi gazdálkodási alapképzésünk iránt volt, és az idén először induló Marketing Mesterképzésünket is sokan választották.
– Persze igyekeztünk is megdolgozni ezért az eredményért. Intenzív marketing kampányt folytattunk az idén, melynek az volt a lényege, hogy a főiskolán elért pozitív eredményeinket, híreinket minél több érintetthez eljuttathassuk. Mindezt kitűnően kiegészítette Öko-Roadshow elnevezésű programunk, amellyel számos középiskolához eljutottunk, s amelynek keretében a fenntarthatóság mikéntjét mutathattuk be a fiataloknak játékos programok, vetélkedők segítségével.
– Volt főiskolai hallgatónk egy - ugyancsak a középiskolásokat célzó - új kezdeményezést is útjára indított, az úgynevezett pénzügyi szakkört. A program sikerét mutatja, hogy ma már újabb szakkörvezetőket képez ki, hogy minél több intézményben segíteni tudjanak az érdeklődő diákoknak.
– Még egy irányba nyitottunk, a sportolói célközönséget szólítottuk meg az ő igényeikhez maximálisan igazodó képzési formával. Együtt-
működést alakítottunk ki a Magyar Olimpiai Bizottsággal (MOB), illetve a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézettel (NUPI). Olyan egyéni tanrendet ajánlottunk a sportolóknak, amely elektronikus támogatottsággal segíti a tanulást. Persze azt, hogy valójában mekkora volt erre az érdeklődés, majd csak a beiratkozást követően tudhatjuk meg.

– A műszaki képzés terén is történtek előrelépések. Ehhez mindenekelőtt infrastruktúra szükséges - eszközök, laborok - ezek egy részét partneri kapcsolatok révén igyekszünk megvalósítani, másrészt pályázati forrásokból. Mindkét esetben a fenntarthatóságot tekintjük kitűzendő célnak, vagyis szeretnénk kiaknázni ennek az infrastruktúrának a jövedelemtermelő képességét. Tehát egyrészt szolgálja az oktatási tevékenységet, másrészt pedig termeljen. Ebben a Tatabányai Ipari Parkra maximálisan támaszkodni szeretnénk, éppen ezért fel kell térképeznünk, hogy milyen infrastruktúrák találhatók ott, illetve, hogy milyen együttműködések kialakítására nyílik lehetőség. Amire pedig nem találunk ilyen módon megoldást, arra pályázni szeretnénk. Hangsúlyozom, itt is a partnerséget tekintjük elsődlegesnek, hiszen ezek komoly beruházások, amelyekhez önerő kell, s amelyeket a későbbiekben tudni kell gazdaságosan üzemeltetni is.
– A műszaki képzések terén van egy stratégiai partnerünk, ez a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, mind a tananyagfejlesztésben, mind pedig a képzésben az ő szakmai tapasztalataikra, humánerőforrásukra támaszkodunk.

– Közigazgatási szakemberképzésünket illetően egy új típusú közigazgatásban, illetve ebbe illeszkedő szakemberek képzésében gondolkodunk. Az Államigazgatási Főiskola és a jogi egyetemek adják ma a szakembe-reket a közigazgatásnak. Mi nem ezeknek a vetélytársai szeretnénk lenni, hanem felismerve, hogy a közigazgatásban is van bizonyos területeken szakemberhiány, erre kívánunk megoldást nyújtani. Olyan típusú közigazgatási szakembereknek a képzésében gondolkodunk, akik oktatásában megjelenik már a fenntarthatóságot, gazdaságosságot  magában foglaló  üzleti szemlélet, öko-szemlélet és többek között menedzsment és projekt ismereteket is szereznek.

– Mindez majd akkor kap igazi értelmet, ha megvalósulhat egy közigazgatási reform, amely mellett, úgy tűnik, az új kormány elkötelezte magát. Akkor lesz értelme részleteiben is kidolgozni ezt a stratégiát. Ami azonban már ma is megfogalmazódott, az az elkötelezettségünk amellett, hogy a Modern Alkalmazott Tudományok Egyetemévé váljunk, mégpedig oly módon, hogy a minket jellemző hármasság - gazdasági, mérnöki, közigazgatási szemlélet, és tudás - valamennyi nálunk végzett szakember sajátja legyen, persze megtalálva ebben az egyes szakokhoz illeszkedő helyes arányokat. Szakjainkon már most ősztől választhatóak úgynevezett öko-tantárgyak, illetve elkezdünk különféle szakirányokra - öko-marketing, fenntartható gazdálkodás - programot kidolgozni.

– Stratégiánk - „a zöld főiskolától az öko-egyetemig” - alapértékként jelöli meg a fenntarthatóságot, amely szellemiséget minden területen szeretnénk érvényesíteni.
– Épp ezért célunk olyan műszaki szakemberek képzése, akik gazdálkodási és közigazgatási ismeretekkel is rendelkeznek, s az is jól látható, hogy a közigazgatásban is vannak olyan munkakörök, ahol mondjuk a megújuló energiával kapcsolatos ismeretek a helyes döntések meghozatalához nélkülözhetetlenek. Ma az önkormányzatok nem rendelkeznek ilyen irányú szaktudást bíró kollégákkal, emiatt gyakran vagy szakértelem nélkül döntenek, vagy a piacról veszik igénybe a döntéseikhez szükséges szakmai támogatást, ami nem minden esetben célravezető.

– Beszélgetésünk során többször is utalt arra, hogy pályázati forrásokra is szeretnének támaszkodni. Ezen a téren milyen eredményeket sikerült eddig elérniük?
– A megújuló energia lesz a műszaki képzésünknek az egyik zászlóshajója. Éppen a múlt héten kaptuk meg az értesítést, hogy a TÁMOP 4.1.2. pályázat keretében támogatást nyertünk tananyagfejlesztésre, amiben három képzésre pályáztunk a megújuló energia, a lézertechnika és a klímavédelem tárgykörében. A sikeres pályázat lehetőséget ad arra, hogy maga a tananyag elkészülhessen, illetve a szükséges előkészületek, az akkreditáció megvalósulhasson, és az ehhez szükséges előtanulmányok, illetve a munkaerőpiaci tanulmányok elkészülhessenek. Ezek a képzések a hagyományos képzési formák mellett e-learning tananyag formájában magyarul és angol nyelven is elérhetőek lesznek.  A tervezett képzések unikális jellege, a projekthez megnyerhető partnerek (intézmények, vállalatok, kutatóintézetek, önkormányzatok) biztosítják a projekt sikerét.
– A TÁMOP 4.1.1. program keretében most folyik egy komplex hallgatói és ALUMNI szolgáltatás-fejlesztése. Ebben a pályázatban korszerű diplomás pályakövetési rendszert valósítunk meg, amely értékes adatokkal szolgál majd az intézmény fejlődési irányának meghatározásához, létrehozunk egy vezetői információs rendszert, kialakítunk egy többfunkciós hallgatói szolgáltató irodát, online pályaorientációs tanácsadás és a hátrányos helyzetű és sérült hallgatók részére egyéni karriertervezés valósulhat meg, és végül, de nem utolsó sorban kialakításra kerül egy virtuális szakkollégium.
– Megnyertük ennek a pályázatnak a folytatását is, amely lehetőséget ad a most kialakított szolgáltatások továbbfejlesztésére, – magasszintű  minőségbiztosítási rendszer kiépítésére, elősegíti a munkaerőpiaci alkalmazkodást, a gyakorlati képzést, egy vállalati mentorrendszer kiépítését, vagyis a munkaerőpiac erőteljesebb bekapcsolását az intézmény életébe.
– Sikeresen pályáztunk továbbá egy Technológia és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda létrehozására is itt a MÜTF-ön, amellyel a a Közép-Dunántúli Régió versenyképességének növelését kívánjuk elősegíteni. Ezt a TÁMOP 4.2.1-es programja teszi lehetővé számunkra.
– A Technológia- és Tudástranszfer Irodát erős  regionális, térségi szerepvállalásunk okán elsősorban azért hozzuk létre, mert meggyőződésünk, hogy  hatékony mechanizmust tud kialakítani a régió kis- és középvállalatai, illetve kiemelt nagyvállalatai innovációs, kutatásfejlesztési és humánerőforrás-fejlesztési igényeinek felismerése, regisztrációja, valamint a régió felsőoktatási intézményeiben keletkezett innovációs eredmények felismerése, regisztrálása. Az interdiszciplináris megközelítésből fakadó többcélú felhasználhatósági lehetőségek vizsgálata biztosíthatja a felmerült igények és az intézményekben keletkező szellemi javak egymásra találását.
– A helyi, regionális, országos és nemzetközi partnerség építésen keresztül javulhat az együttműködési hajlandóság az innováció-ösztönző és felsőoktatási intézmények, a gazdasági szféra, valamint a regionális szakpolitika döntéshozói között, amely a főiskola regionális tudásközpont szerepét erősíti, megítélést pedig pozitív irányban tudja befolyásolni.
– A fenntarthatóságot a projekt keretében létrehozandó spin-off cég működése biztosítja.
– A Baross Gábor program keretében is eredményesek voltunk, egy marketing, kereskedelmi és szaknyelvi kompetencia- és szoftverfejlesztést valósíthatunk meg ennek köszönhetően.

– A határon túli tervekről is hallhatnánk néhány gondolatot?
– Kiemelt stratégiai cél a határon túli képzési területeink és a képzési kínálatunknak a bővítése. Az erdélyi és felvidéki jelenlétünk mellett Kárpátaljára és Délvidékre is szeretnénk eljutni. Természetesen ez még hosszas előkészítést igényel, hiszen más-más gazdasági, politikai, oktatási környezetben, az ottani munkaerőpiaci igényekhez igazodva kell majd kialakítanunk ezeket a képzéseket.

2010.06.08. 10:17
   Regio Regia magazin


156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás