szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Vége a visszaéléseknek:szakértői szervezet dönt

Bekerült egy javaslatunk az új építőipari törvénybe
Vége a visszaéléseknek:szakértői szervezet dönt

2013. július 1-jével lépett hatályba az a törvény, melynek létrejöttéhez egy példa értékű régiós együttműködés is jelentősen hozzájárult. A Grabarics Építőipari Kft. – csatlakozva a Regio Regia Magazin Értékteremtők Köréhez – az építőipar problémáiról javasolt cikket készíteni. Átfogó riportunk alapján ügyünket a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is felkarolta, és a vita hamarosan egy építőipari konferencián folytatódott, melyen a legfelsőbb szakmai irányítás is képviseltette magát. Az egyeztetések folytatódtak, és az eredmény sem maradt el: az egyik konkrét javaslatunk bekerült a törvénybe. A javaslattevővel, Grabarics Gáborral beszélgettünk az új törvényről, annak szükségességéről.

– Mire lesz elég ez az új szabályrendszer?
– A 2013. évi XXXIV. törvény a lánctartozások visszaszorítását, a rosszhiszemű gazdasági szereplők elleni hatékony fellépést célozta meg, és több fontos módosítást is hoz az építőipari kivitelezés világába. Felállítja az úgynevezett Teljesítésigazolási Szakértői Szervet – erre tettünk mi konkrét javaslatot –, és sok más fontos területen is módosítást hoz: az építőipari tartozások érvényesítésére speciális soron kívüli pertípust alakít ki, követelménnyé teszi alapesetben a pénztartozás 30 napon belüli teljesítését, és változtat a késedelmi kamat és a közbeszerzés szabályain is.
– A javaslatunk projektfinanszírozásra vonatkozó része sajnos egyelőre még várat magára, pedig a lánctartozások megfékezésének ez fontos eleme lehetne. Hiszen ha egy projekthez a szükséges források, vagy az azt biztosító garanciák már eleve rendelkezésre állnak, akkor az a projekt teljes egészében biztonságosan végigvihető, megvalósítható. Azt javasoltuk tehát, hogy a szükséges pénzt már az induláskor helyezzék el egy bankszámlán, és a bank kvázi projektmenedzserként jelenjen meg a folyamatban. Ha a kivitelezés során vita alakul ki, annak eldöntéséig a pénz fölött egyik fél se rendelkezhessen. Ez lenne a biztosítéka annak, hogy a viták gyorsan, és eredményesen lezajlanak, hiszen senkinek sem lenne érdeke azt éveken át elhúzni.

– Éppen most zárult le egy nyolcéves per, amely akár iskolapéldája is lehetne hogyan tud visszaélni egy beruházó a joggal, hogyan tudja ellehetetleníteni a generálkivitelezőt. Ha már győzött az igazság, mutassuk be okulásul másoknak is ezt a példát!
– A lakásépítési időszak lefutó ágában 2004 derekán kezdődött ez a történet. Ismert fehérvári vállalkozók – korábban hulladékhasznosítással foglalkoztak és kisebb építőipari feladatokat vállaltak – létrehoztak egy projektcéget, egy nyolcvanlakásos ingatlan megépítésére. A generálkivitelezési munkákkal cégünket bízták meg.

A FERZO-INVEST Kft. tulajdonosai akkor Ferencz Zoltán, Ferenc Károly és az ATÉP Építőipari és Fővállalkozó Kft. voltak. Ez utóbbi cég ügyvezetését Maráczy Endre és ifj. Maráczy Endre látta el. A vállalkozói szerződés a székesfehérvári Ady Lakópark generálkivitelezői munkáira a FERZO-INVEST Kft., mint megrendelő és a Grabarics Építőipari Kft. között jött létre.

– Az önkormányzati tulajdonú telek megszerzését követően elindult az építkezés, és jó ütemben haladt, míg nem kiderült, hogy még döntés alatt áll a megbízó projektfinanszírozó hitele. Annak érdekében, hogy a munkák folytatódhassanak, tőlünk kértek kölcsön 80 millió forintot. Meg is kapták, ám idővel arra is fény derült, hogy a hitelkérelmüket elutasították. Csapdába kerültünk: ha megállunk, csak óriási veszteségek árán tudunk kiszállni. Folytattuk.A havi részelszámolások is nehézkesen mentek. A bank addig nem utalt, míg a megbízó az önrészt hozzá nem tette az aktuális részlethez. Ez hátráltatta a munkát, folyton a pénzünkre vártunk. Természetesen késedelem lett a vége, amiért szintén mi fizettünk: a kölcsönbe betudtuk a késedelmi kötbért. A fennmaradó 22 millióra azonban hiába vártunk. A ház végül elkészült. Ekkor azzal álltak elő, hogy az nem hiány- és hibamentes, ezért nem fizetik ki a végszámlánkat.

A jogszabály egyértelműen fogalmaz: a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó kisebb hibák miatt nem tagadható meg az átadás-átvétel. Ebben az esetben azonban még a birtokbavétel is megtörtént a megrendelő részéről,aki a lakások értékesítését megkezdte. A generálkivitelező a garanciális idő alatt mindvégig ellátta feladatát, sőt a sikeres átadás-átvétel reményében azon túlmenően is teljesítette a megbízó javításra vonatkozó kéréseit.

– Amikor már úgy tűnt, hogy minden rendben van, mindennel elkészültünk, újabb fordulat következett: nagy felháborodások közepette közölték, semmi sincs készen, és felszólítottak bennünket, hogy vonuljunk le az építési területről. Természetesen továbbra sem fizettek.

A Grabarics Kft. 2005 novemberében keresetet nyújtott be a FERZO-INVEST Kft. ellen, akik szakértőt kértek. A tárgyalások elhúzódtak. Az első I. fokú részítélet 2008 (!) júniusában született meg, amely kötelezte az alperes FERZO-INVEST Kft-t 54+15+38 millió forint főkövetelés és annak kamatainak megfizetésére. Az alperes fellebbezését követően a Fővárosi Ítélőtábla az I. fokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és új eljárást rendelt el. Közben folyt a lakások értékesítése.

– A megegyezés irányába is próbáltunk előre lépni, de sajnos ez sem vezetett eredményre. Olyan ajánlatot tettek elénk – az egyes tételeket minimum a duplájára árazva –, amelyben a legkevésbé piacképes épületrészeket kínálták fel adósságtörlesztésként. A végén már hajlottunk ugyan a megegyezésre, de végül ezt sem sikerült tető alá hozni. Újabb per indult.

A Fejér Megyei Bíróság 2010 szeptemberében hozott I. fokú ítélete ismét a Grabarics Építőipari Kft. javára döntött, 129+50+22 millió forint főkövetelést és 57 millió forint kamatot ítélt meg. Az I. fokú eljárás során az Alperes elismerte a kölcsön követelés összegszerűségét, és a bíróság megállapította, hogy a levonulással, 2005. augusztus 8. napján Alperes birtokba és használatba vette a létesítményt. A birtokbavétel napján tehát a Felperes teljesítette a vállalkozási szerződést,  ennek alapján a bíróság a kölcsön összegének visszafizetési határidejeként 2005.augusztus 08-át követő 30 napot határozta meg. A Fejér Megyei Bíróság 2010. októberi végzésével az I. fokú ítéletben megállapított felperesi pénzkövetelés biztosítását is elrendelte. A biztosítási intézkedés azonban a végrehajtó tájékoztatása alapján sikertelen volt.

– Természetesen ez az ítélet ellen is fellebbeztek, ezúttal a szakértői véleményt támadták, annak megalapozatlanságára hivatkoztak, és új szakértőt kértek, aki csodálkozva állt az előtt, hogy egy nyilvánvalóan rendben lévő szerkezetre hogy lehet azt mondani, hogy ez nincs rendben. A szakértői vélemény tehát ismét minket igazolt, megszületett – immáron harmadszorra – az I. fokú ítélet, ami ismét számunkra volt kedvező. A projektcéget a tulajdonosai eközben kinullázták.

2011. február végén a Grabarics Kft. Cégbírósághoz benyújtott törvényességi felügyeleti kérelmére ugyan a Cégbíróság felhívta a FERZO-INVEST Kft-t, hogy állítsa helyre a cég törvényes működését, mivel annak jegyzett tőkéje akkor már több éve negatív volt, így a hitelező védelmi kötelezettségének a cég nem tudott eleget tenni, de ez nem történt meg.
A Fővárosi Ítélőtábla II. fokú végzésével 2011. március elején ismét hatályon kívül helyezte a Fejér Megyei Bíróság I. fokú ítéletét, és új eljárást rendelt el. A Fejér Megyei Bíróság a 2011. szeptemberi tárgyaláson újabb szakértőt jelölt ki, a szakvélemény elkészítési határidejének pedig 2012. június 30-át jelölte meg. A szakvélemény még július közepén sem volt készen.

– A per mai állása, hogy a Fejér Megyei Bíróság a megismételt eljárásban is megítélte a részünkre a követelést – 117+60+57 millió forintot –, valamint annak egy részére az előírt kamatokat. Az ítélet májusban jogerőre emelkedett, miután nem nyújtottak be ellene fellebbezést. Minek is tették volna, hiszen a céljukat elérték. Nyolc évet kaptak arra, hogy kiszálljanak a cégből, és abból minden forintot eltüntessenek.

A vállalkozás azóta székhelyváltozáson, és több tulajdonos- és ügyvezető váltáson is átment. Saját tőkéje továbbra is negatív, nemrégiben adószámukat is törölték. A Cégbírósági nyilvántartásban még szerepel ugyan a vállalkozás, ám a felelősök már kimenekültek a cégből.

– A történet pikantériája, hogy a lakópark tetején úgynevezett penthause lakások épültek. Ház a házon. Kétszintes, nagy családi házak, nagy terasszal a lakótömb tetején. A kilenc-tíz ilyen luxuslakásból négyet megtartott magának az egykori tulajdonosi kör, hárman közülük tudomásom szerint ma is ott élnek. Ha ennek a négy lakásnak az értékét összeadjuk, épp lefedi azt a cirka 200 millió forintot, amivel ez a négy ember tartozik a cégünknek. Mindenesetre egy szépen megkomponált történet. Annak ellenére, hogy feketén, fehéren nyomon követhető, hogy ki az a négy személy, aki mindezért felelős, mégis nyolc éven át megbújhattak az igazságszolgáltatás útvesztőiben. Ennyi idő elegendő volt ahhoz, hogy a felelősségre vonást elkerülhessék, de legalábbis, megtehessenek mindent annak elkerülésére. Természetesen nem fogjuk ennyiben hagyni a dolgot, keressük a megfelelő irányt, hogy léphessünk. A személyes felelősséget fogjuk firtatni. Ezért jó tehát, hogy lesz szakértői szervezet, amiért küzdöttünk, hogy a jövőben mindez ne történhessen meg.

– Hogy nézett volna ki ez a történet, ha már akkor is létezett volna a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv?
– Befáradtunk volna a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara helyi képviseletéhez, és kérelmeztük volna – némi szakértői díj befizetése mellett – a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárását az ügyünkben. A beadástól számítva a szakértői vélemény elkészítésére a szakértői tanácsnak 30 nap – bonyolult esetben további 30 nap – áll rendelkezésére. A felek tehát legkésőbb 60 nap után döntésre juthatnak. Ha a vita továbbra is fennáll, a megszületett szakértői vélemény már a per alapját képezi, és soronkívüliséget élvez. Az biztos – akár peres eljárás esetén is –, hogy ezzel a módszerrel a megbízónak nem lett volna lehetősége kiszállni ebből az egészből, és eltüntetni a nekünk járó jogos kivitelezési díjat.Már csak azért sem, mert a TSzSz a vitatott összeg letétbe helyezését is indítványozhatta volna, így az akkor még el nem adott lakások, és az általunk még ki sem merített bankhitel bőséges fedezetet biztosított volna a jogos követelésünkre.
– A lánctartozások okának egyik alapesetét láthattuk ebben a példában. Nagy lépés az új szervezet felállítása, de még ennél is nagyobbat kell lépnünk, ha el  akarunk  jutni a legjobb megoldásig. Sok még a teendő – ami korábbi problémafelvetéseinkből, és azokra adott javaslatainkból is látszik -, kell még egy kis idő, hogy ez a terület egy jelentős tisztuláson mehessen át. Ha most, a válság éveiben túljut a szakma ezeken a problémákon, a jobb éveket talán már megújulva, megtisztulva élhetjük meg.

Cseh Teréz

2013.08.03. 22:01
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás