szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


A Covid-19 utáni német gazdaság

FMKIK, DUIHK - Webinárium-sorozat a német piacra igyekvő exportőröknek
A Covid-19 utáni német gazdaság

Egyfajta iránytűként szolgálhat mindannyiunk, de főképp a német exportban érdekelt cégek számára a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) Enterprise Europe Network iroda közelmúltban elindított webinárium-sorozata.  A nyitóelőadás a német gazdaság helyzetét, a Covid-19 utáni állapotát és kilátásait mutatta be. Az online program társszervezői a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) szakértői voltak. Cikkünkben nem csak összefoglaltuk az online konferencia lényegi elemeit, de néhány régióbeli, a német exportban érintett vállalat szakértőjét is megkérdeztük, ők hogyan látják mindezt a napi gyakorlatban.

Az online konferenciát Radetzky Jenő, az FMKIK elnöke nyitotta meg, rövid köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy Heracleitos híres gondolata - „Egy ember sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba” – nem csak, hogy helytálló századunkban is, de a Covid-járványra is értelmezhető. A vírusveszélyt átélt emberek egyike sem az, aki volt még kora tavasszal, és ez a változás a vállalkozásokat, a gazdaságot sem hagyja érintetlenül.

– Egy biztos, ha nem is ugyanabba a folyóba léphetünk bele, ha nem is ugyanaz a gazdaság vár ránk, arra továbbra is számíthatunk, hogy a német piac szereplői a magyar vállalkozások tartós partnerei lesznek, és fordítva, a hazaiakra bátran építhet a német gazdaság – mutatott rá a két ország közötti erős kapcsolatokra a Fejér megyei kamara elnöke.

Az elnöki köszöntőt követően Dirk Wölfer, a DUIHK kommunikációs vezetője adott áttekintést a német gazdaság állapotáról, kilátásairól. Mondandóját arra az általánosan elfogadott tényre alapozta, amely szerint a magyar gazdaság számára a jól működő német kapcsolatok nélkülözhetetlenek. Dirk Wölfer az adatok tükrében arra is rámutatott, hogy Kelet-Európa legalább ennyire meghatározó a német gazdaság számára is.

– Németország 2019-ben több mint 180 Mrd euro értékben importált árut ebből a térségből, ez pedig megegyezik azzal a mennyiséggel, amit összességében Kínából és az Egyesült Államokból szerez be. A németek legfőbb kelet-európai exportőre Lengyelország, őket pedig Csehország követi, de a harmadik helyen mi, magyarok állunk, s bár a részesedésünk – a 90-es évek 1%-ához képest ma 3% - nem tűnik nagynak, de mégis jóval több, mint amit Japán vagy Írország szállít Németországba.

Hasonlóképpen a külföldi tőkebefektetések esetén is jelentős a közép-kelet-európai régió szerepe Németország számára. Összesen 108 milliárd eurónyi német tőke érkezett eddig a térségbe, ebből körülbelül 100 milliárd a V4-ekhez jutott. Ezzel körülbelül annyi német tőke került ebbe a négy országba, mint amennyi Kínába. Hazánk itt is a harmadik helyen szerepel, az éllovas lengyelek, és az őket követő csehek után. A Németországból összesen külföldre áramlott tőke 1,5%-át Magyarország vette fel. Különösen sokatmondó ez a szám akkor, ha azt is megvizsgáljuk, hogy mindez milyen ágazatokba irányul – elemezte a tényadatokat a kommunikációs vezető.

– A járműipart tekintve – mely a magyar gazdaság számára is kiemelt jelentőséggel bír – azt láthatjuk, hogy Kína, az USA és Csehország után a 4. helyet Magyarország foglalja el a német autóipari tőkeexportban. A német autóipar összes külföldi befektetéseinek 1/5-e tehát a régióba áramlott, ami körülbelül 20 Mrd eurót jelent. Mindez nem csupán az exporttermelést növeli, de ezek a befektetések ma már a német szállítási láncolatok fontos részét képezik, beintegrálódtak a német autóipari termelésbe. Többek között éppen ezért fontos számunkra, hogy milyen gyorsan tud kilábalni a német gazdaság egésze, és azon belül az autóipar a jelenlegi válságból – emelte ki Európa legerősebb gazdaságának szerepét az előadó.

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kommunikációs vezetője ezt követően képet festett a német gazdaság jelenlegi állapotáról is. A legutóbbi adatokból jól látszik, hogy a németek GDP-je meredeken zuhant március végétől.
– Az első negyedév eredményei több mint 2%-kal voltak rosszabbak a tavalyi azonos időszaknál. A számok a 2008-2009-es válság első szakaszát idézik, de remélhetőleg ezúttal egy kevésbé mély és elhúzódó válságról beszélhetünk.  Európa más, a vírus által erősen érintett országai – Olasz-, Spanyol- vagy épp Franciaország –, sajnos ennél sokkal súlyosabb gazdasági károkat szenvedtek el. Számunkra örvendetes hír, hogy a kelet-európai térség számos országa – Bulgária, Litvánia, Románia és nem utolsó sorban Magyarország – eddig jóval kisebb visszaesést tapasztalt, és az első negyedévben még 2% körüli növekedést produkált – vetette össze az unió legnagyobb gazdaságainak, illetve térségünknek a helyzetét a szakértő.

Dirk Wölfer a várható kilátásokról is beszélt. A gazdaságkutató intézetek, a kormányok, a különböző gazdasági szervezetek előrejelzései annyiban biztatóak, hogy a legtöbb intézmény azt várja, hogy az idei visszaesés jelentős részét jövőre már be tudja pótolni a német gazdaság. Egy viszonylag súlyos válságidőszakot követően tehát egy gyors újraindulásra számíthatunk.
– Bár az idei év még nagyon nehéz lesz, 2021-re már a legtöbben egy erőteljes növekedést jósolnak. A munkanélküliségi mutatók a meredek gazdasági visszaesés ellenére biztatóak, ami idézi a 2009-es válságot. Most a rövidített munkaidők, a homeoffice megoldások megmentették a munkahelyeket. Az elmúlt hónapokban alig nőtt a munkanélküliség Németországban. Az állások megtartásával a lakossági keresletet is sikerült legalább részben fenntartani, ez teszi lehetővé a gyors újraindulást – vázolta a jó munkaerőpiaci megoldások pozitív eredményeit a német gazdaság szakértője.
– Két fontos gazdasági kutatóintézet felmérései szerint márciusban soha nem látott mértékben zuhant az index, mely a gazdasági-üzleti élet pillanatnyi hangulatát mutatja. Májusra azonban fordulat állt be ezen a téren, már sokkal optimistábbak a vállalkozások, sokat javultak a kilátások.
– A termelési volument illetően márciusban egész Európát egyfajta mélyrepülés jellemezte. A legsúlyosabban a feldolgozóipart, a járműipart érintette, de más ágazatok – a kereskedelem, a szolgáltatások, különösen a turizmusban tevékenykedők – is nehéz helyzetbe kerültek. Az egyre pozitívabb üzleti hangulat, a mind több lazítás a védekezés szabályain tovább erősíti a kilátásokat, növeli a termelési szintet. Ez nem azt jelenti, hogy hamarosan visszatérhetünk a korábban megszokott megrendelésszámhoz, de a zuhanás egyelőre megállt, és pozitív irányba tartunk – festette elénk a bizakodásra okot adó jövőképet Dirk Wölfer.
A német-magyar iparkamara képviselője ezt követően röviden bemutatta a német kormány gazdaságvédelmi intézkedéscsomagjának elemeit, melyek zöme a magyar megoldásokhoz hasonló volt.
Végül az előadó szót ejtett még a Németországba történő beutazás aktuális állapotáról, felhívva a figyelmet a még élő korlátozásokra, nehézségekre.

A webinárium Balogh Ilona, a Német-Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara ügyvezető-igazgatóhelyettese, az üzletfejlesztési osztály vezetőjének előadásával folytatódott. Mondandóját két főbb téma köré csoportosította: egyrészt arra a kérdésre kaptunk választ, hogy a magyar vállalkozások milyen eséllyel indulhatnak a német piacon, másrészt arra, hogy ugyanezen a piacon milyen változásokat okozott a vírus okozta járvány.
Az utóbbi kérdésre adott válaszból kiderült, hogy szerencsére a mindennapi gyakorlatban nem tapasztalhatóak nagy változások. Jól érzékelhetően lerövidülnek azonban a beszállítói láncok, előtérbe kerülnek az európai piacok, ami jó hír a németek által rugalmasnak, kreatívnak tartott magyar vállalkozások számára. Előtérbe került az online üzleti kapcsolattartás, felértékelődtek az online beszállítói platformok.
– A magyar exportőrök szemszögéből nézve a német gazdaság rendkívül stabil, kiszámítható, biztonságos piacot jelent. A földrajzi közelség, a minimális kulturális különbség is vonzóvá teszi itt a megjelenést – mondta az üzletfejlesztési szakértő, majd a pozitívumok mellett a veszélyekre is felhívta a figyelmet:

– Erős versenyhelyzetre kell számítania azoknak, akik a német piacra indulnak. Németország 16 tartománya 16 különböző adottsággal bíró, egyedi sajátosságokat mutató piac. Magyarország irányába a legnyitottabbak Bajorország, Baden-Württemberg, Észak-Rajna-Vestfália és Hessen tartománya, és idesorolnám még az egykori NDK-s területek közül Szászországot is.
A több mint húsz évnyi tapasztalattal rendelkező szakértő arra a négy pontra is felhívta a hallgatók figyelmét, amelyekre, ha figyelnek, nagymértékben elősegíthetik a piacra jutásukat Németországban.
– Mindenekelőtt tájékozódjunk az adott területről, ismerjük meg a megcélzott tartomány jellegzetességeit, igényeit, adottságait! Az is fontos, hogy építsünk megfelelő marketingstratégiát. Határozzuk meg a célcsoportot, pozícionáljuk a termékünket a német piacon! Ugyanilyen hangsúlyt fektessünk arra is, hogy megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkezzünk a piacra lépéshez, végül pedig fordítsunk nagy gondot a személyi háttérre, a nyelvtudásra, az üzleti kultúra megismerésére, és persze arra, hogy magunkról is megnyerő képet mutassunk a megfelelő idegen nyelvű termékismertetők, weboldalak és egyéb eszközök segítségével! – tanácsolta Balogh Ilona.

A webinárium következő előadója, Buda Csilla volt, aki a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamra által működtetett Enterprise Europe Network (EEN) iroda üzleti partnerkereső szolgáltatásait ajánlotta a résztvevők figyelmébe. Az irodavezetőtől megtudhattuk, hogy a világ legnagyobb vállalkozásfejlesztési hálózata nem csak Európában, de szerte a világon jelen van. A nemzetközi üzleti kapcsolatépítésre fókuszáló szervezet egyrészt az üzlet- és kereskedelemfejlesztés, másrészt a kutatásfejlesztés és innováció területén segít partnereket találni.
– Főbb eszközeink között szerepelnek a külföldi üzletember-találkozók, partnerkereső rendezvények, melyek ma már akár a virtuális térben is elérhetőek. Kiemelt jelentőséggel bír üzleti adatbázisunk, melynek segítségével cégre szabott partnerkeresést tudunk biztosítani, illetve online formában közzé tudjuk tenni a vállalkozások üzleti ajánlatait, idehaza a kamarai honlapokon, külföldön pedig partnerirodáink website-jain. Kiemelt hangsúlyt fektetünk online exportfejlesztő programjainkra, melyekkel az exportorientált vállalkozások piacra jutását szeretnénk segíteni. Végül online – akár kreditpontos – képzéseinkkel is arra törekszünk, hogy minél több aktuális információhoz, tudáshoz juttassuk a vállalkozásokat.
– Az EEN hazánkban 8 irodát működtet, ezzel lefedve az egész országot, Németországban pedig 37 helyen várják a kollégák az üzletembereket. Akár itthon, akár a német piacon érdemes élni ezekkel a lehetőségekkel – zárta a jó tanáccsal az online konferenciát Buda Csilla.
A webináriumi-sorozat második állomásán az exportfinanszírozás lehetőségeit tárták fel a szakértők, a harmadik alkalommal pedig a német piacon nemrégiben bevezetett új csomagolási törvény tudnivalóiról esett szó. A további előadásokról a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (www.fmkik.hu), valamint a Német-Magyar Ipari- és Kereskedelmi Kamara (www.duihk.hu) honlapja ad tájékoztatást.

Alábbi rövid interjúinkban a Közép-Dunántúlon tevékenykedő, a német piacra exportáló vállalkozások vezetői, szakértői osztják meg a témához kapcsolódó gondolataikat, saját tapasztalataikat:

Csépke Cecília,
ASG Gépgyártó Kft., kereskedelmi vezető

Az ASG Gépgyártó Kft. megalakulása óta folyamatosan bővülő kapcsolatrendszerrel alapvetően multinacionális cégek beszállítójaként működik. Erőssége a növelt folyáshatárú és kopásálló acéllemezből készült középnehéz alkatrészek, részegységek előállítása a megrendelők műszaki dokumentációjának megfelelően. Technológiai tudásunk középpontjában a különleges feltételeknek megfelelő hegesztési tevékenység áll.
A német piacra különösen speciális területre, a mobil daru üzletágba szállítjuk be termékeinket, hegesztett, megmunkált szerkezeteket gyártunk partnereinknek.
A Covid-19 járvány – ahogy a legtöbb céget – társaságunkat is érintette, beleértve német piacunkat is, ahol a partnereink áprilisban több hétre leálltak, szüneteltették a tevékenységüket, így az áruátvételt is.
Májusban szerencsére már újra éledezni kezdtek a kapcsolataink, de a német vevőink még most is csak részlegesen működnek, részmunkaidőben, vagy otthon dolgoznak. Ráadásul az előrejelzések szerint július végére, augusztusra egy újabb, 3-6 hetes leállást terveznek. Ennél messzebbre sem ők, sem mi nem látunk, nagy a bizonytalanság a közeljövőt illetően.
A számokat tekintve egyelőre túlságosan nagy visszaesést nem látunk, azt tapasztaltuk, hogy inkább csak időben eltolódnak a megrendelések, de visszamondások nincsenek, legalábbis a német partnereink részéről.
Más a helyzet, ha a Covid-19 hatásait általánosságban nézzük, mert mást irányba szállított termékeinknél már van, ahol tapasztaltunk jelentősebb visszaesést. A német piacainkat tekintve egyelőre bizakodóak vagyunk, amire okot adhat az is, hogy olyan speciális termékeket gyártunk a németeknek, amelyeknél a vírusjárvány – legalábbis eddig úgy tűnik –, nem volt hatással az igényekre.

 

 

 

 

 

Fiers András,
Fiers Mechanika Kft., tulajdonos, ügyvezető igazgató

A Fiers Mechanika Kft. 1980-ban alakult, 100%-os magyar tulajdonban lévő nyugat-magyarországi vállalkozás. Cégünk tevékenységi köre szerszámok, célgépek valamint precíziós alkatrészek tervezése és gyártása. Alapvetően a magyar piacra szállítunk, az exporthányad értékesítésünk kevesebb, mint
10%-a volt 2019-ben. Ugyanakkor célként tűztük ki a 2020-2021-es évekre vonatkozóan, hogy németországi vevőinknél bővítjük portfóliónkat, illetve a német piacon megpróbálunk új vevőket szerezni.
Örömmel hallottuk a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara közös előadásán a pozitív híreket, miszerint az idei év még nehéz lesz, de 2021-re már erőteljes növekedést jósolnak a német gazdaságban. Az is elhangzott, hogy az alkatrészgyártás iránti kereslet magas a német piacon, ami nekünk ugyancsak jó hír. Szeretnénk a jövő évre prognosztizált növekedésbe mi is becsatlakozni, ezen dolgozunk jelenleg kollégáimmal.
A járványhelyzet természetesen általánosságban cégünket is érintette, kisebb visszaesések érzékelhetőek voltak vevői oldalról, ez azonban nem a német kapcsolatainkat jellemezte. Azt mondhatom, hogy az idei év első felében német irányból nagyjából kiegyensúlyozott a rendelés-állományunk.
Most is megmutatkozott, hogy szerencsés a több lábon állás, ami nálunk stratégiánk alapját adja. Ehhez kapcsolódik a német piacon megcélzott, korábban említett vevőakvirálásunk is. Több iparágban is megjelenünk termékeinkkel, vevőkörünk kiterjedt, ez azonban nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk, épp ellenkezőleg, még keményebben kell dolgoznunk, hogy a jelenleg is tapasztalt villámgyorsan változó gazdasági helyzetre minél rugalmasabban tudjunk válaszokat adni.

 

 

 

Krisztin-Németh Eszter
Garzon Bútor Zrt.,értékesítési és marketingvezető

A Garzon cégcsoport részeként, 100%-ban magyar tulajdonú, a bútorgyártásban több mint 70 évnyi szakmai múlttal rendelkezdő társaságunk elsősorban közületi bútorok gyártásával, forgalmazásával, fővállalkozóként bútorozási projektek megvalósításával foglalkozik. A cégcsoport fő stratégiai területei: irodaházak, üzletek, egészségügyi-, oktatási- és kulturális intézmények, szállodák bútorozásai. A hazai piacon túl stabil külföldi partnerhálózat kiépítésén dolgozunk Európában és a tengerentúlon egyaránt.
Számos külföldi céggel alakítottunk ki sikeres együttműködést, melyek közül a németországi kapcsolataink kiemelkedő fontossággal bírnak. Erre a piacra több mint 8 éve gyártunk modulkonyhákat, üzletberendezéseket, valamint komplett projektek megvalósításában veszünk részt. A Garzon Bútor Zrt. árbevételének 40%-a export tevékenységből származik, ezen bevétel oroszlánrészét a németországi jelenlétünkkel érjük el.
Számunkra a német gazdaság stabil és kiszámítható piacot jelent, melyet a járványügyi körülmények sem ingattak meg. Véleményünk szerint a bútor- és építőipari szektorokban kis késéssel lesz csak érzékelhető a válság hatása, ahogy a 2008-as gazdasági válság is csak 2010-2011 környékén ütközött ki ezekben az iparágakban. Egyelőre a folyamatban lévő projektek megvalósulni látszanak, a kérdés valójában az, hogy mennyire indulnak el új kivitelezések. A bizonytalanság és óvatosság mindenképp érzékelhető, ezért természetesen visszaeséssel, a projektek határidő-csúszásaival mi is számolunk. Eddig konkrét nehézségekbe csak beszerzési tevékenységünk, valamint a külföldi projektek kivitelezései során ütköztünk, a meglévő kapcsolataink zökkenőmentesen működtek. Az év első négy hónapjában jelentős árbevétel-csökkenést tapasztaltunk, mely elsősorban nem a lemondásokból, hanem a gazdasági megtorpanásból adódó átütemezett határidőkből fakad. Bízunk abban, hogy ezt a kiesést év végéig sikerül behoznunk!
A COVID-19 járvány ideje alatt több németországi projektünk kivitelezésén dolgoztunk, melyek sikeres megvalósulásához sok segítséget kaptunk a két ország nagykövetségeitől és a területi illetékességű konzulátusoktól. A Fejér Megyei Iparkamarától is több ízben kértünk segítséget, tanácsot. Az Országos Vállalkozói Mentorprogram keretén belül egy olyan közösségnek lettünk tagjai, ahol lehetőségünk nyílt a vélemények, tapasztalatok cseréjére, mely sok esetben segített felülkerekedni egy adott nehézségen.
A járványhelyzet miatt az új nemzetközi kapcsolatok kialakítása a kiutazási korlátozások és a kiállítások törlése miatt nehézkessé vált, kizárólag online platformokon volt lehetséges. Mindezek ellenére bizakodóak vagyunk a jövőt illetően, hiszen ebben a nehéz nemzetközi helyzetben is leállás nélkül működött a termelésünk, és számos új megkeresésünk érkezett. Úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi, és kiemelten a német piacon számos lehetőség vár cégünkre a közeljövőben. A járványhelyzet elindított egy újfajta gondolkodásmódot a bútoripari szereplőkben, a több lábon állás a működés minden területén felértékelődött. Abban bízunk, hogy a jövőben európai szinten nyitottabbak lesznek a vállalatok az új lehetőségekre, új partnerekre. A Garzon Bútor Zrt. azon dolgozik, hogy ezt a nemzetközi nyitást minden tekintetben kiaknázza.

Pordán Zsigmond,
P-Metál Kft. ügyvezető igazgató
A cég fő profilja az alumínium kokilla öntészet, alumínium öntészeti ötvözet gyártása, mely mellett további feladat- és munkafázisokat (szerszámgyártás, az öntvények megmunkálása, felületkezelése, szerelése, minőségellenőrzése spektrométerrel) is elvégzünk. 1991-ben alapított társaságunk 100%-ban magyar tulajdonban van. A hazai termelés mellett jelentős exporttevékenységet folytatunk, melynek egy része a német piacra kerül.
2020 jól indult cégünknél, az első negyedévben a korábbi évekhez képest növelni tudtuk az árbevételünket. A folytatás már kevésbé volt örömteli, mert a kialakult járványhelyzet miatt a Németországból érkezető megrendeléseink – a német partnereink forgalmának csökkenése miatt – a március-májusi időszakban mintegy 22%-kal csökkentek az első negyedévhez képest. Miután az árbevételünk mintegy 20%-át a Németországba irányuló exportunk adja, ez a csökkenés már érezhetően hatással volt forgalmunkra.
Az azóta eltelt időszak számai már megnyugtatóbbak: a harmadik negyedévre vonatkozó rendelések folyamatosan érkeznek, és reményeink szerint további csökkenéssel nem kell számolnunk. Összességében cégünket a koronavírus- járvány gazdasági hatásai súlyosan nem érintették, de kisebb mértékű visszaesés érzékelhető. A hosszabb távú kilátások egyelőre bizonytalanok, nagymértékben függ attól, hogy lesz-e a járványnak második hulláma.

2020.07.23. 16:55
   Regio Regia magazin


154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás