szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Tapolcai történelmi mozaik

Múltunkról jelen időben
Tapolcai történelmi mozaik

Tapolca területe már az újkőkor óta folyamatosan lakott volt, az első jelentős virágzó periódus a római kor idején következett be. Tapolca középkori városközpontja a Templom-dombon alakult ki. Első név szerint ismert földesura a Szentföldet megjárt keresztes lovag, Turul ispán volt.

Az első ízben az 1180-as években említett település 1378-ban már mezővárosi ranggal rendelkezett. Gazdasági, egyházi és világi közigazgatási, igazságszolgáltatási alközpontja a történelmi Zala vármegyének, egyben központja a nyugati Balaton-felvidék politikai, gazdasági és kulturális életének. Már a XIV. században plébániai iskola működik a városban, ahonnan több tehetséges fiatal jut el Európa különböző egyetemeire, mint például Bécsbe és Padovába. A város feletti földesúri jogokat a XIV. század második felétől a karthauzi szerzetesrend birtokolja, majd 1554-től egészen 1848-ig a mindenkori veszprémi püspök Tapolca ura.
Tapolca középkori és török kori évszázadaiban erődítmény állt a Malomtó fölött emelkedő magaslaton, a Templom-dombon. Ez az erősség a XVI–XVII. század folyamán az észak-balatoni magyar végvárvonal részeként, Keszthely, Sümeg, Szigliget, Csobánc, Hegyesd, Nagyvázsony, Tihany és Veszprém váraival, illetve várőrségeivel vállvetve védte a maradék Magyarországot, melynek határa 150 éven át a Balaton vize volt térségünkben. Az 1980-as évek régészeti feltárásai során napvilágra került vármaradványokat részlegesen helyreállították, és romkertszerű bemutatásra kerültek. Különösen látványos részlet a XVII. századi északi várkapu rekonstrukciója a farkasveremmel és az egykori felvonóhidat tartó hídpillérrel illetve ellensúlyaknával.
Tapolca múzeuma, mely egyben a legrégebbi fennmaradt helyi iskolaépület, a XVIII. század első harmadában, részben a lebontott végvár kőanyagából épült, majd később többször bővítették. Falai között 1884-ig tanult Tapolca apraja, legjelesebb diákja az 1770-es évek elején Batsányi János, a későbbi neves felvilágosult gondolkodó, tudós és nyelvújító, költő és forradalmár.
A Nagyboldogasszony r. k. plébániatemplom XIII. századi eredetű egyház, mely évszázadokon keresztül épült, szépült és bővült. Különösen figyelemre méltóak a XV. századi gótikus emlékek, mint például a külső déli falon a hét méter magas, töredékes, Szent Kristóf a gyermek Jézussal témájú freskó, a szentély festett támpillérei a mérműves gótikus ablakokkal, valamint a csúcsíves szentélyboltozat. A pompás barokk torony és a nyugati főbejárat feletti Mária-monogram a Padányi Bíró Márton püspök-földesúr idejében zajlott nagyszabású XVIII. századi építkezések emléke.
 A Tapolcára érkező látogatókat az első benyomások és hangulatok rendszerint városunk Fő terén fogadják, melynek építészeti összképe magán viseli a településtörténeti évszázadok utolsó 100 esztendejének számos jellegzetes stílusjegyét. Ez a hely Tapolca újkori városközpontja, itt csoportosulnak a legrangosabb XIX. század végi XX. század eleji építésű volt polgári lakóépületek. Gazdag architektúrájú formavilág és motívumváltozatosság jellemzi az 1867. évi kiegyezést követő első polgári virágkor, a „boldog békeidők” ezen építészeti emlékeit. Érdemes kicsit elidőzni a Fő tér szobrászati alkotásait szemlélve, hiszen Tapolca különösen gazdag köztéri szobrászati- és épületszobrászati alkotásokban.
A Fő tértől rövid séta vezet a Tapolcai-tavasbarlanghoz, melyet 1903-ban fedeztek fel kútásás közben, és tíz évvel később a látogatók számára is megnyitottak. Hazánkban ez volt az első villanyvilágítással ellátott, és turisztikai célra is használt barlang. A tavasbarlangot bezáró kőzet a miocén kor végének szarmata korszakában, 12 millió éve képződött. Kőzettömegét az egykori Szarmata-tengerben lerakódott mésziszapos üledékekből összecementálódott mészkő rétegek alkotják.
A tavasbarlang vízutánpótlása két úton történik, mely egyben magyarázatot ad a járatok kialakulására is. A Déli-Bakony irányából kis mélységben hideg (10°C-os) karsztvizek érkeznek a Tapolcai-medence térségébe. A Bakonyba elnyelődő karsztvizek egy része nagy mélységbe is lejut, ahol a Föld belső hőjétől felmelegszik, majd a törésvonalak mentén felfelé áramlik. Ilyen 30°C-nál melegebb termálvíz tör fel a Kórház- és a Berger Károly-barlang forráskürtőiből. A hideg és a meleg karsztvizek keveredése üregeket, járatokat old ki a mészkőben. Százezer év alatt így jött létre a Tapolcai-tavasbarlang is, mely része a város alatti, immár 10 km hosszúságban feltárt barlangrendszernek. A térség későbbi kiemelkedése miatt a barlangok legfelső része szárazzá vált. A tó vizének visszaduzzasztása tette lehetővé a barlangi csónakázást.
A Hősök terén az egész Balaton-felvidék legrangosabb első világháborús katonai emlékműve a tér meghatározó erejű ékessége, melyet 1930 nyarán állíttatott a város polgársága a Nagy Háborúban hősi halált halt tapolcai katonák emlékének megörökítésére. A tér összképének hátterét a Városháza szépen restaurált épülettömbje alkotja, mely egykor a Fehér Hajó szálloda, illetve az 1937-től a Magyar Királyi Honvéd Légierő 3. honvéd nehézbombázó-ezredének ezredparancsnoksági épülete volt.
A Második Világháborús Katonai Emlékpark 2003 nyara óta különleges katonai emlékhelye a városnak, de igaz ez országos értelemben is. Tapolca város és helyőrsége második világháborúban hősi halált halt katonái mellett, a korabeli hadijeleikkel díszített bazalt emlékoszlopot kaptak a Tapolcán és a város egén meghalt német, szovjet és amerikai katonák, bombázó- és vadászpilóták is. Ugyanitt találjuk az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanú-tábornokok és gróf Batthyány Lajos első felelős magyar miniszterelnök emlékoszlopát, valamint az 1956-os forradalom- és szabadságharc emlékművét. A park mögött húzódó Régi temetőben Tapolca számos jeles szülöttének és hajdani polgárának a sírhelyére bukkanhatunk, mint például Batsányi János költőére és Miltényi József 1848/49-es huszárkapitányéra.
A 2004-ben felavatott Trianon-emlékmű az 1920-ban elszenvedett békediktátum tragédiájára figyelmezteti a jelenkort. Körben ereklyetartó keretépítmény, mely valamennyi történelmi vármegyénk földjéből tartalmaz egy-egy maréknyit, s ha szimbolikusan is, de ehelyütt egyben van régi hazánk: Erdély a Felvidékkel, Délvidék Nyugat-Magyarországgal és a Tengermellékkel. Itt csodálhatjuk meg Közép-Európa egyik legnagyobb székelykapuját, amelyet Tapolca erdélyi testvérvárosától, Zabolától kapott ajándékba.
Végezetül, aki igazán különleges és egyedi hangulatra vágyik, annak a tapolcai Tóparton tett séta örök élményül szolgálhat. Városunk szíve, az állandó hőmérsékletű, soha be nem fagyó vizű szépséges víztükör megnyugtat, pihentet s lelkileg feltölt látványával. Partjain a város elmúlt évszázadainak emlékei: a volt vízimalmok, a Panteonfal a város jeles polgárainak, politikusoknak, tudósoknak, pedagógusoknak, katonáknak és sportolóknak az emléktábláival, Batsányi János egész alakos- és felesége Baumberg Gabriella bécsi költőnő, a sírig hű hitves mellszobrával, a Szentkút elegáns ívű barokk forrásépítménye, mely eredetileg a közeli Véndek-hegy oldalában fakadt csodatevő forrás felett díszlett, de a sort még jócskán folytathatnánk.
Íme, Tapolca évezredes, távoli múltból a jelenbe ívelő históriájának néhány érdekes, beszédes emléke, amelyet barátsággal ajánlunk megismerésre, minden hozzánk látogató honfitársunknak.

Hangodi László
történész-főmuzeológus
(Wass Albert Könyvtár és Múzeum)

2016.06.28. 20:31
   Regio Regia magazin


139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás