szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


TOP: érvényesült a területi elv

Komárom-Esztergomban senki nem marad az út szélén
TOP: érvényesült a területi elv

Beszélgetésünk kezdetén Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke jogos büszkeséggel számolt be arról, hogy az országban elsőként – egy hónappal megelőzve a többieket – Komárom-Esztergomban jelentették be a TOP-os pályázatok első körének nyerteseit nagy tömegben. Köszönhető mindez a közgyűlés, és Petrikné Molnár Erika területfejlesztési főosztályvezető vezette hivatali csapat pontos, lelkiismeretes és kemény munkájának.

- Ez számunkra azért jelentett nagyon sokat, mert az idő pénz, és a megvalósításnak is határideje van. Minél hamarabb tudunk elindulni azon az úton, ami a támogatási szerződések megkötését és a projektek megvalósítását jelenti, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy jó minőségben, és időben be tudjuk fejezni a TOP-os pályázatainkat.

- Mikor álltak neki ennek a munkának?
- Az Önkormányzati Törvény 2012-es megváltoztatása négy feladatkört rótt ránk: területfejlesztés, területrendezés, vidékfejlesztés és koordináció. Ez utóbbiról akkor még csak találgattuk, hogy mi az. Akkor értettük meg, amikor megtudtuk, hogy a kormány a Területi és Településfejlesztési Operatív Program pályázatainak megszervezését a megyei önkormányzatokra bízza. 2013 nyarán láttunk neki a munkának. Óriási szervezésbe kezdtünk, jelszavunk a „részvétel alapú tervezés” volt. 54 rendezvényt szerveztünk, ahol gyűjtöttük az információkat, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség a megyében. Mintegy1330 projekt került a látókörünkbe, mi elsősorban természetesen az önkormányzatokkal foglalkoztunk, de figyeltünk az egyházakra, és a civilekre is. Ez kellett ahhoz, hogy jó minőségben és jó előkészítő munkával bele tudjunk vágni a TOP megvalósításába. Ez több lépésben történt. 2014.03.07-én elfogadtuk a megyei területfejlesztési koncepciót, ami alapján megalkottuk a területfejlesztési stratégiát és az operatív programot. Ezzel 2014.08.28-ára végeztünk. Ezt követően 2015. januárjára elkészítettük a megyei integrált területfejlesztési programot. Megpróbáltuk olyan dokumentumot alkotni, úgy integrálni az igényeket, hogy azok a lehetőségekkel megfelelő mixet alkossanak, és a program végrehajtható legyen.

- Milyen, csak a megyére jellemző speciális célokat fogalmaztak meg?
- Az első a területi egyenlőtlenségek mérséklése - mert akármennyire is fejlett megyénk, vannak régiós különbségek. Próbáltuk kezelni a sajátos helyi és térségi igényeket is. Nagyon fontos a célok között a térségi decentralizált gazdaságfejlesztés, és ezáltal a foglalkoztatás további növelése, a megye népességmegtartó erejének és az itt élők életkörülményeinek javítása. Mindezt akkor tudjuk megcsinálni, ha jó partnerei vagyunk az itt élő egyházaknak, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, a TOP célirányos gazdasági szereplőinek. Csaknem 26 milliárdnyi az az összeg, amit a TOP keretében felhasználhatunk a megyében. Azt tűztük ki célul, hogy egyrészt – ha mód van rá - a legkisebb településnek is legyen lehetősége eséllyel pályázni, és nézzük meg azokat a prioritásokat is, ami 1-1 térségnek fontos. Ezt a települések nagyon jól végiggondolták, és pályáztak. El tudtuk azt érni, hogy nincs olyan település a megyében, aki ne pályázott volna, vagy ne tudnánk, hogy valószínűleg a második körben tervezi.

- Milyen módszerrel segítik a településeket a pályázatoknál?
- A siker köszönhető a közgyűlés, és a Petrikné Molnár Erika területfejlesztési főosztályvezető vezette hivatali csapat pontos, lelkiismeretes és kemény munkájának, valamint annak, hogy egy intézményrendszert hoztunk létre a koordinációs munka elősegítésére - ebben nagyon fontos szerepet játszik a Komáromi-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft., Juhász János vezetésével. A céget tartalékainak felhasználásával hozta létre a megyei önkormányzat, amelynek költségvetéséből gyakorlatilag előfinanszírozta a kistelepülések számára a pályázatok előkészítésének költségeit. A kft. jó egy éve működik. Konzorciumra lépett már 49 önkormányzattal, megvan a megfelelő szakembergárda a pályázatírásra, a projektmenedzsmenti, és a közbeszerzési feladatok elvégzésére. Ráadásul a piaci áraknál jóval olcsóbban dolgoznak, elégedettek velük a megye szereplői, hiszen újabb és újabb megbízásokat kapnak.

- A tervezés során összegyűlt projektötletekből hány pályázat született?
- Az 1330 ötletből kb. 400 olyan, ami a TOP-ba illeszthető lett volna, de ebből összesen 130-150 pályázatot adtak be. A kevésbé esélyesnek ítélt projekteket nem kezdték el kidolgozni, mert az emberi-anyagi erőforrásokat igényelt volna.
- A 26 milliárdnyi forrás lekötésével hogy állnak?
- 2016-ban már volt 10 nyertes pályázatunk 3,3 milliárd értékben. Ez két Zöld Város projektet, a helyi és a megyei foglalkoztatási paktumot, egy szociális város rehabilitációt, és 5 db közútfejlesztési projektet jelentett. A mostani csomagban 80 db nyertes pályázat van, összesen 9,3 milliárd Forint értékben. Az első körben még 40-50 beadott megyei pályázat eredményére várunk, és már lehet pályázni a TOP második körére is. Jelenleg tehát a rendelkezésre álló összeg mintegy felét használtuk fel.

- Milyen nyertes pályázatok születtek a megyében?
- A megyei önkormányzatnak – korlátozottan ugyan, de - vannak saját pályázatai is, kezdjük ezekkel. Az egyik a megyei együttműködések támogatása hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatására, képzésére. A másik egy energetikai és klímaváltozással összefüggő stratégiai és akcióterv elkészítésére vonatkozik a megye teljes területére. Lesz még egy lehetőségünk pályázni „helyi identitás erősítése” címen a második körben, amelynek segítségével a helyi közösségek erősítését, céljaik eléréséhez szükséges képzéseket, különböző akciókat, rendezvényeket tudjuk támogatni, amivel az ottani értékeket lehet építeni, és megmutatni kifelé.

- Egyébként minden tengelyen van már első körös nyertes pályázatunk a megyében. Eddig 53-at nyert község (3,8 milliárd) Ft), 24-et pedig város (5,1 milliárd). Ebből is látszik, hogy érvényesült a területi elv. Néhány érdekesebb indikátor az eddig elnyert pályázatok tükrében. 21 hektár új közművesített iparterület, 11,2 km közút felújítás, 16 km kerékpárút, 90 hektár fejlesztett zöldterület, és 9 hektár rehabilitált terület kialakítása valósulhat meg. 92 ezer fő látogatónövekedéssel számolunk a turizmus területén, 19 új, és 312 felújított bölcsődei, 296 új, és 674 felújított óvodai férőhellyel gazdagodik a megye. 25,7 km felújított vagy épített vízelvezető árok épül, 26 intézményt újíthatunk fel energetikailag, és 220 fő szociális gondozásos férőhely kialakítására kerülhet sor.

- A legkisebb lélekszámú támogatott település Dunaszentmiklós (466 fő), a legnagyobb pedig Esztergom (29.000 fő). A legnagyobb támogatott projekt az Oroszlány - Környe - Tatabánya közötti kerékpárút megépítése, amely kapcsolódik az egész megyei kerékpárút rendszerhez, a legkisebb pedig egy mocsai beruházás. A legnagyobb egyházi projekt, a Bajót - Péliföldszentkereszti Szalézi Lelkigyakorlatos Ház megújulásáról szól. A közlekedésfejlesztésben mindegyik pályázat nagyon fontos, de a Tata és Környe közötti útnak az ipari parki körforgalomtól tartó szakasza életveszélyes, ennek a felújítása is meg fog történni ebből a keretből, és iparterület fejlesztés valósulhat meg Kisbéren. A turizmus területén kiemelendő a komáromi Brigetio örökség, és az almásfüzitői római tábor felújítása. A megye bányászati örökségének megóvására is gondoltunk, megvalósulhat az oroszlányi bányászati múzeum komplex fejlesztése és Dorogon a Reimann Bányászattörténeti Miniverzum kialakítása. Ez nem egy klasszikus bányászmúzeum, hanem egy interaktív bemutatóhely. Fontosnak tartjuk, hogy a történelmi múlt, azaz a római kori, és a bányászati emlékek meg tudjanak újulni. A megye minden részén van bölcsőde vagy óvoda felújítás, nagyobbak a vértesszőlősi és a nagysápi óvoda projektek. A vízrendezést nem emelném ki külön, ott 13 kistelepülés kapott pénzt erre a célra. 16 kisebb település végezhet épületenergetikai fejlesztéseket, de jutott az egészségügyi alapellátás fejlesztésére és a Zöld Város projektek (Ács, Tata, Esztergom) megvalósítására is. Összességében azt tartom a legfontosabbnak, hogy igyekszünk mindenkire gondolni, és büszkék vagyunk, hogy nem hagyunk senkit sem az út szélén.

VK

2017.06.28. 15:22
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás