szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Komáromi Klapka György Múzeum

Brigetio mindig valami szenzációval szolgál
Komáromi Klapka György Múzeum

A komáromi Klapka György Múzeumot 1965-ben alapította Kecskés László helytörténész, aki haláláig, 1995-ig vezetője is volt. 2013. január 1-től önálló intézmény, leválva a megyei múzeumi szervezetről, fenntartója Komárom városa. Ettől kezdve városi múzeumként, történeti és régészeti gyűjtőkörrel működik. Az alapító-igazgató halála óta Számadó Emese az intézmény igazgatója.

- Meséljen nekünk a múzeum történetéről!
- Intézményünk a tatai Kuny Domokos Múzeum tagintézményeként alakult. Első kiállítóhelyünk az Igmándi erődben berendezett római kőtár, amely a mai napig ott látható. 1987-ben nyílt meg a magyar tengerészet történetét bemutató kiállítás, Dr. Juba Ferencz tengerészkapitány azóta többször felújított páratlan gyűjteménye, amely a Városháza alagsorában tekinthető meg. 1990 óta van a múzeumnak régészeti gyűjtőköre, Komárom város közigazgatási határán belül. Ettől kezdve a különböző régészeti munkák leletanyaga ide kerül elhelyezésre. 1992-ben beindult a szőnyi Vásártéren, a római kori Brigetio polgárvárosban a múzeum és az ELTE Régészettudományi Intézetének közös feltárása. 1995-re körvonalazódott a városi elöljárókban és dr. Krajczár Gyula polgármesterben, hogy a leletek, főleg a falfestmények megérdemlik, hogy egy önálló kiállítás keretében állandó bemutatásra kerüljenek. Így 1996-ban avattuk a múzeum főépületét a Kelemen László utcában, ezt az alapító-igazgató, Kecskés Laci bácsi sajnos már nem érhette meg. 1996. április 28-án nyílt meg az állandó római kiállítás, amit azóta, természetesen már többször átrendeztünk, modernizáltunk, és állandóan frissítjük az újabb leletekkel. Van egy olyan termünk is, amely időszakos kiállításokra alkalmas. Átlag évente 3-5 alkalommal rendezünk ilyeneket, ezek helytörténeti, régészeti, történeti és néprajzi jellegűek. 2001-ben nyílt meg a városi sporttelepen a Czibor Zoltán Emlékszoba, ahol a komáromi származású olimpiai bajnok labdarúgó, az Aranycsapat tagja különböző relikviái, dokumentumai, emlékei, fényképei láthatók. Az emlékszoba előterében Komárom labdarúgó csillagainak állítunk emléket különböző tablókon és az elnyert kupáik, díjaik bemutatásával.

- Milyen szakmai háttérrel, létszámmal dolgoznak jelenleg?
- Jómagam régész-történész vagyok, rajtam kívül egy régész kolleganő, egy történész kolléga, aki a tárlatvezető munkákat is ellátja, egy állandó tárlatvezető, és egy restaurátor kolleganő dolgozik az intézményben, gyakorlatilag ez az állandó létszám. A főidényben, azaz április közepétől november végéig időszakosan foglalkoztatunk teremőröket, akik visszatérő régi kollégák.

- Az állandó kiállítások anyaga mellett milyen gyűjteményekkel rendelkeznek?
- Egyedi és gazdag a Két haza egy szívben megnevezésű felvidéki néprajzi gyűjteményünk. A dokumentumokat, fotókat, viseleteket, használati és szakrális tárgyakat Horsa Istvánné nyugdíjas pedagógus, aki gyermekként maga is megélte az áttelepítést, gyűjtötte és ajándékozta a múzeumnak. A gyűjtemény az 1945-47 között Magyarországra áttelepített azon felvidéki családoknak az emlékeit őrzi, amelyek idővel a szülőföld közelébe, Dél-Komáromba költöztek. Nagy vágyunk, hogy ez a rendkívül gazdag néprajzi gyűjtemény végre állandó kiállítások keretében látható legyen. Jelenleg néhány évente tematikus időszaki tárlatot rendez belőle Zsuzsa néni, ill. gyakran felvidéki településeken is vannak belőle kiállítások. Kiváló a képzőművészeti gyűjteményünk, amely természetesen komáromi alkotók műveit tartalmazza. Kiemelném az 1902-ben született Rauscher György alkotásait, aki életének 28 éve alatt Európa nagyvárosaiban alkotott, és az „új tárgyiasság” nevezetű, az 1920-as évek Berlinjében kialakult irányzat legkiválóbb magyar képviselőjének tartják. A 2007-ben, 94 évesen elhunyt Leszenszky László festményeinek egy kollekciója gyermekkora szülővárosát, Észak-Komáromot ábrázolja. A veduta-jellegű képek némelyike ma már nem létező utcákba kalauzol minket. Ezeken kívül történeti gyűjteményünk is igen sokrétű. Az anyag elsősorban a Komárom történetét tematikusan feldolgozó időszaki kiállítások kapcsán gazdagodik.Visszatérő rendezvényünk a „Komáromi mesterségek” című tematikus sorozat, amelyet Nyikus Annával, a KEM Népművészeti Egyesület elnökével közösen szervezünk. Kétévente szervezzük, mindig egy adott mesterséggel foglalkozunk. Mi kiállítást rendezünk, ami nagy gyűjtőmunkával jár, Anna pedig a Szőnyi Művelődési Házban szervez hozzá konferenciát. Eddig foglalkoztunk az aranymosókkal, a gazdákkal, a szekeres-gazdákkal, a molnárokkal és a halászokkal, és idén novemberben a csizmadiák, cipészek, suszterek kerülnek bemutatásra.

- Az ásatásokhoz kapcsolódóan rendszeresen szerveznek nyílt napot is. Legutóbb mi volt a program?
- 2001-ben vezettük be azt, hogy a vásártéri római kori feltárások utolsó hetében, szerdai napon délután 2-kor tartunk egy „Nyílt nap a vásártéren” című programot, ahol megmutatjuk, és elmagyarázzuk az az évi feltárás eredményeit, és utána 4-kor nyílik a múzeumban egy régészeti kiállítás. Tavaly szerencsés évünk volt, két ízben is tarthattunk ilyen nyílt napot. Az egyiket, a szokásosat  a nyáron a Vásártéren, a másikat pedig ősszel a gáton. A Komárom-Almásfüzitő árvízvédelmi rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan ugyanis régészeti megfigyelést, majd megelőző feltárást végeztünk. A földmunkák során ugyanis nagyjából egy hektárnyi nagyságú területen igen intenzív római kori beépítés találtunk, melynek a nyugati részén, nagyjából 800m2-en egy római kori fürdőt tártunk fel, ami látványában és leletanyagában is fantasztikus. Ilyet 200 éve láthatott utoljára Magyarország az ember, amikor Aquincumban feltárták a nagy fürdőt. Ez látható a Flórián téren. Nem véletlen, hogy a bemutatónapra, október 29-re több százan jöttek az ország minden tájáról. Ezúttal tehát ” Nyílt nap a gáton” címet adtuk a programnak. Reményeink szerint itt majd folytathatjuk még a munkát. Központi támogatásra várunk, de természetesen minden pályázati lehetőséget megragadunk, hogy tovább áshassunk, mert a fürdőnek eddig csak egy részét tártuk fel. Brigetio mindig valami újdonságot, remek szenzációt nyújt számunkra.

- Más szenzációs lelet is került elő tavaly a földből. Miről van szó?
- Az ásatásokon évtizedek óta segítségünkre lévő Kiss Attila egy római kori bronz törvénytábla töredékeit találta meg. A lelet a restaurálás és feldolgozás után április 21-én került elhelyezésre az állandó kiállításban, ünnepélyes megnyitó keretében. Egy valóban szenzációs leletről beszélünk, több okból is. Egyrészt, mert erről a lelőhelyről ez a második törvénytábla. Az elsőt, amely időben egyébként későbbi, mivel 311-ből származik, 1930-ban került elő. Én nem ismerek olyan lelőhelyet, ahol két római kori törvénytáblát is találtak volna. A lelet másik jelentőségét az adja, hogy a táblán megörökített rendelkezéseket meghozó Philippus Arabs császár (244-249) összesen 80 törvényt adott ki ötéves uralkodása alatt, azonban ezekből - a most megtalált táblával együtt - csupán kettő maradt fent önálló felirat formájában. A töredékes formában, 6 darabban megtalált törvénytábláról láthatóan megpróbálták eltüntetni a császár nevét. Mindez azért történhetett, mert Philippus Arabs elődje, a nagy népszerűségnek örvendő III. Gordianus meggyilkolása árán került a trónra, ezért halála után a római szenátus emlékezetének eltörlésével (damnatio memoriae) sújtotta, vagyis minden lehetséges helyről megpróbálták eltüntetni a császár és családja nevét. De van egy harmadik jelentősége is a táblának. A lelőhelye a légiós tábor központja, ahol a parancsnoki épület is volt, amelynek a közelében ezeket a törvényeket közszemlére kellett tenni. És bár a törvénytáblából csupán töredékek maradtak meg, a nyelvezetéből és stílusából arra lehet következtetni, hogy a császár Brigetióban járt – feltehetően a térséget rendszeresen megtámadó carpok elleni hadjárat során - és a katonákkal való beszélgetés közben megerősítette azok korábbi kiváltságait.

- A legfrissebb ásatások tükrében mit tudhatunk ma Brigetióról?
- Komárom-Szőny római kori elődje, Brigetio, Carnuntum (Bad Deutsch-Altenburg és Petronell), Vindobona (Bécs) és Aquincum (Óbuda) mellett a Pannonia tartományban állomásoztatott 4 légió egyikének, a Legio I Adiutrixnek volt a táborhelye a Kr. u. 1. századtól kezdődően a római uralom végéig. A tábor körül helyezkedett el a katonaváros, ahol az említett fürdőt feltártuk. Innen 2 km-re nyugatra, a mai szőnyi Vásártér központtal volt a polgárváros, ahol kereskedők, iparosok, esetleg kiszolgált katonák laktak, biztos, hogy jó módú emberek, hiszen az 1992 óta folyó feltárások során olyan lakóházakat tártunk fel, amelyek gazdag díszítései, falfestményei már európai hírűek, Németországban, Franciaországban, Olaszországban voltak kiállításon. Minden légiós táborral rendelkező településnél megvolt ez a hármas települési egység és mindenhol található két amfiteátrum is. Nagyon sokáig csak a katonai amfiteátrumról tudtunk Brigetióban, amelyet a XVIII. századi utazók le is rajzoltak. 2005-ben azonban egy feliratos kőfaragványról kiderült, hogy a polgárvárosban is volt egy amfiteátrum. Brigetio olyan közepes nagyságú város lehetett, 20-25 ezer fő is lakhatott benne.

- Végezetül miként ünnepli a múzeum a város 750 és 270 éves jubileumát?
- Ősszel rendezünk egy kiállítást, amelynek keretében bemutatjuk a város történetét. A tárlatot egyben a 20 éve elhunyt kecskés László emlékének szenteljük. Laci bácsi volt az, aki a „Komárom az erődök városa” című könyvével először, teljes egészében összefoglalta Komárom város történetét. Ezt a művet alapul véve próbáljuk majd feleleveníteni a 750 év történetét.

vk

2015.06.25. 18:32
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás