szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Nem csak várost, közösséget is építünk

Az innovatív ipar- és városfejlesztés, a hálózatos együttműködés a cél
Nem csak várost, közösséget is építünk

A 2014-2020 közötti időszak kiemelt jelentőséggel bír – ahogy a gazdasági szervezetek, úgy – az önkormányzatok számára is. Az Európai Unió fejlesztési forrásainak elosztási rendszere ezt követően megváltozik. Vélhetően a források ez irányból elapadnak, a gazdaság- és városfejlesztés a későbbiekben más, ma még bizonytalannak tűnő anyagi bázisokra építve szerveződik majd. Éppen ezért a ma elérhető lehetőségeket meg kell ragadniuk a településeknek, és a lehető legjobban, leghatékonyabban kell azt felhasználniuk. Ennek érdekében az elmúlt évek során az országban mindenütt Integrált Városfejlesztési Stratégiák készültek, hogy e mentén haladva, átgondoltan, a legfontosabb célokat szem előtt tartva használhassák fel a most még rendelkezésre álló forrásokat – kezdte a városfejlesztésről beszélgetésünket Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere.

– Milyen elveket szem előtt tartva készült el a veszprémi Integrált Városfejlesztési Stratégia?
– Miután  a mostani hétéves ciklus egy kulcsidőszak, a stratégiánkban olyan fejlesztések, beruházások megvalósítását tűztünk ki célul, amelyek hosszú távon segítik majd a város fenntartható működését. A jövőt tervezve végig ez a gondolat vezérelt bennünket. A távlatokba tekintve egy gazdaságilag erős, vonzó, az értékeit megőrző, és azt tovább vivő település képét vizionáltuk. Nyilvánvalóan fontos ehhez az erős gazdaság fenntartása, valamint a város egyik értékének, a kulturális sokszínűségnek, annak a miliőnek a megőrzése, amelyet elődeink teremtettek. Kiemelt jelentőséggel bír a Pannon Egyetemmel való szoros együttműködésünk is. Egymásra vagyunk utalva: abból a tudásból, tudományos tevékenységből, felsőoktatási választékból, amit az egyetem biztosít, a helyi ipar, kereskedelem és szolgáltatás is táplálkozhat. Az innovációs gazdaság fejlesztése épp ezért sarkalatos pontja a jövőre vonatkozó elképzeléseinknek.
– A fenntarthatóság is vezérelvként jelenik meg terveink között. Ezen a téren „piacvezetők” vagyunk, elsőként, és egyelőre Magyarországon egyedüliként kaptuk meg – 2012-ben – az Európai Klíma Szövetség „Klíma Sztár”-díját, mellyel a város energiastratégiáját minősítették. Számunka rendkívül fontos a megújuló energiaforrások minél hatékonyabb felhasználása. Ezen a téren a lehetőségek kiaknázásával szeretnénk elérni, hogy az önkormányzati épületeinket, intézményeinket a lehető legalacsonyabb költséggel tudjuk üzemeltetni.
– Ha a város jövőjéről beszélünk a legfontosabb, amit szem előtt kell tartanunk, hogy ne csak várost, hanem közösséget is építsünk. Minden, amit teszünk, vagy felhasználunk csupán eszköz ehhez. A veszprémiek szeretik a városukat, erős és jó közösséget alkotnak. Ennek megtartása és erősítése az alapvető cél. Szeretnénk elérni, hogy itt mindenki biztonságban érezhesse magát – az anyagi és a közbiztonságot is beleértve -, megfelelő szintűek legyenek a közszolgáltatásaink – jó iskolákat, óvodákat, bölcsődéket tartsunk fenn -, a szociális hálónk elég sűrű szövésű legyen ahhoz, hogy abból senki se hulljon ki. Arra törekszünk, hogy a családok, az egyedülállók, az idősek otthonuknak érezhessék Veszprémet, ahol hasznosan tudják eltölteni az idejüket, és ahol nem kell fölöslegesnek érezniük magukat. Ez a mi jövőképünk.

– Egy stratégiában mindig feltérképezik az erős és gyenge pontokat. Mire építhet Veszprém?
– Nagyon szerencsés, klasszikus piramis alakú gazdasági szerkezettel rendelkezünk. Két 1500-2000 fős nagycégünk van, 11 olyan gazdasági társaságunk, ahol 250-1000 fő között foglalkoztatnak, és nagyjából 70-en vannak, akiknél 50-250 alkalmazott dolgozik. Összesen 6000 regisztrált vállalkozás működik városunkban.
– A másik fontos adottságunk, hogy az itt lévő nagyobb vállalkozások többsége gyártási tevékenysége mellett kutatás-fejlesztést is végez. Évről évre egyre több forrást fordítanak erre a célra, márpedig ez azt mutatja, hogy ezek a cégek hosszú távra kívánnak berendezkedni Veszprémben. Ennek hozadékaként a helyben előállított termékek, szolgáltatások hozzáadott értéke sokkal nagyobb lehet, és nem utolsó sorban a szaktudásra, szellemi tőkére épülő tevékenység rendszerint stabil, hosszú távon számíthatunk rá, az ilyen jellegű cégeket nem lehet egyik napról a másikra továbbvinni, más régiókba költöztetni.
– Ugyancsak az erős pontok közé soroltuk kulturális sokszínűségünket, bár ezen a téren – csak úgy, mint a turizmus esetében – még bőven van hová fejlődnünk. Gyönyörűek vagyunk, hál’ Istennek évről évre egyre többen jönnek a városunkba, és lehetőségeink is vannak a fejlődésre, amiket szeretnénk is megragadni, és kiaknázni. Az egyik ilyen, hogy pályázni kívánunk az Európa Kulturális Fővárosa 2023 címre, és meg is akarjuk nyerni azt, ezzel is új lendületet adva a város ÉLETÉNEK fejlesztésének.
– Az erősségek mellett persze gyenge pontokat is találunk. Ahogy az egész régióban, Veszprémben is kétarcú a munkanélküliség: egyrészt 2,5-3%-a az itt élőknek nem jut munkához, másrészt állandósult a szakemberhiány, és ez ma már gátat szab a növekedésnek. Éppen ezért a városnak felelőssége van abban, hogy segítse az infrastrukturális beruházásokat, az ilyen jellegű igényekre gondot fordítson.

– Milyen főbb területei, moduljai vannak az átfogó tervnek?
– A gazdaságfejlesztés az egyik legfontosabb eleme: az infrastruktúra megerősítése, az ipari zónák útjainak továbbépítése, közlekedésének javítása. A gazdaságfejlesztéshez az önkormányzat közvetett módon tud hozzájárulni, elsősorban a közszolgáltatások színvonalának emelésével. Alapvető a családokról való gondoskodás, az óvodák, bölcsődék bővítése. Két vadonatúj óvodát kívánunk építeni, egyet Gyulafirátóton, a másikat pedig az Egry úton. A bölcsődei férőhelyek számát pedig 60 fővel tervezzük növelni.
– Fontos fejlesztési elem - a belvárosi rehabilitáció egyfajta folytatásaként - a „Kulturális negyed” programunk, melynek keretében a város szívében szeretnénk olyan zöldterületet kialakítani, megújítani, amit szívesen használnak majd a veszprémiek és a turisták egyaránt. A komplex fejlesztés eredményeként megújulhat a Petőfi Színház – ennek forrását a Modern Városok Programból fogjuk biztosítani –, és megtörténik végre a múzeum és a zeneiskola rekonstrukciója is, ez utóbbiakat TOP-os forrásokból tudjuk végrehajtani.
– Megkezdődhet szabadidős és sportnegyedünk felépítése is: a jelenlegi Veszprémi Aréna mellé – a Modern Városok Program keretében - végre felépülhet egy városi sportuszoda, és emellé egy jégcsarnok beruházás is napirenden van.
– Említettem már korábban a fenntarthatósági célkitűzéseinket, melyek keretében az összes önkormányzati intézmény energetikai megújítását tervezzük – ezekhez kis részben TOP-os pályázatokat tudunk hozzárendelni. Egy harmadik forrást is megcéloztunk. Öt megyei jogú várossal összefogva, konzorciumot alkotva – erről a megállapodást épp a napokban írtuk alá – 35-40 Mrd forintnyi közvetlen brüsszeli fejlesztési pénzre szeretnénk pályázni. Mivel ennél kisebb méretű projektekkel itt nem lehet indulni, ezért Dunaújvárossal, Kaposvárral, Tatabányával, Zalaegerszeggel és Szombathellyel összefogtunk a siker érdekében. Így – nyertes pályázat esetén - városonként 4,5-5 milliárd forintra számíthatunk, melyet a közvilágítás rekonstrukciójára és az említett energetikai célokra fordíthatunk.
– A közösségi közlekedés is szerepel a fejlesztési modulok között, ennek megújítása, szervezése kulcskérdés minden városban, így Veszprémben is. Nálunk elég rossz a helyzet, mi rendelkezünk a legidősebb buszparkkal, 22 éves a buszaink átlagéletkora. Ez már-már tarthatatlan. A buszok, a buszpályaudvar, a vasútállomás megújítása elengedhetetlen.
– Még egy tervünk van, amely prioritást élvez – ehhez a forrásokat szintén a Modern Városok Programtól várjuk -, az Aranyosi-völgyben egy tudományos parkot, egy innovációs kutatásfejlesztési központot kívánunk kialakítani, ahol egyfajta mentori segítséget kaphatnak majd a start-up cégek. Az egyetemi jelenlét mindenképpen indokolttá teszi az ilyen irányú fejlesztést, és Orbán Viktor miniszterelnök úrtól ígéretet kaptunk arra, hogy ehhez a forrásokat is biztosítják számunkra.

– A kreatív városok kőszegi találkozóján, a II. Nemzetközi KRAFT Konferencián nemrégiben ön is felszólal előadóként. Miről tudott ott beszámolni?
– Alapítói vagyunk a Pannon Városok Szövetségének – az egyetemmel létrehozott közös stratégiánk részeként -, mert hisszük, hogy a hálózatos együttműködéseké a jövő. Egyetlen város nem képes minden téren maximális szolgáltatást nyújtani, ezért itt, a Dunántúl közepén néhányan összefogtunk, mert úgy véljük, együtt erősebbek tudunk lenni, amellett, hogy mindannyiunknak megvannak a maga sajátosságai. A szövetségünk kétéves alapítása óta Veszprém vállalta személyemben az elnökséget, most Kőszeg veszi át a stafétát.
– Kreatív városként hiszünk abban, hogy az innovatív ipar- és gazdaságfejlesztés lehet egy olyan stratégiai célunk, amely hosszú távon a fenntarthatóságot fogja erősíteni, és ehhez további lehetőségeket nyit majd a régió városaival való együttműködésünk is.

Cseh Teréz

2016.11.24. 09:19
   Regio Regia magazin


157. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás