szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Építésgazdaság – kihívások és megoldások <

Megvitatta a szakma az ÉVOSZ idei helyzetértékelését, javaslatait
Építésgazdaság – kihívások és megoldások – 2. rész

„Súlyponti problémák és megoldási javaslatok” címmel látott napvilágot az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) összefoglalója, melyet az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a Hungexpóval közösen szervezett szakmai konferencián mutattak be. A fórum résztvevői az építésgazdaság fejlesztését szolgáló kormányzati elgondolásokról is képet alkothattak dr. György László, az építésgazdaságért felelős államtitkár előadásából. Az ÉVOSZ-t Koji László elnök képviselte, akitől az általunk legfontosabbnak vélt, kiemelt témákat érintő kérdéseinkre is válaszokat kaptunk.

Foglalkoztatottság, az új munkaerő képzése

ÉVOSZ: Míg a recesszió elfedte, a gazdasági élénkülés felerősítette az ágazat foglalkoztatási problémáit, különösen a szakképzett munkaerő egyre fokozódó hiányát. Valamennyi építőipari alapszakma hiányszakmának minősíthető az ország egész területén. Ma az építőipar legnagyobb nehézsége a szakemberhiány, mind mérnöki, mind pedig a szakmunka terén, hasonlóképpen a modern gépi eszközök, technológiák hiányához.
 
K.L
.: - Akiket az utóbbi időben felvettek az építőiparba, gyakorlatilag be sem tanított segédmunkások, akiknek bizony nem sok közük van a szakmához. Ennek minden hátrányát kénytelen ma elszenvedni az építésgazdaság.

ÉVOSZ: A recesszió hatására 2007-2013 között 85.000 munkavállalótól vált meg az ágazat. 2017 végére a foglalkoztatottak száma 300.000 fő fölé emelkedett. A foglalkoztatás látens része, mintegy 15.000 fő, még ma is bejelentés nélkül dolgozik. A valós bővülést – 2016-hoz képest – 10-12 ezer főre becsüljük.
2018-ban további 20.000 fővel gyarapodott az építőipar létszáma, ám az új munkaerő szakmai képzetlensége rengeteg nehézséget okoz.

GY.L.: - 2012 óta 108 ezer fővel dolgoznak többen az építésgazdaságban. A hazai kis- és középvállalatok tőke- és technológiaellátottság tekintetében segítségre szorulnak, mert e nélkül nem tudnak lépést tartani a nagyobbakkal. Ahhoz, hogy a felvett új munkaerő az új termelékenységnövelő kapacitások alkalmazására képes legyen, az ÉVOSZ-szal, a Mérnök Kamarával, az építési vállalkozókkal, a szakképzési centrumokkal összefogva képezni kell. Ez a program elindult.

A bérszínvonal


Gy.L.: - A 19 hazai ágazat közül a 17. helyen áll az építésgazdaság a bérszínvonal tekintetében, ami megdöbbentő, hiszen mindenki tudja, hogy ebben a szektorban nem annyit keresnek valójában, mint amennyi a KSH adataiból látszik. Ezért arra törekszünk, hogy csak azok részesülhessenek állami támogatásban, akik egy adott bérszínvonalat elérnek. Ezzel szeretnénk egyrészt igazságosabbá tenni az ágazatot, másrészt fehéríteni azt.

ÉVOSZ: Kezdeményezésünkre az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság minden évben javaslatot tesz a minimális építőipari rezsióradíjra. Az ez alatt alkalmazott árnál a legális foglalkoztatás kizárt. A minimális rezsióradíj kötelező alkalmazása nélkül az ár-érték arányos vállalkozói magatartás és a legális foglalkoztatottság kikényszerítése nem oldható meg. Ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kell helyezni annak betartására, ellenőrzésére.

Centralizált, blokkosított gyakorlati képzőközpontok

– 2005-2006 tájékán 20-25 ezer gyerek tanult építőipari szakmát, most a számuk még az iskolarendszerű felnőttképzéssel együtt sem éri el a 9000-et. Csökkent a gyereklétszám, az intézményrendszer azonban a régi maradt. 72 intézményben 90 helyen folyik az oktatás, a gyakorlati része a legtöbb esetben tűrhetetlen körülmények között, és felháborító gyakorlati tanári fizetések mellett. A mai szakmunkásképzési rendszernek hiányzik az életszaga, a sava-borsa. Ezen változtatni kell. Az elméleti oktatás bárhol folyhat, ám a gyakorlati képzés néhány centralizált, jól felszerelt gyakorlati képzőközpontban, illetve a vállalkozásoknál lehet a leghatékonyabb. Az első évüket a fiatalok főleg a képzőközpontban tölthetnék, ahol megtanulják az alapkompetenciákat, a szerszámhasználatot, megismerhetik az anyagokat, aztán második-harmadikban már lényegesen többet lehetnének kint, a valós munkahelyi körülmények között a vállalkozónál, ott valódi, hasznos munkát végezve.
– Magát a képzést is blokkosítani kellene, elméleti, képzőközponti és „vállalkozónál vagyok” részekre osztani. A centralizálás lehetővé tenné azt is, hogy a kevés helyen professzionális körülményeket biztosítsunk, és jól képzett, rendesen megfizetett gyakorlati tanárokat alkalmazzunk, akiket kötelezni tudunk a természetesen ingyenes, folyamatos szaktanári továbbképzésre. Az ÉVOSZ ehhez már precedenst teremtett, hiszen évente 25 szaktanár ausztriai képzését szervezi le pályázati keretben.
- Az elképzelés a kormány által elfogadott szakképzési stratégia mentén 2020-tól megvalósítható. Az intézményátszervezések mellett olyan gyakorlati kérdésekre is gondot kell fordítanunk, hogy hogyan jutnak majd el a diákok a képzőközpontokba. Meggyőződésünk, hogy ezt a kevés gyereket, akik az építőiparban képzelik a jövőjüket, a lehető legteljesebben ki kell szolgálnunk ezen a téren, akár házhoz menő iskolabusz-rendszerrel, akár támogatott tömegközlekedéssel, vagy épp ösztöndíjjal.
- Az ÉVOSZ azt is fölvetette, hogy azok a nagy cégek, amelyek képesek, és szívesen vállalják is ilyen, vagy hasonló, akár innovációs képzési központok létrehozását, kaphassanak erre lehetőséget, támogatást, vagy legalább a mindenkori szakképzési hozzájárulásukat fordíthassák erre a célra, nyilván erős állami kontroll mellett. Bizonyos speciális szakmák esetében ez nagyon is indokolt lehet. Fontos, hogy a szakma mindvégig jelen legyen a képzési folyamatban. A gyerekek első lépcsőben a vállalkozásokkal kössenek tanulószerződést, csak úgy mehessenek a szakmunkás iskolába, majd onnan a képzőközpontba, melyek felügyelő bizottságaiba is delegálni kell az építőipar képviselői.
- A helyzet oly annyira drámai, hogy a cégek minden megoldásra nyitottak. Nagyon kell a szakmunkás, és ezért szívesen adják a pénzüket, idejüket, tehetségüket ehhez az ügyhöz.


Kormányzati szerepvállalás, közbeszerzés, szabályozás

ÉVOSZ: 2018-ban nem gyorsultak fel kellő mértékben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások előkészítései, nem rövidültek a gazdasági perek, és nem valósult meg a piac erőteljesebb ellenőrzése sem. Ugyanakkor kedvező hatása van a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésének – melynek alkalmazói körét javasoljuk kibővíteni –, és az új Ptk. által szabályozott biztosítéki feltételeknek.
K.L.: - Az elmúlt időszakban az építőiparnak olyan mértékű – elsősorban az uniós és a hazai választási ciklusok okozta – keresletingadozáshoz kellett igazodnia, amit az iparág nehezen tudott kezelni. Ezért javasoltuk a kormányzatnak, hogy gondolja végig, hogyan tud szerepet vállalni a fizetőképes kereslet kiegyenlítésében. Ennek alapvető eszközei lehetnek a nagyívű, országos és akár a határokon átnyúló, gazdasági térségi fejlesztési, beruházási kormányprogramok. Ezek előkészítését mielőbb el kell kezdeni.
– Ugyancsak fontosnak tartanánk – mivel a megbízásaink 60%-a a közbeszerzési piacról érkezik –, hogy előbbre tudjunk lépni abban, hogy a közbeszerzési projektek kiviteli terveinek előkészítettsége jobb, a valóságnak megfelelőbb legyen, továbbá kötelező legyen megadni a kiíró által becsült értéket. Ennek érdekében az ÉMI-vel és más szervezetekkel már nagyon készülünk a Létesítmény Adattár elkészítésére, és örülünk, hogy végre felmerült a gondolata annak is, hogy újra – ahogyan régen is tette a szakma – műszaki normák alapján készüljenek adatbázisok, erre épülő költségkalkulációs rendszerek.

– A sok vita is indokolttá teszi, hogy mindinkább kiegyensúlyozott szerződések szülessenek. Ennek érdekében a kamarák és az ÉVOSZ mintaszerződéseket készítettek, és ezek bárki számára hozzáférhetőek. Emellett az ÉVOSZ Magasépítési Tagozata összeállított egy olyan jogszabály-ajánlást is, amely ma már a magasépítésű létesítmények kivitelezési szerződéseihez nélkülözhetetlenek. Ez a dokumentum angol nyelven is a vállalkozók rendelkezésére áll.

Záró gondolatok


Gy.L.: - Készült egy nagyon izgalmas tanulmány, mely szerint középtávon globálisan az építésgazdaság termelékenysége 48-60%-kal bővíthető. Nekünk, éppen az évtizedes lemaradásunk miatt, nagy valószínűséggel még ennél is nagyobb potenciál áll rendelkezésünkre. Ehhez azonban sokat kell tennünk: át kell alakítanunk a szabályozást, növelni kell az átláthatóságot, biztosítani kell a szükséges feltételeket. A szerződések újragondolásában 8-9%, az előre gyártott elemek alkalmazásában 8-10%, a beszerzési és ellátási lánc összevonásában további 7-8%, a beruházásmenedzsment-fejlesztésben 6-10%, a fokozott automatizálásban, az innovatív építőanyagok alkalmazásában, a digitális technológiák adaptálásában 14-15%, a munkaerő képzésében 7% növekedés ígérkezik. Ezek globális számok, de mégis jó sorvezetők számunkra, hogy hol érdemes beavatkoznunk.

– Az építésgazdaság jelentőségének megítélésében hazánkban teljes konszenzus mutatkozik. A hozzánk beérkezett javaslatok 80%-át beépítettük a stratégiánkba, amik kimaradtak, azok olyan, egymásnak ellentmondó javaslatok voltak, amellyekkel nem lehetett mit kezdeni.

– Szakmai konszenzusra törekszünk. Most bőven van muníció a keresleti oldalon, és ha a megrendelés-állomány folyamatosan bővülni fog – bízva a miniszterelnök víziójában és az ország gazdaságstratégiájában –, akkor 2030-ra valóban Európa TOP 5 gazdasága közé kerülhetünk. Ehhez elengedhetetlen lesz a kelet-közép-európai régió infrastrukturális hálózatának összekötése, mert ez tud tartósan hozzájárulni a gazdaság fejlődéséhez.

Elaprózódott vállalati struktúra

– Meglehetősen magyaros jelenség, hogy az összes cég 98%-a mikro, vagyis 10 főnél kevesebbet foglalkoztat. Már most 101 ezer építőipari vállalkozás van, ráadásul, éppen a legkisebbek, osztódással, gombamód tovább szaporodnak. Ennek, úgy gondolom, alapvetően két oka van:
- A 7-8 fős cégekben, most hogy ennyi munka van, a legjobb szakember úgy gondolja, nem kell neki főnök, maga is képes megbízást szerezni. Ezzel a probléma az, hogy az illető, bár kiváló szakember, de nem vállalkozó, minimális ismeretei sincsenek ezen a téren. Ha egy vállalkozói szerződést össze kellene állítani, vagy egy szakaszolt műszaki tervet, költségvetést adni, nem tudná megcsinálni. Ráadásul csak a szűken vett szakmájához ért, így összetett munkákat igénylő megbízásokat nem képes elvállalni, megfelelő minőségben, garanciákkal kivitelezni.
- A másik befolyásoló tényező az adózásban rejlik. katás adózóként havi 50 ezer forint átalányadóval letudhat 12 millió forintnyi árbevételt. Hogy ezt ne lépje túl, előbb a neje, majd a lánya, később már a mama nevén fut az újabb és újabb vállalkozása.
- Ráadásul ezek a munkavállalók tipikusan hajlamosak abba az irányba áramlani, ahol puhább munkaadói feltételekkel találkoznak, ahol zsebbe is fizetnek, és elnézik a munkavédelmi kihágásokat, lazaságokat.
- Hogyan lehetne ezt a nem kívánatos tendenciát megállítani? Egyrészt erőteljesebb piaci ellenőrzéssel, a hatósági rendszerek összevezetésével, előzetes adatbázisszűréssel. A nem következetes nyilvántartásból kibuknak a renitensek. Ott kell kezdeni, természetesen vállalkozásbarát módon, első körben figyelmeztetéssel az ellenőrzéseket.
- Emellett előírnám a vállalkozói ismeretek kötelező minimumát, amiből vizsgát is kell tenni, és csak annak adnék egyéni vállalkozói igazolványt, aki ezen átment. Innentől a kóklerek jelentős részétől megszabadulhatnánk.
- A néhány fős mikrovállalkozásokat – mivel idő hiányában nem tudják magukat képezni, így az innovációra sem képesek – arra ösztönözném, hogy fogjanak össze, és együtt pályázzanak képzésre, eszközbeszerzése, informatikai fejlesztésekre. Így fejlődne az együttműködési képességük, és elindulnának abba az irányba, hogy összetett, nagyobb feladatokat is képesek legyenek együtt elvállalni. Amiből a legnagyobb a hiány, az az 50-500 MFt értékű, összetettebb létesítmények generál-kivitelezését, a munka megszervezését felvállalni tudó vállalkozó.
- A közepes és nagyvállalatokat is ösztönözném, hogy húzzák magukkal a hozzájuk közel álló kis alvállalkozóikat. Több támogatást adnék nekik abban az esetben, ha például eszközbeszerzésnél alvállalkozóit is bevonja a projektbe, számára is lehetővé teszi annak használatát.
- Ha ezt a pár változtatást elérnénk, egészen biztosan pozitív hozadéka lenne.

Cseh Teréz

2019.07.07. 09:09
   Regio Regia magazin


154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás