szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Két kapu

Amikor a sors vonalai összeérnek

Az egyik Tatabányán épült, fából, szorgos sváb mesterek keze munkájával. 120 éve szolgálja az itt lakókat. A helytelen kezelés, a karbantartás hiánya miatt megroggyant, széteséssel fenyegetett. A városi önkormányzat helyileg védetté nyilvánította, így csak szakértő kezek nyúlhattak hozzá. A másik egykor Párizs, majd Pápa dísze volt, jeles kovácsok készítették, és főurak, harcegek, grófok fogadásakor nyitotta ki légiesen áttört kovácsoltvas szárnyait. Aztán 1945-ben nyoma veszett. Két kapu, két sors, ám ezek a sorsvonalak 2019-ben összeértek. Mindkét kapu újra régi szépségében, pompájában áll, hirdetve a jó szándékú összefogás erejét. Ismerkedjünk meg hát a Főnixként hamvaiból feltámadt műemlékek történetével!

Az alsógallai sváb fakapu

A 120 éves, közel négy méter széles, és három és fél méter magas, rozettákkal, faragásokkal díszített három szárnyú fakapu még leromlott állapotában is tiszteletet, csodálatot ébresztett az arra járókban. Meg kell menteni az utókornak, gondolták a házban lakók, és az elképzelést tettek követték. Mivel védettsége miatt csak restaurátor szakemberek végezhették a felújítást, ami nem kevés pénzbe kerül, pályázati forrás után néztek. Köszönhetően a Lechner Központ és Tatabánya MJV pályázatainak, 2019-ben megvalósulhatott a nagy álom: újra régi fényében áll a régen elporladt sváb mesteremberek remekműve.

Építéstörténet
Tatabánya - Alsógallára, a török által kipusztított lakosság helyére 1733 és 1737 között telepített az Eszterházy uradalom német családokat. A telepesek örökszerződés értelmében öt éves adómentességet élveztek, amennyiben házakat építenek, és megművelik a nekik járó földeket.
A mai Alsógalla ma Táncsics Mihály útnak nevezett főutcája a Győrből Budapest felé vezető, egykor Mészárosok útja része volt, és a kaput rejtő ingatlan már akkor állt. A délről érkező út pontosan összekötötte a Turul-hegy alatti szőlőket a faluval. Ez az út a mai fakapu helyén lévő szekérút volt.
Ekkor az egykori szekérút bejárata helyén, az itt lakók, a helyi népi mesterek segítségével elzárták a forgalomtól, és felállították a magánbirtok védelmét jelentő kaput. Sajnos pontos adataink nincsenek a kapu felállításának idejéről, de egy korábbi, 1898-as datálású óriási kapukulcs - ami sajnos az idők alatt eltűnt, de a legidősebb lakó még emlékszik rá - nagyjából behatárolja az építés idejét.

Állapotfelmérés

Papp Mátyás és Jakab Dániel farestaurátorok nagy műgonddal állították össze a helyreállítás tervét. Ennek első lépése a kapu állapotának felmérése volt:

"A szárnyak négyszögletesek, keretbetét szerkezetűek. A két nagy szárny szimmetrikus és a bal oldalihoz pánttal csatlakozik a kis személybejáró. Fája: fenyő, kora: 19. század vége. Kívülről a felső rész vonalvezetése követi a homlokzat boltívét. A kazettákban található vízszintes kis léceken esztergályozott díszítés figyelhető meg. Ezek javarészt hiányoznak. A szerkezet igen gyenge megtartású. A csapok ragasztásai elengedtek. Ezért is lóg mind a két szárny. Külső felülete igen viharvert, sok helyen barázdált a fa felülete. A kazetták nagy része a száradás következtében elrepedt.

Fém forgópontjai a klasszikus századfordulós megoldás. Fogadó részei rossz állapotúak, már-már életveszélyesek. A zár nem eredeti és nincs jó állapotban. Mivel a szerkezet a szétesés szélén áll ezért csak műhelykörülmények között lehet felújítani a szárnyakat. Igyekszünk a kapu eredeti részeit minél inkább megőrizni. Ez sajnos a profil lécek esetében valószínű nem lehetséges az igen rossz állapot miatt. Pótláshoz azonos és több éve száradó faanyagot használunk."

A restaurálásról

A kapu leemelése után derült fény arra, hogy mindhárom szárny külső borítása nagymértékben repedezett, korhadt, gyenge megtartású. A külső réteg deszka borításának lebontása volt szükséges, hogy a szerkezetet kellőképpen meg lehessen erősíteni, itt a rekonstrukcióhoz borovi fenyőfa deszkákat használtak, melyet a megerősített és helyenként újraragasztott alapszerkezetre ragasztottak fel.
A deszkázat rögzítését az eredeti technológiának megfelelően fa-szegekkel végezték. Az alsó betétek alapfája az erős károsodás miatt szintén cserére szorult. A középső betétek eredeti állapotban megmaradtak, itt a repedések kiegészítésre kerültek, a betéteket újraragasztották. A felső betétek lécezései és kis rozettái, azok rossz állapota miatt cserére szorultak (az eredeti forma és méret után újragyártva), a betét lambériája a kiegészítések elvégzése mellett megmaradtak.
Az alsó, nagyméretű faragott rozetták megőrzésre kerültek a faanyag szilárdításával, itt kiemelten fontosnak tartották az eredeti faragványok megőrzését és egy rekonstrukció elkészítését az eredeti formának megfelelően. A kapu restaurálása során mindvégig szem előtt tartották az eredeti és rekonstruált részeinek egyensúlyát, megőrizve az eredeti formavilágot, ügyelve arra, hogy a tárgy mindennapi használatban van, statikailag szilárdnak kell lennie. Fontos volt az irányelvek kiválasztásakor a szerkezet és utcaképi megjelenés hosszú távú megőrzése.

VK


A pápai Eszterházy kapu

 A szóban forgó kapu eredetileg a francia királyok párizsi lakóhelye, a Tuillériák palotája (Palais des Tuilleries) előtt állt. A királyi kovácsműhelyben készült impozáns kapuzat és rács XIV. Lajos, a Napkirály (1643-1715) uralkodása alatt készült. A felvilágosodás idején többször kifosztották a Tuilleriák palotáját, majd a sorsa végleg megpecsételődött: 1871. május 22-én a párizsi kommünárok felgyújtották az épületet. Az üszkös romokat egy kereskedő vette meg a francia államtól, és a sértetlen kovácsoltvas műremek árverésen került az Esterházy család tulajdonába 1883-ban. Ekkor utazott a kapu Magyarországra, Pápára, a Várkastély főbejárata és a Nagytemplom közé.

Újraalkotott műemlék
A Tuilleriák kapuja - immáron Esterházy kapu néven - itt fordult sarokvasain hatvankét éven át, míg a XX. század világégése tovább sodorta. A szovjet laktanyaként használt kastély négy és fél tonnás kapuzata, öt méteres magasságával, tizenkilenc méteres szélességével, rejtélyes körülmények között tűnt el 1945-ben. Feltehetően hadisarcként egy tehervagon belsejében utazott tovább kelet felé, a mai napig ismeretlen helyre.
Azonban ott maradt Pápa régi képeslapjain és a város polgári emlékezetében. Újabb hatvan év múltán a Pápai Önkormányzat tervbe vette a Várkastély felújítását és a legendás kapuzat rekonstrukcióját is. 2011-ben kapott megbízást Lehoczky János iparművész, a magyar és az európai kovácsművészet ismert mestere, a tervek elkészítésére.
A Szentendrén működő Lehoczky kovácsműhely, az alapító János és a restaurátor fia, Tivadar évekig dolgozott az eredetkutatással, a korabeli fényképek, dokumentumok feldolgozásán alapuló tervezésen. Több tanulmányúton kutatták a barokk kori francia kovácsoltvas-művészet sajátosságait, az arányok és díszítmények korszakon belüli változatait.

Az alkotás fázisai
Az újraalkotásnak három fázisa volt. Az első: a fennmaradt fényképek alapján a méretek és az arányok pontos meghatározása. Ehhez a kapuszárnyak tartóoszlopainak épen megmaradt alapzata adott viszonyítási pontot. A magassági és szélességi paramétereket, a részelemek méreteit, íveit és rajzolatát a régi fotók digitalizálása és számítógépes modellezése alapján kapták meg. A digitális minta körvonalait 1:1-es léptékben, részletekben kinyomtatták, összeállították, és a nyomat kontúrjait szabadkézzel átrajzolták. Erre azért volt szükség, mert a gépi formaalkotás nem képes azokat a finom árnyalatokat és hangsúlyokat megjeleníteni, amitől élővé válik egy műalkotás.
A második fázis a csomópontok és a díszítő motívumok megszerkesztése, térbeli meghatározása. Elvileg itt is alkalmazható a digitális program, de az ötvenéves önálló tervezői és kivitelezői gyakorlattal rendelkező tüzikovács-iparművész szellemi kihívásként viszonyult a több mint három évszázaddal korábbi szakmai titkok és fogások megfejtéséhez.
A harmadik ütem egy éven át tartott, amikor több üllőn szikrázva formálódtak az izzó vaselemek, és a hetvenhét éves Lehoczky János felügyeletével, kapu-részekké kapcsolódtak. A kivitelezés során milliméteres pontosságot kellett tartani, mert a tonnányi súlyú kapuszárnyak nyílása-záródása nem enged eltérést. A kontúrrajz részletei sablonként szolgáltak egy hatalmas vasasztalon kiterítve. A készülő vasdaraboknak pontosan fedniük kellett a rájuk vonatkozó rajzrészletet.

A hagyományok üzenete
A geometrikus szerkezeti váz összeállítása szinte rutinmunka volt a négytagú, összeszokott kovácscsapatnak. Ellenben a csiga, virág vagy levél formájú díszítmények (amelyek azért szerkezeti szerepük is van) meghajtása, ellapítása, gombbá tömörítése - hogy közben mérettartóak maradjanak - már a mesterség művészete.
A legnagyobb türelmet és kitartást a díszítmények térbeli kiemelése igényelte. Közel kétszáz olyan különböző elem van, amit először próbaként vékony lemezből ki kellett domborítani, beilleszteni a helyére, majd eldönteni, hogy mit és mennyire kell megváltoztatni.
Lehoczky János Ferenzy Noémi-díjas iparművész közel negyven épülethez vagy épített térhez kapcsolódó, köztérre került munkáiban bizonyította alkotói kvalitásait. Ezzel a Tuillerie-Esterházy-kapu megbízással egy elveszett történelmi műremeket keltett életre. A hányatott sorsú mű méltó rekonstrukcióját Pápa városa 2019 szeptember végén, ünnepi körülmények között birtokba vette.
Az Esterházy-kapu rekonstrukciója egy újabb jelzés, hogy a XX. századi materializmus tradícióellenes hatalma megrendült, így a modernitás is már hagyományként él tovább. Valószínűleg a jövő civilizációs problémáinak megoldásához szükségünk lesz a történelmi tapasztalatok alaposabb megértésére és a hagyományok üzeneteinek újra értelmezésére is.

Forrás: www.orszagut.com

2020.03.08. 16:46
   Regio Regia magazin


156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás