szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Dr. Szeifert Ferenc

Dr. Szeifert Ferenc
ny. pilisszentléleki és csolnoki plébános, pálos konfráter (1930. március 2. – 2010. november 5.)

Csolnokon született. Bányász és kőműves édesapja valamint szerető szívű édes-anyja mellett kisgyermekként gyakran hallhatta, hogy milyen nagy szükség van jó papokra. Így értethető, hogy ő is a papi hivatást választotta. Esztergomban szentelték pappá 1954. június 20-án, s a Budapesti Hittudományi Akadémián szerzett doktorátust. Öt évig volt Budapesten káplán, majd a számára oly kedves Dorog és Esztergom vidékére került: Először Pilisszentlelken volt plébános (1960–1967).

Plébániáján 1961-től többször helyet adott a titkokban működő pálos testvéreknek, hogy az úgynevezett fehér napok keretében egy-egy lelkigyakorlatos hetet a pilisszentléleki romoknál pálos őseink lelkületével töltekezhessünk, és imádkozhassunk a Pálos Rendért és magyar népünkért. Azóta is mindennap lélekben együtt elmondjuk az akkor vállalt imát pálos hivatásunkért. Itt határoztuk el, hogy 1970-ig, Özséb atyánk égi születésnapja 700. évfordulójáig kilenc éven át imádkozunk a boldoggá avatásáért.
Végül is XVI. Benedek 2004. november 16-án, a Pálos szentek naptárának megerősítése alkalmával engedélyezte, hogy alapító atyánkat a boldogok között tisztelhessük. 1962-től azt is láthattuk, hogy Dr. Szeifert Ferenc felkérésére Kákonyi Asztrik és Forró Kamill ferences művészek hogyan díszítették a templombelsőt a Szentlélek tiszteletére a II. Vatikáni Zsinat szellemében. Szívén viselte az egykori pálos kolostor romjainak konzerválását is. Segítőivel kiásta azokat, míg végül 1985-1992 között hivatalosan is sor került a romok feltárására. A romtemplom kedvelt zarándokhellyé vált, ahová 1970-től pünkösdvasárnaponként a hívek gyalog vagy autóval jönnek közelről s távolról, hogy a reggel 6 órakor kezdődő szentmisén a környékbeli papokkal és a pálos atyákkal a Szentlélek kiáradásáért imádkozzanak. A Szentlélek megerősítő kegyelmét is nem egyszer ilyenkor szolgáltatta ki a püspök atya a bérmálkozó fiataloknak.
1969-től 1977-ig Tokodon, majd Anna-völgyben, Dágon, Únyban, Nagysápon is plébánosként működött főpásztora megbízásából, s ezen települések hívő közössége is megismerhette áldozatkész egyéniségét, 1977–2010 között újra plébánosi kinevezést kapott Pilisszentlélekre is. A Rend érdekében végzett tevékenységéért 1987-ben a Pálos Rend konfrátere, fogadott testvére kitüntető címet kapta.
1993-tól hét évig szülőfalujának, Csolnoknak a plébániáját is vezette. Itt is sikerült felújítania a templomot. Mélységes Mária-tiszteletét mutatja, hogy Majzik Mária kerámiaszobrának, a Csolnoki Fehér Szűzanyának kápolnát alakított ki a templomban. Újjáépítette a plébániaházat, visszaszerezte és felújítatta a kántorházat. De a legnagyobb eredményt a hitélet megújításában érte el. Összegyűjtötte és kiadta Nagy Miklós pápai prelátus, únyi plébános verseit, Pezenhoffer Antal Magyar Nemzet Története című monumentális történelemkönyvét és a Katolikus hit igazsága című apologetikáját három kötetben. Mint a Schönstadt család-mozgalom pártfogója, ezzel kapcsolatban három könyvet is lefordított németből. Mindszenty József bíboros életéről is kiadott egy rövid összefoglalót. Így nemcsak megőrizte régi paptársai hagyatékát, de a szellemi élet erősítője is lett a környéken.
2008. szeptember 17-ére tervezett szürke hályog szemműtétét egy vírusos fertőzés miatt későbbre kellett halasztani. Néhány napi pihenő után már a Szentlélek év kapcsán teljes erőbedobással Pilisszentlélekkel és a Pálos Jubileummal, illetve a Pálos Rend dolgaival foglalatoskodott. Szeptember 29-én Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, pálos konfráternél 25 társával vállalta, hogy közérdekű dolgokról írjanak a sajtóban. Ő a Pálos Rend körüli téveszmék semlegesítéséről szóló cikkeket vállalta. Nyolcvanadik születésnapi ünnepén, 2010. március 6-án, Csolnokon együtt misézett vele dr. Paskai László bíboros, az esperes-kerület papsága, valamint a Pálos Rend képviseletében Aczél László Zsongor. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek, pálos konfráter is.
Ferenc atya az ünnepi ebéd alkalmával a csolnoki templomról készült képet és a pálos szerzetesek fehér ruháját kapta ajándékba. Ekkor jelentette be, hogy nyugállományba vonul. Bíboros főpásztora teljesítette is kérését. Így 2010. augusztus 1-jétől Boldog Özséb atya egykori monostora közelében, Kesztölcön telepedett le. Sajnos nem sokáig élvezhette a nyugdíjas állapotot. Hamarosan az esztergomi kórházba került. Halottak napján, legnagyobb szenvedései idején azt kérte, hogy a Benedictus és a Magnificat hangozzék el a temetésén, mert ez a két ima az Ó- és Újszövetség találkozása: „Áldott legyen az Úr!” és a „Magasztalja lelkem az Urat!”, mert az Isten irgalmassága a legnagyobb dolog a világon.
November 3-án P. Bátor Botond tartományfőnök kérésére Zsongor atya meglátogatta, s együtt misézett vele a kórteremben, majd az életről és az örök életről beszélgettek. Ekkor kérte: „Imádkozzatok! A Szentlélekhez imádkozzatok!” Az utolsó szentmiséje után teljesen megnyugodott és elaludt. A halála előtti napon még órákon keresztül latinul énekelte a Mária-antifónákat, így ajánlotta lelkét a Boldogságos Szűzanyának, a haldoklók pártfogójának. Utolsó kérése ez volt: „Engedjetek haza! Az örök hazában akarok lenni!” 2010. november 5-én, Szent Imre herceg ünnepén hívta haza az Úr. November 11-én, csütörtökön Esztergomban, a Szent György templomban bemutatott szentmise után Dr. Paskai László bíboros atya és Dr. Udvardi György segédpüspök temette száz paptestvére kíséretében.
A Pálos Rendet P. Bátor Botond tartományfőnök, P. Aczél László Zsongor és P. Tölgyes Kálmán képviselte. A konfráterré fogadás részesévé tette őt is mindazoknak a lelki kincseknek, amelyeket a Pálos Rend tagjai istenes életükkel maguknak szereztek. Hisszük, hogy amint a Szent György temetőben teste számára megnyílt az anyaföld, úgy lelke számára a mennyország is kitárult, és a Szentháromság egy Isten befogadta őt dicsőségébe a Remeték királynője, a szent papok és a Pálos Mindenszentek mennyei közösségében.

P. Zsongor OSPPE
Fehér Barát 2010/4.

2011.06.07. 11:13
   Regio Regia magazin


136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás