szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Magas a mérce a Kodolányin

Saját, Európai Unió Minőség-Innováció-díjas modell mentén oktatnak
Magas a mérce a Kodolányin

Az ország egyik legrégebben – ha nem elsőként – alapított, magán kézben lévő felsőoktatási intézménye a Kodolányi János Egyetem. Arra voltunk kíváncsiak, hol tart ma az intézmény, milyen elvek mentén működik, és mit lehet itt tanulni. Az egyik alapítóval – az egyetem rektorával – dr. Szabó Péterrel beszélgettünk székesfehérvári intézményükben.

– Mi volt a hajtóerő, hogy egy magánfőiskolát létrehozzanak?
– 1992-ben, polgári kezdeményezésként jött létre a Kodolányi János Főiskola. Az egyik polgár én voltam. Az alapítótársammal jelentős sikereket értünk el magáncégként a felsőoktatásban. Az ország nagy számban igényelte a képzett szakembereket. A lakosságnak mindössze 5-8%-a volt diplomás. Amint lehetett, létrehoztuk a főiskolát, olyat, ahol magas szintű az oktatás, és ahol jó lenni! Dinamikus, fejlődő piacon indulhattunk.
- Ma a Kodolányi János Egyetem Magyarország prémiumkategóriás felsőoktatási intézménye, ahol a tanítvány – mert mi így hívjuk a hallgatóinkat – egyenrangú partnere oktatójának.
– A szervezetünk sem követi a hagyományos akadémiai felépítést, annak ellenére, hogy vannak tanszékeink, intézeteink, mi inkább cégszerűen működünk, azzal együtt, hogy minden, amit előállítunk, a főtevékenységünket, az oktatást, a kutatást szolgálja. A hatékonyság alapelvárás. A 2600 fős hallgatóságunk teljes adminisztrációját mindössze öt fő látja el. Ehhez természetesen elengedhetetlen a korszerű informatikai rendszer.
– Tudatos minőségi nézőpont hatja át egész intézményünket. A hallgatókért vagyunk, de úgy, hogy egyúttal a legszigorúbb tanulmányi és vizsgaszabályzatunk nekünk van Magyarországon. Cserébe mentori rendszerrel támogatjuk őket. Ennek mérhető eredményei vannak: az elmúlt három esztendőben a lemorzsolódási százalékunk átlagosan mindössze 6,9% volt, ellentétben a 30%-os magyar átlaggal. Abból indulunk ki, mindegy, hogy ki fizeti a tandíjat, az állam, a szülő, vagy maga a diák, a mi felelősségünk, hogy az optimális körülményeket megteremtsük. Csak így lehet szigorú feltételeket követelni. Ezt is visszaigazolják a számaink: az elhelyezkedési mutatóink a nappali tagozaton végzettek arányában az egyik legjobb Magyarországon, 6 hónapon belül több mint 90 százalékuknak van tartós munkája.
– Ugyancsak különlegességünk, hogy saját, egységes, innovatív főiskolai képzési modell mentén oktatunk. A szerzői jogvédelem alatt álló, PIQ & Lead™ névre hallgató, ma már eladható „termékünk”, tíz év fejlesztőmunkájának az eredménye, melyért 2014-ben a Magyar Termék Nagydíj után, az Európai Unió Minőség-Innováció díját is megkaptuk. Pedagógiai innovációért Európában, a mai napig nem osztottak ki még egy ilyen elismerést. Igény esetén, bárhol a világon adaptálni tudjuk ezt a modellt.

– Mi a lényege a PIQ & Lead™-nek? Mi áll a mozaikszó mögött?
– Professzió, innováció, minőség és vezetői alkalmasság, e szavak angol megfelelőjéből áll össze az elnevezés, melynek filozófiája harmonizál az életfogytig tartó tanulás gondolatával. Ha vezetővé kívánok válni, a legfontosabb kompetencia, hogy képes legyek megújulni, felismerni az új dolgokat, adaptálni azokat, folyamatosan fejleszteni a tudásom, és mindezt átadni az általam vezetett szervezetnek. A Kodolányi János Egyetem felülreprezentált a sikeres vállalkozások tekintetében. Figyelemmel kísérjük a tanítványaink karrierjét, minimum az első öt évben. 22 ezer kiadott diploma, bő két évtized alatt, és nagyon sok pozitív visszacsatolás igazolja munkánkat. Az itt végzettek ugyancsak összetartanak, van, akinek a gyermeke is ide jár, és sok átjelentkezőnk van.

– A PIQ & Lead™ modell egyik legfontosabb része, hogy a tanulás során kinyíljanak a tanítványaink. Aki nem szeret tanulni, az nem lesz eredményes. Ahhoz, hogy mosolyogva, jó kedvvel tegye ezt valaki – mert szerintünk így is lehet –, az kell, hogy élvezze, amit csinál. Ezért már az első évben olyan feladatokat adunk a diákjaink – filmet forgatnak, rádióznak, blogot írnak – amiben örömüket lelik. Nem véletlen, hogy a Vörösmarty Rádió sok éven át sikeresen működött iskolánk falai között. Ennek a szellemiségnek a megújításaként hamarosan létrehozunk egy professzionális médiafelületet, ahol folytatódhat a munka.
– A kooperatív képzési keretrendszer a modellünk jelentős részét képezi. Idehaza, úgy tudom, intézményként, deklaráltan csak mi dolgozunk ilyen formában. Ez egy nehéz, sok munkát igénylő, ám rendkívül hatékony feladat. A lényege, hogy minden főiskolai szintű képzésünk céges együttműködésben zajlik. Ez sokkal több, mint gyakorlati partnerség. Együtt tervezzük, fejlesztjük a szakokat, és az úgynevezett gyakorlati tantárgyakat – melyeknek egy-egy cég a gazdája –,
félévente, évente felülvizsgáljuk a céges kollégákkal együtt, akik úgy integrálódnak a munkánkba, hogy a tanszékeink tagjaivá válnak. A legkiválóbb példánk erre a NEXON Zrt. Velük alakítottunk ki elsőként ilyen kapcsolatot. Ma már kihelyezett tanszékünk működik náluk.
– Mit érez mindebből a diák? Leginkább azt, hogy nincsenek elaprózott tantárgyai, nem állnak hegyekben a vizsgái a vizsgaidőszakban, mert ezek egy részét már menet közben letudhatja. Olyan, többkomponensű projektvizsgáink vannak, amelyek egyszerre – úgy, hogy a diák észre sem veszi, hogy tanul – több kompetenciát fejlesztenek. A tételszerű szóbeli záróvizsga például kerekasztal jellegű, ahol a diák nem csak a tudásáról ad számot, de egyúttal magát az előadást is gyakorolja.  A modellünkben tehát az is fontos, hogy a kompetenciafejlesztésben is egymásra épülnek a tantárgyak. Meggyőződésem, hogy ma Magyarországon ez a legkorszerűbb felsőoktatási pedagógiai program.
– Óriási handicapünk, hogy nálunk nincsenek állami ösztöndíjas helyek. Itt az oktatásért fizetni kell, ez egy klasszikus magánintézmény. De éppen emiatt a kezdetektől nagyon meg akarunk dolgozni, és meg is dolgozunk ezért a pénzért.

– Hol érhető el a kodolányis oktatás?
– Hálózatban működünk. Ugyanazzal a tanári karral három helyszínen: Orosházán, Budapesten és Székesfehérváron, illetve a határon túl, Ukrajnában. Mindezt egy korszerű elektronikai háttér támogatja. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a távoktatásban. Rengeteg elektronikus tananyag, modern elektronikus könyvtári szolgáltatás is segíti az oktatást. Nem véletlen, hogy sok külföldi, illetve élsportoló tanítványunk van. Számukra meghatározó, hogy egy-egy vizsgáért ne kelljen ideutazniuk. Egy Skype for Business eszköz segítségével lehetővé tudjuk tenni a konferenciavizsgákat. Ugyanígy, online kapcsolattal, személyes jelenlétet tudunk biztosítani a budapesti előadásokon, ahol nem csak passzív nézőként lehetnek jelen, hanem hozzá is szólhatnak az órákhoz a távoktatásban tanulók.
– Kiváló oktatóink vannak. Ez az egyik minőségi mutatója egy felsőoktatási intézménynek. Abból indultunk ki, hogy a velük való találkozástól, beszélgetéstől a távoktatásos hallgatóinkat sem szabad megfosztanunk. Ezért fejlesztettük ki ezt a rendszert.

Milyen szakok állnak a tanítványok rendelkezésére?
– Annak idején tanárképzéssel kezdtünk. Ma szakegyetemként működünk, és alapvetően az alkalmazott kutatásokkal foglalkozunk. Társadalom- és bölcsészettudományi programjaink vannak. Hamarosan – reményeink szerint ősztől – indítjuk új típusú informatikai képzéseinket is, ezek akkreditációja folyamatban van.
– Különlegességünk a kommunikáció- és médiaképzés. Kelet-Európában elsőként indítottunk BBC-alapú, új típusú újságíró-képzést. Dr. Győrffy Miklós tanár úrnak, aki idős kora miatt sajnos már nem vesz részt az oktatásban, elévülhetetlen érdemei vannak ezen a téren.
– A turizmus szakunk is kiváló lehetőségeket kínál. A vadászati, gasztronómiai turizmustól kezdve a sommelier képzésen át, számos olyan ismeretre tehetnek szert itt a diákok, amivel a szakma számos területén helyt tudnak állni.
– Mindig mást próbáltunk adni, mint ami a többi intézményben elérhető. Oly módon képezzük a tanítványainkat, hogy a pénzzel is megtanuljanak bánni, azért, hogy képesek legyenek a magas kultúrából is pénzt csinálni, mert meggyőződésünk, hogy az nem támaszkodhat csupán az adománygyűjtésre.
– Egyedülálló lehetőség, hogy nálunk párhuzamosan két szakot is elvégezhetnek a hallgatók, és ehhez csak egy plusz évet kell vállalniuk. Tehát 4 év alatt, egy tandíjjal, két diplomát szerezhetnek. Egyre többen látják meg ebben is a lehetőséget.

– Ez tehát nem egy átlagos felsőoktatási intézmény. Mi azzal a szemlélettel dolgozunk, hogy a mai fiatalok semmivel sem rosszabbak, mint amilyenek mi voltunk, sőt, sok mindenről többet tudnak nálunk. Van értelme hát tanulni egymástól. Egy ilyen kölcsönhatásban pedig a tehetség hamar kibontakozik.
– A tanáraink is különlegesek. Szeretnek oktatni. Ez bizony nem is annyira magától értetődő, komoly munkánk fekszik benne. A tanárainkkal, a professzorainkkal nem csak az órákon lehet szót váltani, az egész oktatókar a diákok rendelkezésére áll.
– A Kodolányi Egyetem egy kis intézmény, és nem is szeretnénk túl naggyá fejleszteni, mert azokat az elveket, módszereket, amelyek mentén oktatunk, így lehet fenntartani. Egészen biztos vagyok benne, hogy hamarosan eljön az az idő – újra –, amikor a Kodolányi János Egyetemre túljelentkezés lesz. Úgy, ahogy ez ma is igaz, a különleges székesfehérvári középfokú intézményünkre: a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnáziumban évek óta többszörös a túljelentkezés, és ez önmagáért beszél.

Cseh Teréz

 

 

 

 

 

 

 

2019.03.07. 19:31
   Regio Regia magazin


157. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás