szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


A Közép-dunántúli Régió területfejlesztési ...<

A Közép-dunántúli Régió területfejlesztési munkáiról és az elért 2004. évi eredményekről

A Közép-Dunántúli Régió Fejér, Komárom- Esztergom és Veszprém megyék összefogásával jött létre az 1997. év szeptemberében. Területileg az ország második legkisebb régiója, (11263 km2). Lélekszáma szerint a harmadik legkisebb (1,107 millió fő). Iparosodásának köszönhetően mind a bruttó hazai termék tömegében, mind pedig a GDP-ben – Budapestet nem számítva – az első-második helyet foglalja el az ország hét régiója között.

A rendszerváltást követő néhány éves hanyatlást követően az 1990-es évek második felében már az ország legrohamosabban fejlődő régiója. A 2000-es évek elején a fejlődés üteme a régiók között már a kiegyenlítődés jeleit mutatja, de a Közép-Dunántúli Régió ipari, mezőgazdasági és idegenforgalmi potenciálja a legjobbak között van.

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. évi törvény 2004. évi módosítása ismét szabályozta a területfejlesztés tennivalóit, ezáltal nagyobb hatáskört adva a regionális fejlesztési tanácsoknak.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács) a 2004. évben a törvénymódosításnak megfelelően módosította szervezetét, elkészítette SZMSZ-ét, amely a 2005. évtől kezdve érvényes.

A hatásköri átalakulások azonban már 2004-ben elkezdődtek azzal, hogy az év tavaszán több kormányrendelet szabályozta az u.n. decentralizált pályázatok kezelésének kérdését, ezzel új hatáskört és feladatot szabva mind a Tanácsnak, mind pedig a tervező – koordináló – végrehajtó szervezetnek, a Regionális Fejlesztési Ügynökségnek (Ügynökség). Az Európai Unióba való belépés további feladatokat adott a Tanácsnak és az ügynökségeknek a 2004-2006-os időszak eredményes végrehajtására és a 2007-2013 közötti tervidőszak előkészítésére egyaránt.

A 2004. évben az alábbi divíziókban végezte az Ügynökség a munkáját:

Titkárság

A KDRFT működtetéséhez kapcsolódó feladatok:

Elsősorban a Tanács üléseinek előkészítését, a szükséges döntés-előkészítő anyagok, javaslatok dokumentációk elkészítését és elkészíttetését, illetve a Tanács döntéseinek végrehajtását és ellenőrzését foglalták magukban a feladatok. A 2004. évben is fontos feladatként jelentkezett a Tanács dokumentumainak jogi kontrollja, melyet szakértő bevonásával valósított meg a titkárság. A 2004. évben nyolcszor ülésezett a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, ülésein a meghozott határozatok száma 85. A határozatokhoz minden esetben érdemi előterjesztések kapcsolódtak, melyeken kívül számos, ám nem kevésbé fontos tájékozatót tárgyaltak meg a Tanács tagjai. A Tanács az üléseit 2004-ben a régió különböző városaiban tartotta, ezzel is elősegítve a regionális identitás és kohézió fejlődését.

Az elfogadott munkatervben meghatározottak szerinti tanácsüléseket megelőzően a Tanács megalapozott döntéseinek elősegítése érdekében bizottsági üléseket készített elő és bonyolított le a titkárság. A Tanács 3 bizottsága a 2004. évben is rendszeresen ülésezett a döntéselőkészítő anyagok magas színvonalú biztosítása érdekében.

A Tanács 9 munkacsoportot működtetett a 2004. évben, melyek rendszeresen üléseztek a Tanács döntési és véleményezési kompetenciájába tartozó programok, fejlesztési elképzelések kimunkálása és véleményezése érdekében. Partnerségi kapcsolatok koordinációja a régióbeli ágazati és szakmai szervezetekkel

– A partnerség elvének és a szakmai szempontok érvényesítésének érdekében a Tanács és az Ügynökség a decentralizált pályázati rendszereket működtető szervezetekkel rendszeres munkamegbeszéléseket tartott.

- A régió rendszeresen képviselteti magát a területén található megyei területfejlesztési tanácsok munkájában.

– A Balaton Fejlesztési Tanácsában és a Velencei-tó – Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsban, valamint a 8-as út Térségi Fejlesztési Tanácsban is szavazati joggal rendelkezik a Tanács. Üléseiken rendszeresen biztosított volt a régió képviselete, ahol véleményekkel, ötletekkel és szakmai anyagok előállításával segítettük a társszervezetek munkáját.

– Tagjai vagyunk a Vág-Duna-Ipoly Eurorégiónak, ahol az egyre erősödő kapcsolatok továbbfejlesztése az egyik legfontosabb cél.

– A Miniszterelnöki Hivatallal szoros kapcsolatban álló kistérségi megbízottakkal több közös programot bonyolított le a Tanács és az Ügynökség ezzel is elősegítve a Tanács fejlesztési programjainak sikeres lefolytatását és a regionális identitástudat elmélyítését.

– Rendszeres volt a kapcsolattartás a régió 26 kistérségével.

– Regionális Egészségügyi Tanács megalakításában és működtetésében is aktívan részt vett.

– A Tanács alapítóként részt vett a Regionális Innovációs Tanács létrehozásában, majd a Titkárság pályázaton elnyerte a Regionális Innovációs Ügynökség gesztorálását a 8 régiós szervezettel létrehozott konzorciumban. Regionális kommunikáció, marketing és PR

– A Tanács tevékenységével kapcsolatos ismeretek, információk megfelelő formátumban történő átadása a nyomtatott és az elektronikus média képviselői részére. Ezen nem csupán a tanácsülések után megrendezett sajtótájékoztatókat kell érteni, hanem a fejlesztési programok kidolgozásával, egyezteté-sével és elfogadásával kapcsolatos információkat is.

– A régió egységes arculattal történő bemutatása a hazai és a külföldi érdeklődők számára akár befektetési, akár turisztikai, akár tervezési és programvégrehajtási területen.

– Sajtókonferenciák, sajtótájékoztatók szervezése és lebonyolítása, minden rendezvényt és tanácsülést követően.

– Kapcsolattartás a régióban tevékenykedő kommunikációs partnereinkkel.

– A régió honlapjának folyamatos üzemeltetése.

– Hazai és nemzetközi konferenciákon, előadásokon való részvétel.

– Hirdetések, sajtóbeszélgetések, szponzorált megjelenések biztosítása.

– A régió megyéiben, kistérségeiben, településein tartott fórumok, egyeztetések, információs napok lebonyolítása speciális témákról.

– Ismeretek átadása sikeres pályázatok és programok elkészítéséhez a tervdokumentumaink ismertetésével.

– Pályázati Információs Szolgálat (PISZ) működtetése, négy iroda létrehozásával.

– A közreműködő szervezethez kapcsolódóan a ROP pályázatai helyzetének ismertetése.

- Regionális napilapok sajtófigyelése.

– Az elkészült tervdokumentumok széles körű egyeztetése, majd az elfogadást követő bemutatása.

A régióközi koordináció legfontosabb elemei a következők:

– A területfejlesztési régiók létrehozták a TERET-et, amely a legmagasabb szinten hivatott a regionális érdekegyeztetés fórumává válni. A Tanács mindenkori elnöke tagja a szervezetnek. A 2004. évben kettő ülést tartottak.

– A KTK monitoring bizottsági, valamint a ROP monitoring bizottsági tagság biztosítja, hogy az egyes régiók érdekeit a megfelelő szinten lehessen képviselni. Természetesen igaz ez a többi operatív program esetében is.

– A Regionális Fejlesztési Ta-nácsok munkaszervezetei szakmai munkacsoportjainak rendszeres találkozói biztosítják az Ügynökségek programgazdái részére a megfelelő tájékozottságot, és szakmai tapasztalatok átadására is alkalmasak.

– Rendszeresen részt veszünk üléseiken és kölcsönösen segítjük a megyei területfejlesztési tanácsok, a Balaton Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó – Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió, a 8-as út Térségi Fejlesztési Tanács és más gazdaság- és területfejlesztési szervezetek tevékenységét.

– Rendszeresen tartunk a régió kistérségei számára tájékoztató napokat, képzéseket, illetve a kistérségi látogatások alkalmával fontos új információkhoz is juthatunk.

2005.02.26. 10:05
   Regio Regia magazin


142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás