szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


A jövő agrárkutató központja épül

Martonvásár ad majd otthont az MTA agrárkutató intézetei zömének
A jövő agrárkutató központja épül

Balázs Ervin, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának főigazgatója örömmel számolt be arról a 9 milliárdos fejlesztési tervről, amelynek célja, hogy Martonvásáron egy új, világszínvonalú agrárkutató-centrum és látogatóközpont jöjjön létre. A létesítmény – az állatorvos-tudományi részleg kivételével - otthont ad majd az MTA agrárkutató intézet ma még több telephelyen működő egységeinek. Az új bázis a legmodernebb eszközökkel felszerelve már a jövő generációjának épül, és a hazai agrárkutatás fellegvára lesz, több mint 400 munkatárssal.

– Mit takar ez az impozáns fejlesztési terv, milyen főbb elemei vannak?
– Az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának egy része a fővárosban, egy része Martonvásáron, az egykori Brunszvik kastély parkban működik. A nagyszabású fejlesztést itt a központunkban, Martonvásáron szeretnénk végrehajtani. A program alapvetően két komponensre épül. Első lépésként a martonvásári kiskastélyt szeretnénk átalakítani modern látogatóközponttá, természetesen az épület műemléki arculatának megtartásával.  A város turisztikai fejlesztése mellett itt alapvető célként tűztük ki a tudomány népszerűsítését, a fiatal generáció figyelmének felkeltését az agrárkutatások iránt. Egy olyan interaktív, a 3D-s technológiát is felhasználó kiállítást hozunk itt létre, amely reményeink szerint érdekessé, vonzóvá tudja majd tenni az itt elért eredményeket akár a turisták, akár a gyerekek számára. A felnőtt érdeklődőkön túl, elsősorban az általános iskola 7-8. osztályos tanulóit, gimnazistákat, szakközépiskolásokat várunk majd ide, akik játékos formában ismerkedhetnek meg az agrárkutatói munka lényegével, szépségeivel. Bízunk benne, hogy talán éppen közülük kerülnek majd ki a jövő agrárkutatói.
– Az épület átalakításán túl annak környéke is megszépül, kulturált környezet várja majd az idelátogatókat, és egy egységes kerítésnek köszönhetően a szomszédos templomkert is látogathatóvá válik.
– Milyen elképzelések húzódnak a másik komponens mögött?
– A tervezett fejlesztés másik, nagyobb léptékű eleme egy korszerű kutatóbázis létrehozása Martonvásáron, mely színvonalában megfelel a XXI. század agrárkutatásának. Ez a létesítmény közös otthont ad majd az MTA azon agrár-kutatóintézeteinek, amelyek munkája szorosan összefügg. A kutatóközpont alapvetően négy tudományterületet ölel fel: állatorvos-, növényvédelmi-, talajtani és a növényélettani-, növénytermesztési, és -nemesítési-tudományt. Ezek közül az utolsó három szervesen egymásra épül. A legmodernebb eszközökkel felszerelt, új épület lehetővé teszi, hogy Budapestről a Növényvédelmi valamint a Talajtani Kutatóintézet ideköltözzön. Ezzel egy jól felszerelt, több mint 400 fős, nemzetközi szinten is versenyképes kutatócentrum jöhet létre, és végre visszatérhetünk ahhoz a szinthez, melyet a 70-es években már elértünk. Ezekben az időkben Martonvásár világhírű volt az Fitotron növénynevelő épületéről, ahol mesterséges körülmények között tudtuk vizsgálni és modellezni a klímaváltozás, vagy más természeti jelenségek hatásait a növényekre. Természetesen mindez ma már egy sokkal korszerűbb formában, úgynevezett fenotipizáló platformokkal is működik majd. A fenotipizálás a növények külső megjelenését – a levél alakját, a szár hosszát, stb. – vizsgálja. Az így megszerezhető adatok rendkívül fontosak a növénynemesítésnél, hiszen ezek alapján dönthető el, melyik fajtát szaporítsuk, melyik tulajdonság a legelőnyösebb az adott körülmények között. Ezek a platformok 24 órás robotmegfigyeléssel működnek majd, percenként digitális felvételt készítenek a növényekről, sőt a szenzorok arra is képesek, hogy megfigyeljék a különféle vegyületek, elemek vándorlását a növényen belül. Ennek köszönhetően egy nehézfémmel szennyezett talaj vizsgálatakor megtudhatjuk az adott elem – például a kadmium – hogyan vándorol, hol rakódik le a növényben. Vagy ugyanígy vizsgálhatjuk azt is, hogyan történik a foszfor felvétele. Ezek ismeretében pontosan meg tudjuk mondani, milyen tápanyag-utánpótlási módszerekkel lehet az optimális termést biztosítani. A modern technika segítségével – például a drónokra szerelt szenzorokkal – könnyedén megfigyelhetőek a szántóföldek, már kisebb foltok esetén is felfedezhetőek a betegségek, fertőzések, így azok lokálisan és gyorsan kezelhetőek. Ilyen, és ehhez hasonló megoldásokat tudunk majd itt modellezni.

– A projekt elindult, hol tartanak, és mikorra várható a befejezés?
– A tervezési időszak zajlik, hamarosan indul a közbeszerzés. A látogatóközpont átadását 2018 márciusára tervezzük, az új épülettel, illetve a felújításokkal pedig 2018 végére szeretnénk végezni. A költözés 2019-re marad, az önmagában is nagy kihívás lesz.
– Az új épület helyét már kijelöltük, a kiskastély mögött, egy kísérleti parcellán lesz, így nem kell fákat kivágnunk, a zöldterület érintetlen maradhat, legfeljebb néhány értéktelen bozót eshet áldozatul.

– Milyen kilátással rendelkezik a jövőre nézve a magyar mezőgazdaság?
– Magyarország kiváló talajadottságokkal rendelkezik, területének 60%-a jó minőségű termőterület. Ezt a potenciált vétek lenne energianövényekre pazarolni, ehelyett diverzifikált módon a minőségi élelmiszerre kellene koncentrálnunk. Nem lehet csak a gabonára, a kukoricára építeni, szélesíteni kell a palettát, főleg megfelelő minőségű fehérjeforrásokkal az állattenyésztés számára. A lucernára, vagy a takarmányborsóra gondolok itt elsősorban, ami legalább részben kiválthatná a nagy százalékban importált – ráadásul génmódosított – szóját, mely az állattartás alapanyaga világszerte. Paradox módon, itthon nem vethető génmanipulált, azaz a gyomirtóra rezisztens szója, viszont importként nagy mennyiségben beengedjük, gyakorlatilag csak ezt adjuk az állatainknak. Ami még furcsább: azt a keveset, amit viszont itthon elő tudunk állítani, exportáljuk, leginkább a szomszédos Ausztriába.
– Az állattartóknak tehát szükségük lenne alternatív fehérjeforrásra – a 60-as években 200 ezer hektár lucernánk volt, ma 30 ezer, igaz az állatállomány is jelentősen csökkent ez idő alatt, de ez a mennyiség akkor sem elegendő. A szójatermesztésre a magyar éghajlat nem ideális, ezért csak valamilyen alternatívában gondolkodhatunk. A rendkívül olcsó szójával azonban nehéz versenyezni. A gazdák a földjeikbe olyan magot vetnek, amelytől nagyobb hasznot remélnek, ezért döntenek a legtöbb esetben a gabonafélék, a repce vagy épp a kukorica mellett.
– A növénynemesítéssel, az alapkutatásokkal, az innovációval a kutatóközpontunk segíteni tudja a hazai gazdákat. Az elmúlt évben a 100. elismert búzafajtánkkal jelentünk meg a hazai piacon, ahol a gabonákat illetően piacvezetők vagyunk. A kormányzat részéről is érezhető egyfajta törekvés arra, hogy magyar földbe magyar vetőmag kerüljön, amit már csak nemzeti büszkeségből is pártolnunk kellene. Ehhez azonban elengedhetetlen a termelés és annak finanszírozásának állami megszervezése. Ha egy magyar agrárbank vállalná a termelés előfinanszírozását, a magyar gazda hozzájutna a hazai vetőmaghoz. Ősszel, a termés betakarítását követően aztán elszámolhatnak egymással. Ezt a folyamatot jelenleg külföldi kézben lévő bankok szervezik, természetesen külföldi vetőmagokat preferálva.
– A földtulajdon és terület alapú uniós támogatások körül is sok vita zajlik. Mi ezeknek a forrása?
– A földroham nem véletlen. A földekre az Európai Unió támogatást ad – mondván, ezzel segíti a mezőgazdasági termelést. Ez azonban nem éri el a valódi célját. Az uniós költségvetés 50%-át agrártámogatásra fordítjuk, miközben a mezőgazdasági termékek 60%-át más kontinensről importáljuk. Ebből is látszik, a brüsszeli politika nem a mezőgazdaságban érdekelt, álláspontja szerint a megtermelt jövedelemből Európa olcsón be tudja szerezni a világpiacról a szükséges élelmiszert, mezőgazdasági termékeket, nem érdemes itthon megtermelni, ehelyett pihentetni kell inkább a földeket. A terület alapú földtámogatás azoknak is jár, akik semmit sem vetnek a földjeikbe, ehelyett uniós javaslatra éppen ugaroltatnak. Ráadásul jelentősen torzítja a versenyt, hogy az Európai Unió egy részében még mindig érzékelhető az egykori feudális örökösödési rendszer maradványainak hatása. A földek nagyon jelentős része pár nagybirtokos – az angol királyi család, néhány nagybank - kezében összpontosul, így a terület alapú támogatások zöme őket gyarapítja. Azokhoz, akik valóban művelik a földeket, csupán a morzsák jutnak.

– Mi lehet a megoldás? Mire kell törekednünk, merre kellene fejlődnünk?
– A mai brüsszeli gondolkodásmód rendkívül kitetté teszi Európát. Mi lesz 10 év múlva? Mi történik, ha a világpiaci árak jelentősen emelkedni kezdenek? Hogyan oldjuk meg pár évtizeden belül a Föld 9-10 milliárd lakójának élelmezését? Már most érzékelhető jelenség a népvándorlás, hogyan tudjuk ezt kezelni? Ezzel szorosan összefügg a klímaváltozás, az extrém időjárás okozta problémák, az aszály, az elsivatagosodás, a belvíz, az áradások.
– Európának, és benne Magyarországnak is, minél inkább az önellátásra kell törekednie. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szétvert hazai mezőgazdasági élelmiszer-feldolgozó ipart mielőbb helyreállítsuk.
– Fontosnak tartom, hogy a kormányzat legfelsőbb szintje megértette, mennyire égető a mának, és főleg a jövőnek az agrárkutatás. A most épülő kutatókomplexum nagymértékben hozzájárulhat majd ahhoz, hogy az ilyen jellegű kérdésekre, problémákra megoldást találjunk. 9 milliárd forint jelentős befektetés. Ennek egyharmada kifejezetten műszerparkra fordítható – bioinformatikai eszközökre, fenotipizáló-platformra, optikai képalkotó berendezésekre, laboratóriumra, korszerű mikroszkópokra. Erre a legújabb technológiára már a jövő kutatói, a fiatalok is fogékonyak lesznek. Nekem az a célom, hogy őket idecsábítsam.
– Azzal, hogy ez a központ létrejön, koncentrálódik a tudás, a kutatás, nemzetközileg is versenyképes léptéket érhetünk el.
– Annak idején részt vettem a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont létrehozásában is. Akkor azt a centrumot magunknak építettük, ezt, itt Martonvásáron már a következő generációnak szánjuk.

Cseh Teréz

2016.06.28. 20:21
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás