szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Pillanatkép a magyar gázpiacról

Pillanatkép a magyar gázpiacról

Áprilistól az előző hónaphoz képest közel tíz százalékkal emelkedett a gáz ára, ami jóval alacsonyabb a világpiaci trendek alapján készült előrejelzéseknél. Mindez abból is adódik, hogy a kormány megváltoztatta a gázár megállapításának bizonyos szabályait, módosította az egyetemes szolgáltatói ár számítási módszertanát. A gázipar helyzetéről, aktuális kérdéseiről dr. Laczó Sándort, a Magyar Gázipari Egyesülés elnökét kérdeztük.

– Hol tart a piacnyitás, és annak hatásaiból mit lehet már érzékelni?
– Az elmúlt évek nagyon fontos eleme volt a gázpiac folyamatos nyitása. Az új gáztörvény szabályozta, hogy mely fogyasztóknak, mikortól kell kilépniük a szabadpiacra. A 100 köbméter/óra feletti teljesítménylekötéssel rendelkező fogyasztók már 2009-ben sem maradhattak az egyetemes ellátási körben, 2010. július 1-jétől pedig - az előírásoknak megfelelően - már a 20 köbméter/óra feletti teljesítményt lekötött fogyasztók is kötelezően szabadpiacra lépnek. Ennek eredményeként az egyetemes ellátási körben csak a lakossági fogyasztók és a lakossági ellátást is biztosító távhőszolgáltatók maradhatnak.
Az elmúlt években tehát kettős piaci modell alakult ki a gázpiacon, melynek egyik oldalán az egyetemes szolgáltatók, a másikon a versenypiaci kereskedők állnak.
– Az egyetemes szolgáltatói engedéllyel rendelkezők szolgáltatási feltételeit, díjait jogszabályok határozzák meg, áraikat ezen előírásoknak, képleteknek megfelelően kötelesek kalkulálni.
– Az egyetemes szolgáltatóknak negyedévente nyílik lehetőségük áraik módosítására. Az árképzés szabályosságát a Magyar Energia Hivatal ellenőrzi, s ha az korrekt módon, a hatályos szabályozásnak megfelelően történt, jóváhagyja és kihirdeti az általuk benyújtott árakat.
– A szabad piacon a felek szabadon állapodhatnak meg a szolgáltatás és a fizetés lényeges feltételeiben.

– A piacnyitásnak köszönhetően a gázpiaci szereplők tehát egymással versenyeznek a fogyasztókért. Hogyan működik ez a megváltozott piac?
– A gázpiac kereskedelemmel foglalkozó szereplői több forrásból, más-más feltételekkel szerzik be az általuk értékesített földgázt. A gázbeszerzéssel és értékesítéssel kapcsolatos döntéseiknél különféle tényezőket, előrejelzéseket vesznek figyelembe és ezek alapján kötik meg beszerzési illetve értékesítési szerződéseiket.
– Többek között mérlegelniük kell a piac helyzetét, azt hogy várhatóan hány köbméter földgázra lesz szükségük az elkövetkezendő időszakban, és azt milyen napi vagy havi lebontásban fogják beszerezni, értékesíteni.
– Persze az előrejelzések sohasem lehetnek pontosak. Például az elmúlt időszakban a gazdasági visszaesés hatására a földgáz iránti igény, a tényleges felhasználás Európa-szerte jelentősen visszaesett. Ez sok kereskedőnek komoly problémákat okozott, hiszen a leszerződött mennyiség egy bizonyos részét minden körülmények között át kell venniük. Ha nem veszik át a szerződésükben lekötött minimális mennyiséget, fizetési kötelezettségük akkor is fennáll. Ezek az úgynevezett „take or pay„ típusú szerződések.
– Ismerniük kell továbbá a pillanatnyi illetve jövőbeli beszerzési forrásokat, a várható tendenciákat, meg kell becsülniük a forint és más valuták értékének jövőbeli alakulását, stb.
 
– A szabadpiacon az értékesítési szerződések igen különbözőek lehetnek. A felhasználó által fizetendő árak, amelyek a kereskedő és a vevő közötti tárgyalások során alakulnak ki, lehetnek pl. valamilyen tényezőket, elemeket figyelembe vevő, és a szerződéses időszak alatt folyamatosan változó úgynevezett indexált árak, vagy akár a szerződés teljes időtartama alatt azonos, fix árak is.
– A szerződések megkötése mindkét szereplő részéről komoly odafigyelést, megfontolást igényel, és komoly kockázatokat hordozhat magában.
– Mindezeken túl a gázszolgáltatók problémáit tovább növeli az a tény is, hogy kintlévőségeik jelentős mértékben megemelkedtek. Ez jellemzően az egyetemes szolgáltatókat érinti.
– Ők a kereskedőknek kifizetik a megrendelt földgáz díját, a fogyasztók azt fel is használják, a számlát ki is küldik, ugyanakkor azokat a fogyasztók egy része nem rendezi. Ezeknek a számláknak egy része aztán soha sem kerül kifizetésre, s ezt a szolgáltatók kénytelenek veszteségként leírni. Ez az elmúlt időszakban egyre inkább gondot jelentett.

– Mit tudnak kezdeni ezzel a problémával? Mi várható?
– Sajnos nem lehetünk túlzottan optimisták, aminek több oka is van. Az elmúlt téli hónapokban az átlaghőmérséklet alacsonyabb volt, ami magasabb fűtésszámlákat eredményezett. Ezek egy része tovább fogja növelni a kintlévőségeket. A fűtési idény végén, illetve – a kormány által biztosított hosszabbítás eredményeként – a nyár elején megszűnik a lakossági gázártámogatás, így a továbbiakban mindenkinek a teljes árat kell megfizetnie. Ez is a kifizetetlen számlákat, a tartozások összegét fogja növelni. S ehhez jön még a nemrégiben bekövetkezett gázár-növekedés. Ezzel a szociális problémával feltétlenül foglalkozni kell a jövőben is.

– Milyen intézkedésekkel lehet mindezek hatását enyhíteni?
– A fogyasztóknak mindenképpen segítséget kell nyújtani, hogy takarékosabban tudják felhasználni az energiát, ezen belül a földgázt is. Ma is sokan pazarló módon teszik ezt. Szükség lenne olyan intézkedésekre - uniós és hazai támogatással -, amelyek lehetővé tennék a korszerűtlen készülékpark lecserélését, nagyobb hatásfokú készülékek használatát, illetve hogy új, szabályozható energiafelhasználó rendszerek épülhessenek ki.
– Ugyanilyen fontos lenne az épületek korszerű szigeteléséhez is támogatást nyújtani, hiszen ez lehetővé tenné az energiafogyasztás csökkentését. A felhasználók megfelelő felkészítése, a lehetséges módszerek, megoldások bemutatása, megismertetése ugyancsak fontos feladat. Az is fontos szempont, hogy ezek a folyamatok új piacot, új munkahelyeket is teremthetnek.

– Mindezek együttesen képesek lennének arra is, hogy csökkentsék a földgáztól, a földgázimporttól való jelentős függőségünket.
S bár belátható, hogy a földgáz ésszerű felhasználása elkerülhetetlen, az okos felhasználás mellett mindenképpen törekedni kell az alternatív energiák - nap, szél, víz, bioenergia, stb. - minél ésszerűbb kihasználására is. Információim szerint az új kormány ezekre a feladatokra tudatosan készül is.

– A kormány a közüzemi szolgáltatások fo-gyasztóinak védelmét erősítő intézkedéseket is hozott az elmúlt időszakban.
– Valóban befejeződött egy olyan részfolyamat, amelynek célja felülvizsgálni a gázipar szereplőire, kapcsolatukra vonatkozó sza-bályokat, és erősíteni a fogyasztók védelmét. Mindezt a Gázipari Egyesülés is támogatja, és részt is vett ebben a munkában.

– Ilyen kérdés például – hogy csak egy konkrétumot említsek – a számlaképek tartalmának áttekintése és egyszerűsítése oly módon, hogy a fogyasztó minden olyan információhoz hozzájusson, amire valóban szüksége van. Ez többek között biztosítja számára a könnyebb eligazodást és segítséget nyújthat az egyes kereskedelmi ajánlatok összehasonlítása tekintetében is.
– Tekintettel arra, hogy a gázipar egy folyamatosan, dinamikusan fejlődő, verseny-szférában is dolgozó iparág, amely Magyarországon több mint hárommillió fogyasztót szolgál ki, a gázipari szabályozás is egy folyamatos napi feladat, amelyben az iparág képviseletét biztosító Magyar Gázipari Egyesülésre a jövőben is fontos feladatok hárulnak.
– A piaci folyamatokhoz illeszkedő, kiszámítható, transzparens, a versenyt valóban ösztönző szabályozás valamennyi piaci szereplő fontos érdeke.

2010.06.08. 10:34
   Regio Regia magazin


156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás