szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Ismét átalakulóban a gázipari szakma

XXII. DUNAGÁZ Szakmai Napok – Visegrád
Ismét átalakulóban a gázipari szakma

A DUNAGÁZ Szakmai Konferencia több mint két évtizedes tevékenysége során kivívta a maga helyét a hazai szakmai konferenciák sorában. Ma már ez a rangos összejövetel – melynek idén is a visegrádi Thermal Hotel adott otthont - több mint egy továbbképzés, igazi szakmai műhellyé vált – mondta Fülöp Lajos, a konferencia szervezőbizottságának vezetője. Hogy miről is esik szó egy-egy ilyen alkalommal? – erről kérdeztük a gázipari szakembert.

- A gázipar az elmúlt évek során jelentős átalakuláson ment keresztül, és úgy tűnik, hogy most újabb változások következnek: formálódik a szakmai képzés, új felnőttképzési törvény lépett hatályba, megváltoztak a gazdasági körülmények, a fogyasztói szokások. Milyen kihívások elé állítja mindez a konferencia szervezőit?
- Azt már most leszögezhetjük, hogy a változások ellenére DUNAGÁZ Konferencia jövőre is lesz. A szakma igényli ezt a minőségi összejövetelt. Jól mutatják mindezt a konferencia számai is: 165 regisztrált részvevő, 16 előadó, 19 kiállító. Mindez úgy, hogy számos partnercégünk sajnos gazdasági okokból idén nem tudott rész venni a találkozón. A szakmához, a konferenciához hű kollégák azért megtalálták a módját a jelenlétnek. Fontosnak tartják, hogy évről évre megvitassuk a gázipar legégetőbb kérdéseit. A DUNAGÁZ konferencián kifejezetten szakmai témákról esik szó, a hazai és a nemzetközi gazdasági helyzetet éppen csak érintjük, egyfajta kitekintést adunk. Nem vizsgáljuk a gázkereskedelmet, kizárólag a gázüzemeltetőket érintő kérdésekkel foglalkozunk, és mindig van miről beszélnünk.

- A XXII. DUNAGÁZ Szakmai Napok hagyományosan plenáris üléssel kezdődik. Miről kaptak tájékoztatást a konferencia részvevői?
- A plenáris ülés egyfajta kitekintést ad a gázipar általános helyzetéről, a hazai és a nemzetközi gazdaság pillanatnyi állapotáról. Ennek keretében szó esett az uniós helyzetfelismerésről és elvárásokról. A gazdasági válságot követően jól látható, hogy fellendülésre számíthatunk, ám ezúttal más alapokról induló bővítésekkel kell számolnunk az energiafelhasználás terén. Változnunk kell, hogy eleget tudjunk tenni a jelenleg ugyan visszafogott, de egyre bővülő, új típusú elvárásoknak. Új utakat kell találnunk, ezt mindenki igényli, sőt el is várja tőlünk.
- A plenáris ülésen az általános kitekintést követően elemeztük a hazai gázfelhasználás csökkenésének okait. Értelmeztük, és értjük is a problémákat. Tudásunkkal segíteni kívánjuk a kormány erre vonatkozó energiapolitikai intézkedéseit. Ahhoz azonban, hogy ilyen javaslatokat, elemzéseket tudjunk adni, jól felkészült mérnökökre van szükség. Ebben eddig a Magyar Mérnök Kamara vitte a prímet azzal, hogy a szakmagyakorló mérnökök elé olyan követelményrendszert állított, amelynek megfeleléséhez nagyfokú tudással és rátermettséggel kellett, hogy rendelkezzenek. Ennek az amúgy jól működő rendszernek a továbbfejlesztésén, korszerűsítésén dolgozunk most.

- A továbbiakban szekciókra bontva folytatódott a munka. Melyek voltak a rendszerüzemeltetés legégetőbb kérdései?
- A rendszerüzemeltetési szekcióban tájékoztatást kaptunk a magyarországi földgázszállító rendszerek fejlesztéséről, melyek ma már európai színvonalúak. Az ellátásbiztonság érdekében szükségessé vált a környező országokkal való összekötés, és ez adottságaiból adódóan Magyarországot központi szerephez juttatja. Centrális földgázelosztó rendszerként fogunk működni, és ez nagy előnyöket jelent majd mind hazánk, mind pedig a szomszédos országok számára. Néhány évvel ezelőtt példát mutattunk az orosz-ukrán válság idején, hiszen mi tudtunk gázt szállítani – igaz kis mennyiségben – a környező országokba. Ennek lehetőségét szeretnénk most tágítani.
- A földgáz szállító-, tároló- és elosztórendszerek védelme egy elvárt kormányprogram, ezek stratégiai szempontból létfontosságú rendszerek, melyek védelme most már törvényi alapon is biztosított. Uniós elvárás ezen rendszerek védelmének egységes szabályozása. Erről a fokozott védelemről szólt az egyik előadásunk.
- Következő program a költségtakarékosság jegyében zajlott. A gazdasági válság szerencsére már véget ért, ám az új beruházásoknál a költséghatékonyság, a takarékosság továbbra is elengedhetetlen. Egy ilyen költségtakarékos beruházást mutattunk be a gáznyomás-szabályozó állomásokat érintve, amely a korábbi gyakorlathoz képest 25%-os megtakarítást nyújt. A jó példák bemutatását fontosnak tartjuk.
- Ugyancsak az ellátásbiztonságot érintette annak az eljárásnak az ismertetése, amellyel csökkenteni tudjuk – a gáziparra amúgy nem jellemző – gázszüneteket. Az iparág még ezt a kevés kiesést is csökkenteni kívánja, növelve ezzel a fogyasztói ellátás-biztonságot.
- Ezen szekcióban került még ismertetésre az új felnőttképzésről szóló törvény, melyhez a DUNAGÁZ Zrt-nek alkalmazkodnia kell. Itt említenénk meg azt az újdonságot, hogy ma már arra is van lehetőség, hogy a felhasználók képzésre vonatkozó témajavaslatokat tegyenek, melyeket a felnőttképzési intézmény formába ölt, engedélyeztet és ezt követően oktat. Így valóban az igényekhez igazodó képzési formák jöhetnek létre. Az oktatásnak ez az új irányvonala jól kiegészítheti a korábbi hatósági és minisztériumi formákat, ezáltal speciális igényeknek is meg tudunk felelni.

- A gázfelhasználási szekcióban is több témát érintettek, röviden foglaljuk össze ezek lényegét!
- Három érdekes területet érintettünk, az első előadás a biogáz háztartási készülékekben történő felhasználási lehetőségeit vizsgálta. A hazai biogázüzemek jelentős része ma még ugyanis nem képes földgáz minőségű biogáz előállítására, ezért az általuk előállított termék nem táplálható be az országos rendszerbe. Kényszer szülte helyzet, hogy az így keletkezett gázt helyben, az üzemben, vagy az ahhoz közeli lakásokban, kommunális létesítményekben kell felhasználni. Ennek műszaki-biztonsági kérdéseit tekintettük át, a Miskolci Egyetem előadójának segítségével.
- Második témaként a szénmonoxid mérgezés aktuális kérdéseivel foglalkoztunk. Sajnálatos módon, Magyarországon, a tájékoztatás, a felhívások ellenére sem csökken az ilyen típusú balesetek száma. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy ahol már megtörtént a baj, ott vonjuk le a következtetéseket, és próbáljuk mindezt hasznosítani a megelőzés során. A DUNAGÁZ szakértői rendszeresen konzultálnak az Országos Katasztrófavédelem munkatársaival, s reményeink szerint rövid időn belül ennek eredményeiről is beszámolhatunk. A szénmonoxid mérgezések megelőzésének első kézzel fogható eredménye, hogy az intézményeknél kötelező lesz a szénmonoxid érzékelők elhelyezése. Az igazsághoz azonban sajnos az is hozzátartozik, hogy a szénmonoxidérzékelők egy jelentős része nem felel meg a műszaki követelményeknek, és üzemeltetés-biztonsági szempontból kívánnivalót hagynak maguk után. Erről hangzott el a konferencián egy nagyon kritikus hangvételű, szakmai érvvel alátámasztott előadás.
- Végül – a gázfelhasználási szekció harmadik elemeként - a kétnapos találkozó egy interaktív beszélgetéssel zárult. A résztvevők jelezték, hogy igényt tartanának egy olyan fórumra, ahol a jogalkotók és a jogalkalmazók megbeszélhetik a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos anomáliákat, egymás között „kibeszélhetik” az eddigi tapasztalatokat. A felülvizsgálat követelményrendszere és annak alkalmazhatósága bizony számos kívánnivalót hagy maga után.

- Én úgy látom, a lakosság nagy része nem is tud arról, hogy a gázkészülékeit ellenőriztetnie kell. A tájékoztatás ezen a téren gyakorlatilag a nullával egyenlő. Mi a teendő tehát? Kinek a feladata elvégezni és finanszírozni afelülvizsgálatot?
- A törvény szerint az egyetemes szolgáltatási körbe tartozó fogyasztók, tehát a lakosság számára ez a felülvizsgálat ingyenes, azt a földgázelosztók fizetik. Ugyanakkor továbbra is megmaradt, hogy a felülvizsgálat kezdeményezése a felhasználók kötelessége. Nyomatékosítani szeretném, hogy a felülvizsgálat nem jelenti a gázkészülékek szerelését, megjavítását, karbantartását, a szükséges beállítások elvégzését. A gázipari szakember a felülvizsgálat során csupán azt állapítja meg, hogy a működéshez szükséges feltételek – környezet, légellátás, szellőzés, égéstermék-elvezetés -, megfelelnek-e az előírásoknak. A készülék szabályos működéséhez ugyanis ezek megléte elengedhetetlen. A javítás-beállítás költségei a fogyasztót terhelik.

- Az idei találkozó a témaválasztás tekintetében egyfajta új irányt mutatott. Merre tart a DUNAGÁZ Szakmai Napok konferenciája?
- A napirendre került pontokat a szervezőbizottság egybehangzó véleménye alapján állítottuk össze. Nagy részük olyan kérdéseket vet fel, ahol a szabályozás módosítása is szükséges, és ezek olyan fontos területek, amelyeket már nem lehetett elhalasztani a jövő évi találkozóig. A DUNAGÁZ Zrt. nem csupán a témák napirendre tűzésével kíván segíteni, de egyfajta közvetítőként, kapocsként is részt kíván vállalni a jogalkotás folyamatában, ezzel segítve az állami akarat érvényesítését. A DUNAGÁZ Zrt. célja, hogy a képzés mellett, a képzésben részt vevő mérnökök tudására alapozva egyfajta szellemi műhellyé formálja a DUNAGÁZ Szakmai Napokat, mely kapocs lehet a felhasználók, a gázipari szakemberek és a jogalkotók között.

-réz

2014.08.12. 21:16
   Regio Regia magazin


139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás