szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Komárom egyetemi város

Szép tudományos eredmények a Selye János Egyetemen
Komárom egyetemi város

Dr. Tóth János, a Selye János Egyetem rektora örömmel és nem kis lelkesedéssel mesélt a szlovákiai magyarok egyetlen magyar nyelvű, felsőfokú intézményének létrejöttéről, eddig elért eredményeiről, jövőre vonatkozó terveiről. Komárom 750 éves várossá nyilvánítása alkalmából büszkén mondhatják el magukról, hogy településüket egyetemi rangra emelték.

– Mikor fogant meg a gondolata egy szlovákiai magyar egyetem létrehozásának, és miért éppen az adott szakokra esett a választás?
– Nagyon hosszú út – tíz év kitartó munkája - vezetett az ötlettől a megvalósulásig. A Magyar Koalíció Pártja felvállalta, és sok szakember támogatásával végül egy évtized alatt elérte, hogy a szlovák törvényhozás többsége támogassa egy önálló magyar egyetem létrehozását. 2003-ban született meg a törvény, mely rögzítette, hogy a Selye János Egyetem 2004 őszén három karral elindulhat.
– Reményik Sándor írta: „Ne hagyjátok a templomot, A templomot, s az iskolát!” E gondolat jegyében egyetemünk küldetésének tekinti a magyar anyanyelven történő felsőoktatást, a magyar nyelvű óvodák, alap- és középfokú iskolák számára a pedagógusképzést, egyházaink részére pedig a teológusképzést.
– A gazdaságtudományi kar sem volt előzmények nélküli: a magyarországi Corvinus Egyetem 2001-ben kihelyezett szakot hozott itt létre, mi ezt a munkát folytattuk.
– Félmillió Szlovákiában élő magyar egyetlen önálló, magyar nyelven oktató egyeteme lettünk. Az álmunk megvalósult: a gyerekeink az óvodától a legfelső képzési szintig anyanyelvükön, magyarul tanulhatnak. Óriási lépés ez az itt élő magyarok identitásának, magyarságtudatának megerősítése felé.

– Az indulás óta eltelt tizenegy év. Hogyan sikerült a beilleszkedés a szlovákiai felsőoktatási rendszerbe, elfogadták önöket egyenrangú partnerként?
– Nem volt könnyű dolgunk, hiszen a nulláról, zöldmezős beruházásként indultunk: se épületek, se eszközök nem álltak rendelkezésünkre. A megfelelő oktatógárda összeállítása sem volt egyszerű feladat. Kevés a magasan képzett, magyar nyelvű oktató Szlovákiában, de ez nem is csoda, hiszen gyakorlatilag az itt élő magyarság egyetlen magyar nyelvű felsőfokú képzőhelye vagyunk. Rajtunk kívül a Comenius Egyetemen működik egy magyar nyelv- és irodalom tanszék, nagyon kevés hallgatóval, és Nyitrán, a Konstantin Egyetemen van még egy kar, ahol részben képeznek magyar hallgatókat. A Selye Egyetem ezzel szemben – és erre nagyon büszkék vagyunk – az elmúlt öt esztendőben 5500 államilag elismert diplomát adott át.
– A beilleszkedésben ugyancsak kihívást jelentett a szlovák felsőoktatási rendszer megismerése. Kizárólag a Szlovák Akkreditációs Bizottsághoz benyújtott, és az általuk jóváhagyott tanulmányi programokat oktathatjuk. Az induláskor huszonnégyet sikerült akkreditáltatnunk a három karon. A következő öt év alatt ezt további néggyel tudtuk bővíteni. Ma már a tanárképző karon a hallgatóink Biológia, Kémia, Magyar Nyelv- és Irodalom, Modern Filológia, Neveléstudományi, Óvó- és Tanítóképző, Szlovák Nyelv- és Irodalom, Testnevelés, és Történelem Tanszékek közül választhatnak. A gazdaságtudományi karon alap- és mesterszintű képzés keretében vállalati és közgazdaság menedzsmentképzés folyik a Közgazdaságtan, a Matematika és Informatika, Idegen Nyelvi és Kommunikációs, valamint a Menedzsment tanszékeken. Emellett sikeresen akkreditáltattuk az Alkalmazott Informatika alapszakunkat. Teológia karunkon belül Ó- és Újszövetségi, Teológiai, Vallás- és Filozófiatörténeti, Egyháztörténeti, Kateketikai, Missziológia, Diakóniai és Szociális Munka Tanszék működik.
– Tíz év alatt felnőttünk a feladathoz, felzárkóztunk a nagy múltú szlovák egyetemekhez. Teljesítményünkkel, elért eredményeinkkel képesek vagyunk arra, hogy megfeleljünk a követelményeknek, megtartsuk egyetemi rangunkat. Intézményünk több tudományterületen is tevékenykedik: pedagógia, humán teológia, közgazdász menedzsment és alkalmazott informatika. Örömmel tölt el mindannyiunkat, hogy Szlovákia legfiatalabb, és talán legkisebb közszolgálati egyetemeként a többi intézményhez hasonló minősítésű akkreditációs anyagokat tudtunk leadni.

– Milyen oktatói karral, hallgatói létszámmal és eredményekkel büszkélkedhetnek?
– Az induláskor az oktatói gárda összeállításában az anyaország támogatását élveztük. Nagyon sok habilitált egyetemi docenst és professzort sikerült megnyernünk, támogatásukkal könnyebben tudtuk venni az akadályokat, hogy megfeleljünk az előírt feltételeknek, és megtarthassuk egyetemi státuszunkat.
– A Selye Egyetem a legkisebb szlovákiai társai között, mindössze 102 oktatónk és összesen 200 alkalmazottunk van. A nagyobb intézményekben ennek tízszerese a jellemző. 30 magyarországi oktatónk van, akik 90%-ban habilitált egyetemi oktatók, professzorok. Célul tűztük ki, hogy a következő tíz évben fiatal kollégáink közül kineveljük saját oktatói gárdánkat, hogy ne kelljen ilyen mértékben az anyaországbeliekre támaszkodnunk.
– Az eddigi legnagyobb hallgatói létszámunk 2600 fő volt, akiknek fele nappalis, fele pedig levelezős képzésben vett részt. Míg az előbbi az évek során stabilizálódott – 1300-1400-an tanulnak a nappalis tagozatunkon -, addig a levelezős létszámunk jelentősen csökkent. Ma összesen 1750 – azaz 40%-kal kevesebb - hallgatónk van, ugyanakkor 30-40%-kal több oktatónk – a maximális létszám idején mindössze 75-en tanítottak egyetemünkön. Ennek ellenére az állami támogatást illetően mégis jobbak az eredményeink. Ez azért van így, mert nem a normatív támogatásra összpontosítunk, hanem a tudományos eredményekre. A szlovák állam ugyanis két fő költségvetési tétellel – a hallgatói létszám és a tanulmányi programok összetétele alapján – finanszírozza az egyetemeket, és az utóbbiban nagyon erősek vagyunk.
– Korábban gyakran lehetett hallani az egyetemek értékelésekor, hogy a Selye János Egyetem gyengén teljesít. Ennek azonban az igazságtalan alapokon nyugvó értékelés volt az oka. A rangsort ugyanis pusztán a leadott publikációk száma alapján állították össze. Azzal senki sem törődött, hogy a mögött hány fős oktatói gárda áll. Nem mindegy, hogy egy adott mennyiségű tudományos publikációt 100 vagy 1000 egyetemi oktató jegyez. 2010-ben minden fórumon, ahol csak módom nyílt rá, szóvá tettem mindezt, rámutattam, hogy az igazságos értékelés alapja az lehet, ha tudományterületenként, az adott karra, az adott létszámra lebontva mutatjuk meg az eredményeket. A civilszervezetek is felfigyeltek minderre, és végül sikerült elérni, hogy 2014-ben az egyetemek tudományos értékelését a 2013-as adatok alapján már eszerint jelentették meg.
– A Selye János Egyetem – egy főre lebontva - a publikációk számosságát tekintve a harmadik helyen áll a húsz közszolgálati intézmény között, a tudományos monográfiák számát illetően pedig az első helyen végzett. Ugyancsak büszkék vagyunk arra, hogy az olyan tudományos munkák alapján, amelyek nyilvános adatbázisokba is bekerülnek, a kilencedik helyet sikerült elérnünk.
– Reményeink szerint a következő évi értékelésnél még ennél is jobb eredményeket tudunk majd felmutatni. A 2013-as év során ugyanis a szlovák egyetemek egyfajta publikációs dömpinget éltek meg, mert a hatévente esedékes egyetemi akkreditációjuk éppen akkor volt esedékes. Nálunk ez 2014-ben volt aktuális. Míg a többiek teljesítménye - a jól elvégzett munka után –valószínűleg csökkent, addig a mi egyetemünk a maximumra törekedett a tudományos publikációk számát illetően. Az elmúlt hat évben minden évben emelkedett a tudományossági értékelésünk. 2009-től mostanáig megnyolcszoroztuk a tudományos eredményekért járó állami támogatásunkat. Mindezek tükrében - úgy vélem -, okkal várunk jobb helyezéseket az idei értékelésnél.

– Merre tart a Selye János Egyetem? Milyen jövőképet vázoltak maguk elé?
– Nagyon fontosnak tartom, hogy merünk nagyokat álmodni, néha lehetetlennek tűnő dolgokba belevágni. A hátrányunk – fiatal egyetem vagyunk – bizonyos tekintetben előnnyé válik: nekünk van a legfiatalabb infrastruktúránk Szlovákiában, minden épületünket sikerült felújítanunk. Ebben az évben két nagy uniós projektet realizáltunk: egy 850 ezer eurós támogatás az oktatás fejlesztését teszi lehetővé, egy 1,7 millió eurós projekt pedig egy nagy, 22 szerverrel, adattárolóval működő adatközpont létrehozását segíti. Ha ez elkészül, Nyitra megyében mi rendelkezünk majd a legerősebb adatközponttal.
– Szeretnénk egy nanotechnológiás laboratóriumot is - uniós források bevonásával - megpályázni, erre a kiírások szerint lehetőségünk nyílik. Ez a projekt öt évre garantálná a laboron belül működő kutatócsoport munkáját.
– Gondolkodunk egy Intelligens Robotikai Labor létrehozásában is. Erre megvan az esélyünk, mert a pályázati kiírás szerint az Európai Unió kifejezetten a vidéki fejlesztéseket támogatja. A terveink szerint ez egy ötmillió eurós fejlesztés lenne, és Közép-Európában unikumnak számítana. Ezzel a laborral is a kutatói teameket szeretnénk mobilizálni, erősíteni, munkájukat támogatni.
– Napirenden szerepel az egyetemi rangunk megtartása is. Az ehhez szükséges – önértékelésen alapuló – dokumentumokat már benyújtottuk. A kritériumok között az is szerepelt, hogy a jelenlegi két doktori iskolánk számát minimum háromra kell emelnünk. Ennek érdekében négy doktori iskolára nyújtottunk be kérelmet, és reményeink szerint ebből legalább hármat elfogad majd az Akkreditációs Bizottság. Ha mind a négy zöld utat kap, akkor a jövőben pedagógia tudomány, közgazdász menedzsment, teológia, valamint magyar nyelv- és irodalom doktori iskolákkal működhetünk tovább.
– Célunk tehát akad bőven. Szeretnénk modern felsőoktatási intézménnyé válni, olyanná, ahol viszonylag kis létszámú hallgató tanul, de ahol azok zöme bekapcsolódik a tudományos munkába, a kutatásokba.
– Ahogy én látom, azzal, hogy Komárom bekerült a szlovákiai kilenc egyetemi város közé, egyúttal a szlovákiai magyarság bástyája, fővárosa is lett. Már nem csak magyar színházunk, református püspökségünk, de saját, magyar nyelvű egyetemünk is van, és ez Észak- és Dél-Komárom fejlődését egyaránt segíti.

Cseh Teréz

2015.06.25. 18:25
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás