szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Fejérben elégedettek az eredménnyel

Megye specifikus cél a déli térség felzárkóztatása
Fejérben elégedettek az eredménnyel

Az elmúlt hetekben Fejér megyében is kihirdették a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) első körös pályázati eredményeit, és gőzerővel zajlik a támogatási szerződések megkötése. Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke összességében elégedetten nyilatkozott az eddig elvégzett munkáról.

– Szokatlan feladattal bízta meg a kormányzat néhány évvel ezelőtt a megyei önkormányzatokat. Az intézményfenntartói szerep helyett területfejlesztéssel, konkrétan a TOP előkészítésével, lebonyolításával kellett elkezdeniük foglalkozni.
– Valóban jelentősen megváltozott a szerepünk. Az előzményekről annyit, hogy a megyei önkormányzatok helyzete 2010 előtt már tarthatatlan volt. Az akkori kormányzati politika először 2/3-os törvénnyel próbálta megszűntetni a megyéket, aztán ennek hiányában az a döntés született - ezt az akkori belügyminiszter nyíltan meg is fogalmazta -, hogy ki kell véreztetni a megyéket. Ezért ők mindent meg is tettek. A megyei fenntartású intézményekben – gyermekvédelmi, egészségügyi, szociális, oktatási, és ápolást-gondozást nyújtó intézmények - a normatívák az ellátásához szükséges forrást 30-60%ban fedezték. Amikor egy gyereknek a napi ötszöri étkezésére 280 Ft jutott, akkor a megyék egy dolgot tehettek: hitelt vettek fel, vagy kötvényt bocsátottak ki. Ez pedig egy olyan eladósodási spirálhoz vezetett, ami kapcsán én azt mondtam, hogy a rendszert csak az tartja életben, hogy senki sem akar először látványosan bedőlni. Szó szerint kuncsorogni kellett a bankoknak, több mint megalázó volt a helyzet. A kormányváltás után az ország vezetése konszolidálta a megyéket, amelyek 2012. január elsejétől tiszta lappal tudtak indulni. Azzal együtt, hogy a teljes adósságállományt átvállalta az állam, az intézményfenntartó szerep is megszűnt. Ugyanakkor a megyék fontos területfejlesztési, középszintű feladatokat, pénzelosztó és koordinációs szerepkört kaptak.

– Hogy álltak neki ennek a munkának Fejér megyében?
– A legfontosabb egy olyan tervező, elemző, előkészítő munka elvégzése volt, amely megfordította a korábbi gyakorlatot.  Azelőtt felülről címkéztek konkrét pályázati forrásokat, amelyekre a helyi szereplők, települések eldönthették, hogy kívánnak–e pályázatot benyújtani. Ezzel ellentétben most alulról építkezve kezdtünk kialakítani egy rendszert: a legkisebb településen is felmértük a helyi igényeket, mit szeretnének az civilek, az önkormányzatok, az egyház. Ebből elkészítettük a megye fejlesztési stratégiáját, koncepcióját és programját, számos részdokumentummal együtt. Egy olyan fejlesztési csomaggal tudtuk várni a források kiírását, ami a megye 108 települése vonatkozásában tartalmazta azokat a szándékokat, amelyekhez próbáltunk forrást rendelni.
– A TOP esetében uniós forrásról van szó, tehát mindenképpen vannak kötöttségek. De ezek ellenére is azt tudom mondani, hogy sikerült egy olyan tervező munkát végezni, ami lefedi a települések igényeit. Nagy hangsúlyt fektettünk az egyes szereplőkkel, településvezetőkkel, országgyűlési. képviselőkkel való folyamatos egyeztetésre, hogy ne egymással rivalizáló, egymást kioltó pályázatok íródjanak a megyében. A 2014-2020-es időszakban már nem országosan kell egymással versengeni projekteknek, ami kapcsán sokszor komoly hátrányba kerülhettek egyes szegényebb megyében a kisebb települések. A TOP-on belülk megyei, és megyei jogú városi szintű keretek vannak. Így maximum a megyén belül kellett a településeknek a fejlesztési forrásokért egymással versenyezni. Az egyeztetéseknek köszönhetően több mint 90%-osan sikerült egy olyan kompromisszumos csomagot letenni, hogy itt nagyobb szükség van óvodára, ott felszíni csapadékvíz elvezetésre, máshol az önkormányzati épület energetikai korszerűsítése az elsődleges. A sok tárgyalás után úgy tudtunk felállni az asztaloktól, hogyha ezek az elképzelések megvalósulnak, akkor mindenki többé-kevésbé elégedett lehet.

– A tervezés után mi volt a következő lépés?
– Ezt követően indult el a pénzek lekötése. Célunk, hogy 2017 év végéig minden egyes TOP-os forrást lekössünk. A megyei önkormányzat 32 milliárd induló keretet kapott, ehhez még sikerült 4 milliárdot megszerezni országgyűlési képviselőnk hathatós közreműködésével a déli térség öt számjegyű, alsóbbrendű útjainak fejlesztésére, és volt ezen felül két megyei jogú városunknak külön kerete. Tehát összességében 36 milliárd fölött diszponálunk, és 106 településről beszélünk a két MJV nélkül.
– Egyébként még a megyén belül is kétarcúság figyelhető meg. Az északi rész nagyon fejlett (Székesfehérvár, Mór, Bicske környéke), viszont a Sárbogárd, Enying alatti részek még a mai napig is fejletlenebbek. Ezért az egyik fontos célunk - természetesen a legfőbb szempont a gazdaság fejlesztése, a kkv-k segítése - a déli területek felzárkóztatása volt. A TOP-on kívül sikerrel kezdeményeztük egyébként az enyingi és sárbogárdi járás településeinek szabad vállalkozási zónába való besorolását is.

– Mekkora összegekről született eddig döntés?
– Most ott tartunk a források lekötése kapcsán, hogy ebből a 32+4 milliárd Ft-ból 18-ról van már végleges támogatói döntésünk, az említett 4 milliárd mellett. Ebből 16 milliárd Ft-ról már 124 darab támogatási szerződés is megköttetett a településekkel. Szintén újdonsága ennek a fejlesztési ciklusnak, hogy amennyiben a település kéri, a szerződéskötést követően a támogatás teljes összegét előlegként megigényelheti, és azonnal meg is kapja. Nem kell indokolni, hogy egy kistelepülésnek likviditás szempontjából ez mit jelent, de adott esetben mit jelent egy vállalkozónak-alvállalkozónak, látva a korábbi évek gyakorlatát, amikor hosszú évekkel később kapták meg a díjazást munkájukért.

– Hogyan tudták támogatni a pályázatok elkészülését?
– Nagy hangsúlyt fektetünk a kistelepülések segítésére, ezért létrehoztunk az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.-t, amely már a legelső pillanattól kezdve közreműködött a települési pályázatok összeállításában, előkészítésében, benyújtásában azon településeknek, akik ezt kérték. A kft. minden feladatot ellát: legyen az a pályázatírás, a nyilvánosság biztosítása, a közbeszerzések lebonyolítása, vagy a teljes körű projektmenedzsmenti feladatok ellátása. A kistelepülések, de összességében majdnem a megye összes települése kért tőlünk segítséget, ill. együttműködést. Például a projektmenedzsment feladatokban most ott tartunk, hogy a települések 94-95%-a szerződést kötött vagy kíván kötni velünk a sikeres megvalósítás érdekében. Persze nem volt egyszerű átvészelni ezt az időszakot likviditási szempontból, elindítani úgy egy kft-t, hogy tényleges bevétele még nincs, bár tudjuk, hogy lesz, hiszen a projektmenedzsment díja pályázatonként 2,5% projektenként.  De előre néztünk, és úgy néz ki, jó döntést hoztunk. A kft. indulásához a megyei önkormányzat tagi kölcsönnel, a miniszterelnökség pedig ideiglenes, megelőlegezett összeggel – amit a kft-nek vissza kell fizetni majd a bevételeiből – járult hozzá.

– Melyek voltak a legnépszerűbb pályázati ablakok?
– Természetesen voltak slágerfejlesztések, amiket a legtöbb település szeretett volna - felszíni csapadékvíz elvezetés, belső úthálózat rendbetétele, óvoda-egészségügyi alapellátás, orvosi rendelők -, de a kompromisszumos tárgyalási sorozat eredményre vezetett, és én igazán csalódott településről nem tudok. A településvezetőkkel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és egyeztetünk. Nyilván azzal a polgármesterrel nem tudok mit kezdeni, aki nem hajlandó pályázatot benyújtani, mert „úgysem nyerünk”.

– Milyen feladatok várnak a megyére a közeljövőben?
– Az eddigiekhez hasonló feladataink lesznek a TOP második körében is, nyilván a döntéshozatallal nem ér véget a történet, hiszen 2020-ig fel kell használni a pénzeket, és el is kell számolni velük. Én a legfontosabb feladatnak azt tűztem ki Fejér megyében, hogy a TOP-ot lehetőség szerint 100%-osan lekötve, elszámolva minden rendben történjen. Pár évvel ezelőtt -, amikor felmerült, hogy a megyék az ágazati programTOP megvalósításának területi, konkrét pénzelosztó szereplői legyenek -, csak bízni tudtunk benne, hogy sikerül, de mi magunk sem vettük komolyanis bizonytalanok voltunk. De hála Istennek sikerült bebizonyítani, hogy alkalmasak, készek és képesek is vagyunk ellátni az ilyen jellegű feladatokat. Ez alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ezeréves megyerendszernek van, és lesz is szerepe a közeljövőben a közigazgatás középszintjén..
Veér Károly

2017.06.28. 15:22
   Regio Regia magazin


164. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 163. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 162. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 161. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 160. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 159. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 158. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 157. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás