szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


30 éve város Zirc

„Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs.”
30 éve város Zirc

Sok vagy kevés három évtized? Attól függ, honnan nézzük, kinek a szemével. Így látja ezt Zirc polgármestere, Ottó Péter is, akivel együtt tekintettünk vissza a városavató óta eltelt időkre. Ilyenkor jön csak rá az ember, hogy mennyi minden változott meg a környezetében, mi minden tűnt el, mi minden jött létre. Zircen zajlottak az események, bőven van miről beszámolni, van mit értékelni.

- Milyen tényezők voltak hatással arra, hogy Zirc városi rangra emelkedett?
- Zirc készült a várossá válásra, úgy is mondhatnánk megérett rá. A térségben betöltött központi szerepköre, mely nemcsak földrajzi értelemben, hanem a környezete számára is biztosított szolgáltatások által is folyamatosan fejlődött, erősödött, emelte városi rangra. Már a városavatás előtti években komoly építkezések kezdődtek, például: új óvoda és általános iskola, a negyvenlakásos társasház. Ha az időben évtizedekkel korábbra is visszatekintünk, akkor nem feledkezhetünk meg a dudari bánya megnyitásáról és a térség fejlődésére gyakorolt hatásáról sem. Mivel az ország különböző részeiről ide érkező bányászok és családjaik letelepedésének infrastrukturális feltételei leginkább Zircen voltak adottak, lakhatásuk biztosítása érdekében a negyvenes évek végén, ötvenes évek elején komoly lakóház építkezések kezdődtek, ennek következtében ugrásszerűen nőtt a lakosság száma. A várossá válás folyamata már ezzel elkezdődött.

- Mikor volt a városavató?
- 1984 januárjában emelték városi rangra Zircet, azaz idén harminc esztendeje. A jeles évfordulót természetesen megünnepeltük, bár kicsit később, májusban, mert ekkor már a szabadtéri programoknak is kedvezett az időjárás. Harminc év szinte semminek, morzsányinak tűnik Zirc első írásos említése óta eltelt több mint 950 évhez képest, de egészen más a történelemkönyveket lapozgatva századokat átugrani, mint amikor valaki a saját bőrén érzi az idő múlását. Így nézve már nem is olyan kevés ez az idő: egy egész emberöltő.

- Egy korszaknak mindig vannak meghatározó egyéniségei. Kiket tenne a felsorolás élére?
- Az idő múlását az is mutatja, hogy városalapítóink, az elmúlt három évtized meghatározó személyiségei közül sajnos többen már nem lehetnek velünk. Közéjük tartozik Kiss László, a rendszerváltást megelőző időszak nagyközségi, majd városi tanácsának elnöke, Varga István, a város első szabadon választott polgármestere, illetve alpolgármestere Varga Zoltán, aki az első ciklus végén megbízott polgármesterként vitte a város ügyeit.
– Az elmúlt 30 év meghatározó személyisége Dr. Varga Tibor, aki közreműködött a várossá válás előkészítésében, majd városi tanácstitkárként dolgozott, 1994-től két ciklusban a város polgármestere volt. Őt Horváth László követte a város élén. Meghatározó városvezetőink mellett azonban számos jeles közéleti szereplőt, képviselőt lehetne kiemelni, az élet szinte minden területéről: egyházi képviselőket, díszpolgárokat, a gazdasági élet kiemelkedő alakjait, hivatali és intézményi munkatársakat, civilszervezetek képviselőit, kitűnő sportembereket. Nehéz lenne név szerint felsorolni mindazokat, akik saját területükön végzett munkájukkal, eredményeikkel hozzájárultak városunk sikereihez.

- Hogyan fejlődött a város harminc év alatt? Melyek a legszembetűnőbb változások?
- A legjobban úgy érzékelhetjük a változást, ha előszedünk egy harminc évvel ezelőtt készült fotót a városról. Az apátság épülete egészen biztosan felismerhető lesz rajta, hiszen ez az épületegyüttes az 1700-as években történt megépítése óta Zirc jelképévé vált. Más városrészeket tekintve azonban hamar elbizonytalanodnánk: vajon hol is járunk?
- A rendszerváltás előtti jelentős fejlesztések a 90-es években tovább folytatódtak: kiépült a szennyvízcsatorna-, a gáz- és a telefonhálózat, üzembe helyezték a kábeltévé-rendszert. Az egyházi kárpótlás keretében új szakképző iskola, majd ahhoz kapcsolódóan étterem, kollégium és tornacsarnok épült. Az általános iskola is új tornateremmel gyarapodott, a gimnázium és az óvoda magas tetőt kapott. Teljes egészében megújult a város egészségügyi infrastruktúrája az alapellátástól kezdve, a krónikus és rehabilitációs kórházi fekvőbeteg ellátáson keresztül, az emelt szintű járóbeteg szakellátásig. Kívül-belül felújításra került a városháza épülete, tatarozva lettek a Rákóczi téri épületek, a volt zárda, a fiúiskola épülete, megépült a szociális feladatellátás új helyszíne a Segítő Kezek Háza. Új óvodai csoportszobákkal bővültünk és bölcsőde is épült. Folyamatosan újul meg a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház, s a város főtere.
- Az apátsági épületegyüttes elmúlt 100 évének legjelentősebb fejlesztése, rekonstrukciója fejeződött be az elmúlt évben. Jelentős turisztikai beruházások történtek, szállodák épültek például Szarvaskúton a Forest Hills Biohotel &Golf, és a Hotel Szarvaskút. Felébredt több évtizedes „csipkerózsika álmából” Zirc egyik legrégebbi épülete is a Bagolyvár Fogadó, s megújult az Arborétum is. A város arculatának változásában, a település fejlődésében meghatározó szerepe van a helyi vállalkozások által megvalósított beruházásoknak ugyanúgy, mint az itt élő emberek által megépített társasházaknak, családi házaknak. A 80-as években kezdett el kiépülni több ütemben a Kukoricaföldi lakótelep és az Erdőalja lakótelep, vagyis a város lakótere is folyamatosan bővült. Annak, aki nap mint nap itt éli az életét, persze nem olyan szembetűnő a változás, de aki csak néha napján fordul meg városunkban, az ugrásszerű fejlődést tapasztalhat.

- A település gazdasági környezete is sokat változott harminc év alatt. Mi a legszembetűnőbb mindebből?
- A 80-a évek meghatározó foglalkoztatóit a közszféra és az állami nagyvállalatok jelentették: Dudari Bányaüzem, Bakonyművek Dudari Gyáregysége, Mezőgép Vállalat, Termelőszövetkezet, Városgazdálkodási Üzem. Ezek a cégek a városi élet meghatározó szereplőivé váltak, rájuk épült a sport, a kultúra és még sok minden más. A rendszerváltást követően azonban ezek a vállalatok nagyrészt eltűntek, helyüket kisvállalkozások foglalták el, ők vették át a foglalkoztatói szerepet. Zircen ma körülbelül 600 vállalkozás működik. Ez igen nagy szám a lélekszámhoz viszonyítva. 3200 aktív munkavállalónk, és ugyanennyi munkahelyünk is van, ennek ellenére sokan ingáznak a környező váro-sokba: Veszprémbe, Győrbe, Mórra. Ugyanakkor körülbelül ugyanennyien érkeznek ide munkavállalóként a közeli kistelepülésekről.

- Zircen a civilszervezetek meghatározó szerepet töltenek be. Milyen pontokon köthető össze az ő tevékenységük a város 30 évével?
- Pezsgő civil élet zajlik Zircen, körülbelül 80 ilyen jellegű szervezetünk van, elsősorban szabadidős, kulturális és sport téren mutatkozik meg a tevékenységük. Az egyik legrégebbi közülük a Zirc Városi Vegyes Kar, nekik köszönhető testvérvárosi kapcsolatunk a németországi Pohlheimmel, de ugyan így civil kapcsolatok mentén jött létre az együttműködésünk az erdélyi Baróttal, és a finnországi Nivalával is.
- A civil szféra kezdeményezte a 90-es évek elején a Zirc és Vidéke újság újraindítását, a helyi televízió létrehozását, nekik köszönhető a már országos szinten is jól ismert Zirci Buli, és részben a Bakonyi Betyárnapok rendezvénye is. A civilek az élet minden területén ott voltak és ott vannak: kereszteket, kőképeket újítanak fel, szobrokat állítanak, eseményeket szerveznek történelmünk jeles napjaihoz kapcsolódóan. Rangos összejövetelek köthetők hozzájuk, mint a Templomi Kórusok Találkozója, vagy a nyugdíjasok megyei sakk-, illetve rejtvényfejtő versenye. De a sportszervezeteink is sikeresen működnek. A nagyvállalatok eltűnésével jó részük ugyan szponzor nélkül maradt, de szerencsére sokan talpon tudtak maradni, és ma is országos, sőt nemzetközi sikereket érnek el, leginkább önerőből. Példaértékűnek tartom ilyen téren a Vincze Judo Club, vagy akár az újszerű sportok művelői közül a Wings Darts Club működését.

- Milyen üzenete lehet ennek a 30 évnek a zirciekhez?
- Az ünnepség állófogadásán Arthur Schopenhauer gondolatát kölcsönöztem: „Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs.” Éppen ezért fontos időnként megállni, visszatekinteni, megállapítani mi mindent sikerült elérni. Az ember a sikereiből tud töltekezni, az ad erőt ahhoz, hogy megteremtsük, ami még hiányzik.
– Úgy gondolom, egy közösség sikere mindig a tagjain múlik, a sorsukat jobbra fordítani akaró emberek hozzáállásán, szándékán és a velük együttműködők körén. Zircen – én úgy látom - alapjában véve munkából megélni kívánó emberek élnek, akik soha nem hátráltak meg a feladatok és az akadályok előtt. Ha visszatekintünk a város elmúlt 30 évére, akkor egy sikeres történetnek lehetünk tanúi, ami az itt élő emberek közös eredménye.

-réz

2014.08.12. 21:21
   Regio Regia magazin


139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás