szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


A tiszta víz letéteményesei

Kettős jubileumot ünnepelt a veszprémi Bakonykarszt Zrt.
A tiszta víz letéteményesei

Jó volt látni azt a díszbe öltözött tömeget, sok-sok csillogó, büszke szemet, a „vizeseket” akik a Bakonykarszt Zrt. jubileumi ünnepségére érkeztek. Jelentős évfordulókra emlékeztek: 20 éve alapították társaságukat, illetve éppen 120 éve annak, hogy az első veszprémi víziközmű társaság létrejött. Tisztelegve az elődök előtt – széleskörű összefogás eredményeként – múzeumot és emléktáblát avattak, különleges hely- és szakmatörténeti könyvet jelentettek meg, de emellett is van mire büszkének lenniük: húsz év alatt százévnyit fejlesztettek. Hogy lehet ez? – Kugler Gyula, vezérigazgató mesélte el nekünk.

– Kettős vagy hármas jubileumot ünnepeltek?
– Ha beleértjük azt is, hogy 250 évvel ezelőtt adott megbízást Koller Ignác püspök Tumler György molnármesternek az első veszprémi vízmű, vagyis egy vízemelő-szerkezet megépítésére, mely biztosította a veszprémi vár vízellátását, akkor mindenképpen hármas jubileumról beszélhetünk. 120 éve, 1896. október 1-jén indult el a víziközmű szolgáltatás Veszprémben, és éppen 20 éve annak, hogy jelenlegi víziközmű-szolgáltató társaságunkat, a Bakonykarszt Zrt.-t megalapították.

– Milyen módon tisztelegtek az elődök előtt, hogyan ünnepelték meg a vízműves sikereket?
– A 120 éves évfordulóra készülve elővettük és leporoltuk a 20 évvel ezelőtti elképzeléseinket. Már akkor szerettünk volna egy víziközmű múzeumot kialakítani a veszprémi Kittenberger utcai, régóta üresen álló gépházunkban, illetve a mellette, az ugyancsak funkció nélkül maradt trafóházban. A kutakodás közben arra is fény derült, hogy a veszprémi vízszolgáltatás tudományos kutatójának, Bolgár Mihály piarista tanárnak egykoron állított emléktábla a II. világháború során eltűnt a gépház faláról. Ezt is szerettük volna pótolni. Emellett az az igény is megfogalmazódott bennünket, hogy – a már eddig megjelent könyvek, kiadványok után -, most egy olyan technika-, szakma- és helytörténeti könyvet is elkészítsünk, mely a korábbi emlékeket a levéltárakban fellelhető kordokumentumokkal – levelezésekkel, jegyzőkönyvekkel, újságcikkekkel – egészítse ki, és ezzel egy új nézőpontot adjon a történetnek.
– Korábban mindezt forráshiány miatt nem tudtuk kivitelezni. Pályázatra vártunk, de sajnos hiába, ilyen jellegű kiírás egy se jelent meg. Most a terveinket a döntéshozó tulajdonosaink, munkavállalóink és a szakmát gyakorlók elé tártuk. Támogatásukkal, széles körű összefogással végül sikerre vittük az ügyet. Sokan, sokféle módon vettek részt a munkában: anyagiakkal, tárgyakkal, eszközökkel, hétvégi, vagy munkaidő utáni sok-sok kisebb-nagyobb feladat elvégzésével. A közös munka öröme volt az, ami az ünnepségen visszatükröződök a szemekben.

– Kiknek és mit szerettek volna üzenni mindezzel?
– Széles a spektrum. Nyilván gondoltunk a szakemberekre, akik a 120 év alatt a vízművet üzemeltették, illetve azokra is, akik majd folytatják ezt a munkát. Mindez szólni kívánt a tulajdonosainknak is – tisztán önkormányzati tulajdonban lévő társaságként meg akartuk mutatni múltunkat, értékeinket, hogy a települések átérezhessék, milyen mély történelmi gyökerekkel rendelkező céget jegyeznek.
– Fontosnak tartottuk megszólítani a jövő szakembereit, a mai fiatalokat is. A mi ágazatunk is szakemberhiánnyal küzd. A korábbi évtizedekben méltán voltunk büszkék vízépítő mérnökeinkre, akik távoli országokat bejárva öregbítették a magyarok hírnevét: műszaki létesítményeket terveztek, építettek. Ma már ott tartunk, hogy gondot okoz a vizes szakemberek pótlása a fizikai munkát végzők körében is. Meg akartuk mutatni ezt a csodálatos szakmát, az eredményeket, sikereket, és ezzel kívántuk felkelteni a szülők, és a fiatalok érdeklődését a víziközmű ágazat iránt.
– Szoros kapcsolatban állunk a Pannon Egyetemmel is, a hallgatók gyakran látogatják a laborunkat, szennyvíztisztító telepünket. A szakmatörténeti kiállításon még több információt tudunk szemléletesen átadni nekik.

– Egy múzeumot üzemeltetni is kell. Ezt hogyan tudják megoldani?
– Alapvetően víziközmű szolgáltatók vagyunk, úgy tartjuk, a suszter maradjon a kaptafánál. Ezért nem lesz állandó nyitva tartás. Időszakosan – nyílt napok keretében –, esetleg előre egyeztetett időpontban szeretnénk látogathatóvá tenni a tárlatot.
– Az oktatás irányába is nyitni fogunk. Az első nyílt napunkra meghívjuk a veszprémi általános és középiskolák igazgatóit. Tematikus órákat, előadásokat tervezünk. Ezekhez most formálódik a csapat, ez egy újabb kihívás.
– Arra is gondoltunk már, hogy feldolgozzuk a Veszprém környéki vizes kötődésű helyeket egy térkép formájában. Szeretnénk továbbá vetélkedőket, akadályversenyeket is szervezni – például a Víz Világnapja, vagy a Föld Napja alkalmából. Ezek célja - a kikapcsolódás mellett – a hasznos információk átadása. Ehhez persze partnerek is kellenek.
– A szomszédunkkal - a Veszprémi Állatkerttel is vannak terveink. Nekik is van oktatóközpontjuk, ők is fogadnak csoportokat – ha keresünk, biztosan találhatunk közös pontokat.
– A nyári táboroztatás gondolata is felmerült már, mi szívesen szerepet vállalunk ebben, átadjuk ilyen célra a területeinket, ha találunk partnereket, akik ebbe belevágnának. Persze ezek már igazán távlati elképzelések, de jól mutatják, hogy nyitottak vagyunk a jó elképzelések megvalósítására.

– Milyen momentumokat villant föl „A csőbe terelt források, avagy Vízkérdések és válaszok” című könyv, melyet a jubileum alkalmából adtak ki?
– A víziközmű szolgáltatás 120 éves történetének legizgalmasabb pillanatait mutatja be, a döntések meghozatalának körülményeire világít rá, arra a vajúdásra, ami végbement mielőtt 1896-ban – a millenium évében – végre döntöttek, hogy Veszprémnek legyen vezetékes vize. Ehhez kellett Bolgár Mihály, aki kinyitotta a szemeket, rávilágított, hogy ez így nem mehet tovább: szennyezettek a kutak, büdös van a csatornák környékén, mert nem szervezett a szennyvíz elvezetése. Sajnos egy tűzvész is kellett ahhoz, hogy az emberek, az akkori vezetők rádöbbenjenek, hogy nincs elegendő oltóvíz a városban.
– A másik érdekesség a tervezés, kivitelezés körüli hercehurca. Meglepő, de az akkori beszerzési eljárás nagyon hasonló volt a mai közbeszerzéshez. A dokumentumok jól mutatják, hogy az emberek akkor sem gondolkodtak másképp: a vesztes ajánlattevő belekötött a nyertesbe, megtámadta a döntést, akadályozta a szerződéskötést, a folyamatokat. Érdekes, hogy 120 év eltelt, és misem változott! Az emberek hozzáállása is kísértetiesen hasonlít a maiakéhoz: a vízvezetékek építésekor az érintettek épp úgy háborogtak a felbontott utak, a a közlekedési akadályok miatt, mint a mai beruházások idején, pedig akkor még aszfaltos utak sem voltak.
- Ugyancsak érdekes volt felfedezni a vizes kötődésű hőstetteket. Ezek egyike volt az a fiatal vízműgépész, aki azzal, hogy 1944. telén az éj leple alatt hatástalanította a robbanószerkezetet, megmentette a viaduktunkat.
– Azt is szerettük volna megmutatni, hány és hány család, generációk életét itatta át a vízműves lét. Voltak büszke, eredményes időszakok, és voltak kudarcok, elfecsérelt évek is a 120 év alatt. Az 1950-es évek – a korábbi viszonylagos stabilitás, növekedés után – zaklatott korszakot hoztak, akkoriban nem szívesen lettem volna cégvezető. Gyorsan változtak az elvárások, a körülmények, nehéz volt megfelelni a gyakran irreális elképzeléseknek. Aztán 1960 végre stabilitást hozott. Megyei jellegű víziközmű szolgáltatók jöttek létre. Ez az intenzív és stabil időszak egészen a rendszerváltásig tartott. Amikor az önkormányzatok visszakapták vagyonukat, a korábbi 33-ból 400 víziközmű szolgáltató lett Magyarországon. Újabb vajódás következett, meg kellett szülni az új működési modellt, az új elképzeléseket. A célok megfogalmazását követően a fejlődés – 1996-tól, amikor a mi társaságunk is létrejött -, újra elindulhatott. Ha összeadom a stabil éveket, jó, ha a 120-ból 90 év marad, amit a tényleges fejlesztésekre fordítottak. De még ehhez képest is szép eredménynek számít, amit mi 20 év alatt elértünk, és erre méltán büszkék is lehetünk.

– Az országban mindenütt folyik a csapvíz, a legtöbb településen ma már megoldott a szennyvíz-kérdés. Honnan indultunk, és meddig sikerült elérnünk?
– Az igény, hogy Veszprémnek legyen szennyvíztisztító telepe már az 1900-as években megfogalmazódott. 1910-ig két komoly terve is volt a városnak, de végül egyikből sem lett semmi. Döbbenetes, hogy több mint 70 évet – 1972-ig – kellett várni az első szennyvíztisztító telep megépítésére. Ugyancsak meglepő, hogy a vezetékes víz is csak az elmúlt 20 évben jutott el valamennyi településre. A mi területünkön 1995-ben vált teljessé a vízellátó rendszer, az ország egészére nézve pedig csak 2000 környékén sikerült megoldani ezt a problémát.
– Alig hihető, hogy a 90-es évek végén az 50%-ot sem érte el a csatornázottsági arány. Ehhez képes ma – 20 évvel később – a mi működési területünkön ez az arány 90%-ra nőtt. A fennmaradó 10% így is 30 települést érint még. Az alapításunk óta hihetetlenül nagyszámú községbe, aprócska faluba jutottunk el. Ezért is érezhetjük úgy, hogy húsz év alatt százévnyit sikerült előrelépni a fejlesztésekkel. Két évtized elég volt, hogy az elmúlt száz év eredményeit felülmúljuk.

Cseh Teréz
Fotó: Mazán Tibor

2016.11.24. 09:13
   Regio Regia magazin


157. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás