szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Bakonybél – 1000 év

Ezeréves falvak együtt ünneplik a bakonybéli monostor millenniumát
Bakonybél – 1000 év

Nagyszabású millenniumi ünnepségsorozatra készül Bakonybél önkormányzata, és a Szent Mauríciusz Monostor szerzetese. Közel másfél milliárd forintból megújul az ezer évvel ezelőtt alapított monostor és környezete, emellett jelentős turisztikai fejlesztések történnek a településen. Ezekről és a tervezett programokról tartottak közös sajtótájékoztatót 2018. március 24-én, ahol felszólalt a térség országgyűlési képviselője dr. Kovács Zoltán, a monostor perjele Halmos Ábel atya, és Bakonybél polgármestere, Márkus Zoltán, akivel a részletekről beszélgettünk.

Ezeréves monostor Bakonybélben
– A Szent Mauríciusz Monostor alapításának 1000. évfordulója kiemelt jelentőségű ünnepe a bakonybélieknek, de legalább ilyen fontos mérföldkő az egész országnak, a keresztény hitközösségnek is. A település létrejötte, gazdálkodása, kultúrája, hagyományai vitathatatlanul a monostorhoz kötődnek. Az Árpád-kori oklevelekben már – a monostort említve – Bakonybél neve is megjelenik.

– 995 éve Székesfehérvárról egy velencei származású tudós-szerzetes érkezett ide, aki annak előtte Szent István fiát, Imre herceget nevelte. Remeteéletet kezdett itt élni, talán a Borostyán-kútnál (a mai Szent-kútnál), ő volt Szent Gellért. A legenda szerint a kunyhója körül megelevenedett a paradicsom, mert a farkas és a szarvasborjú ott pihentek együtt a lábainál.
– Őt megelőzve, 1000 éve érkezett ide, néhány szerzetestársával Szent Günter atyánk, ők kezdték meg a rejtettségben, a Bakony erdejében azt a szent életet, amelyet mi is szeretnénk folytatni – mondta Halmos Ábel atya a sajtótájékoztatón.

Felkészülés az ezeréves évfordulóra
– Az önkormányzat a civil közösségekkel, és a monostorral összefogva már 2014 óta készül a millenniumra, saját erőből, sok-sok apró lépésben szépítve a falut. Új utcatáblákat helyeztünk el, rendbe tettük – térköveztük – a buszmegállóinkat, sőt a faluközpontban és Somhegyen, a tájba illő módon, újat is építettünk. A Közútkezelőnél elértük, hogy 28 év után rendbe tette a nagyon rossz állapotban lévő főutcánk faluközponti részét, aminek eredményeként szinte új arculatot kapott főterünk. Mi magunk az itt lévő parkoló aszfaltozásával járultunk hozzá az összképhez. Több földes utunk – önerőből – szilárd burkolatot kapott, több rossz utat rendbe tettünk. TOP-os forrásból, 48 millió forintból teljesen megújulhatott 80 éves óvodánk is.
– Egy ilyen nagyszabású évforduló méltó megünneplése meghaladja egy kistelepülés anyagi lehetőségeit, éppen ezért forrásokat kerestünk. A monostorral úgy döntöttünk, külön-külön adjuk be az elképzeléseinket az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. A monostor épületének megújítására a szerzetesek pályáztak, míg az önkormányzat – a monostor körüli tér, valamint a Szent Gellért legendához kötődő – Szent-kút és környékének rendbetételére, illetve az odavezető út turisztikai célú, teljes körű megújítására pályázott. A monostor megnyerte a forrásokat, mi viszont nemleges választ kaptunk. Nem tehettünk mást, újabb lehetőségek után néztünk. 2017 nyarán a Területi Operatív Programok turisztikai pályázatán nyújtottuk be ismét terveinket, gyakorlatilag változatlan tartalommal, csupán a monostort övező tér felújítását vettük ki, mert azt a szerzetesrend átvállalta. Ezúttal sikerrel jártunk, 149,9 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaptunk.

Fejlesztések a millennium jegyében
– A támogatásból megújul a faluközpontot a Szent-kúttal összekötő út – belterületen Petőfi utca, a külterületen pedig murvás makadámút –, a településen fekvő rész aszfaltot, a többi új burkolatot kap. Három helyen – a faluközpontban, félúton és közvetlenül a Szent-kútnál – is építünk parkolókat, remélve, hogy az idelátogatók már az első, vagy a második ponton leteszik autóikat, és gyalog mennek a szenthelyig. Az így elkészülő tematikus úton megállókat, padokat, hulladékgyűjtőket, kandelábereket helyezünk el, és 10 információs táblát, melyen Bakonybél 1000 évét kívánjuk bemutatni. A Szent-kútnál lévő kápolna és teljes környezete is megújul. Közel egymáshoz három forrás jön a felszínre, melyek vize jelenleg egy romos állapotú, nagy medencébe, majd egy körülbelül 20 éve kialakított kis látványtóba folyik. Ezt öreg hársfa-sorok övezik, melyek között hajdanán kövekkel kirakott sétautak futottak. Ezek legtöbbje ma már nem is látszik. Szeretnénk a sétányt természetes anyagokból, terméskövekből újjáépíteni, padokkal, hulladékgyűjtőkkel, kandeláberekkel, a medencét kovácsoltvas-védőkerítésekkel ellátni, és egy mobil színpad is megépülne itt.
– Mindez tervezési stádiumban van, reményeink szerint idén ősszel elindulhat a kivitelezés. Ha elkészül, igyekszünk minél többet tenni annak érdekében, hogy a lehető legtöbben megismerjék ezt a misztikus szakrális, ezeréves helyet. A pályázati forrásainkból egy jelentős összeget – 11-12 millió forintot – marketing célokra fordíthatunk, ezek egy részéből a millenniumot, valamint Bakonybélt és környékét bemutató kiadványokat tervezünk.
– A millenniumi ünnepséghez, a Szent Mauríciusz Monostor felújításához az állam 1,4 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A templombelső egésze megújul: restaurálásra kerül a barokk berendezés, padlófűtés, új padozat és világítási rendszer készül, bővülnek a vallási és turisztikai szolgáltatások – ismertette a monostor felújításának részleteit a sajtótájékoztatón dr. Kovács Zoltán.

Kincsek Szent Gellért sziklája mellől
– Ezzel a címmel mutatjuk be tájházunkban a Laczkó Dezső Múzeum tárlatát, melynek anyaga a bakonybéli Borostyánkő (Kálváriadomb) tetején, a monostor kezdeményezésére, a múzeum által 2016-ban végzett feltárás fellelt leleteit tartalmazza. Egy 1230-ból származó pápai oklevél szerint Szent Gellért sziklái fölött egy Szűz Mária tiszteletére épült kápolna állt. A feltárt falak egyértelműen bizonyítják, hogy itt valóban volt a 13-14. században egy építmény, talán éppen Bakonybél szent remetéinek, Günternek és Gellértnek tiszteletére emelték azt. A földből előkerült vakolattöredékek, freskómaradványok, vasszegek, az utóbbiak az egykori tetőszerkezet vagy ácsolat részei lehettek. A küszöb megkopott kövezete és egy hiteleshelyi pecsétrészlet is előkerült. A középkori tárgyak mellett őskori leletek is felbukkantak. Egy teljesen váratlan kincset találtak a kápolna falain kívül, – a kiállításon a nagy érték miatt ez csak fotókon látható –, a 150 darab ezüstpénzt tulajdonosa vélhetően a tatárok pusztításai elől rejtette ide.
– A Laczkó Dezső Múzeum fontosnak tartja, hogy a helyiek megismerjék a leleteket. A korábbi szervezett múzeumlátogatások után, most készséggel hozzájárultak, hogy itt, Bakonybélen, a millennium jegyében is bemutathassuk az anyagot, mely a monostor felújítását követően, annak állandó kiállítási anyagát ékesíti majd. A tárlatot a helyiek – most és terveink szerint később is – ingyenesen látogathatják.

– A felújítás során eddig még csak romboltunk: leverték a vakolatot, felszedték a padlóburkolatot, egyetlen elem van csupán a helyén, az oltár alapköve. Ebbe helyezzük ma el Szent Gellért csontereklyéjét. Így templomunk középpontjába kerül a szent ereklye, ezzel pedig monostorunk felújítását és ennek a közösségnek a felépülését Isten oltalmába helyezzük. Mert emberi erővel mindez nem sikerülne. Ez a kis csontdarab emlékeztet minket Szent Gellértre, aki számunkra a monasztikus élet példaképe. Feladatainkat tőle tanuljuk, és emlékezünk alapító atyáinkra, arra a sok-sok szerzetesre, a környéken élt hívőre, ideérkezett vendégre, akik az elmúlt ezer esztendőben itt éltek, itt imádkoztak. – zárta gondolatait Halmos Ábel atya a sajtótájékoztatón.

Ezeréves falvak találkozója
– A monostor alapító okiratában, illetve az 1086-os Szent László-kori birtokösszeírásban 28 települést említenek, melyek a bakonybéli szerzetesrend birtokai, vagy egyéb jogai kapcsán érintettek voltak. Zömében Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Fejér megyei és mindössze három határon túli, erdélyi és felvidéki település. Őket szeretnénk meghívni egyfajta kézműves-művészeti fesztiválra, és valamennyiüknek bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Ők
– hozzánk hasonlóan – ezer éve lakott települések, szeretnénk a millenniumot követően is fenntartani, tovább építeni velük a kapcsolatot.

Millenniumi Park és Bakonybél ezer éve felirat
– A civilszervezeteink, helyi egyesületeink, klubjaink valamennyien részt vesznek az ünnepi programok kialakításában. A falunk születésnapján, augusztus 20-án, Millenniumi Parkot szeretnénk avatni. Egy már meglévő magnólia-ligetünket telepítenénk át. Az átépítés volumene függ a pályázati forrásoktól is, terveink szerint az eseményt estig tartó rendezvények, konferenciák kísérik majd. A munkát közösségi hetünk – 2018. május 7-13 között –, alkalmával kezdjük meg, és nyáron egy második ütemben folytatjuk azt.

– Ezen a héten olyan rendezvényeket kívánunk szervezni, amelyek összekovácsolják a Bakonybélen, illetve környékén élőket, bekapcsolják őket, illetve az ideérkező turistákat az ünnepbe. Jó példa erre az az akció, melynek keretében a Köves-hegy oldalába – az önkéntesek által hátizsákban odahordott kövekből – kirakjuk a „Bakonybél – 1000 év” feliratot. De rengeteg programmal készülünk még, melyeket – mivel a beruházások a következő évre is áthúzódnak – a 2018-2019-es évre hirdetünk meg.

– Bakonybél 1000 éve a kereszténység bástyája. Ma különösen fontos keresztény mivoltunk, kultúránk, hagyományaink szem előtt tartása, szakrális és vallási emlékeink, hagyományaink megőrzése, védelme. Ennek jegyében várunk mindenkit, hogy velünk együtt ünnepeljen.

Cseh Teréz
Fotók: Szökrényes Anita

2018.05.16. 08:07
   Regio Regia magazin


157. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás