szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Cserhát József író, költő, lapszerkesztő

A Batsányi-kultusz fáklyavivője

Ha Veszprémben azt mondja valaki, hogy Cserhát, bizonyára legtöbben a Cserhát városrészre gondolnak, vagy a kulturális egyesületre, a Cserhát Társaskörre. Ám Cserhát Józsefre (akinek neve nem kötődik a városrészhez), írói-költői, újságírói színes személyiségére, sokoldalú alkotómunkásságára már kevesen emlékeznek a városban, a megyében.

Pedig Cserhát József ezer szállal kötődik a városhoz és a megyéhez is, hiszen 1957–1960 között a tapolcai járási könyvtár vezetője, 1961-től haláláig, 1969-ig pedig a Dunántúli Napló munkatársa, kulturális rovatának vezetője volt. Az irodalomtörténet a Nyugat kései nemzedékéhez sorolja őt, aki szorosan kötődött a népi írókhoz is. Igen mélyről küzdötte fel magát, mint oly sokan a magyar irodalom alkotói közül.

Származása
A Dessewffy uradalomban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Balsán született 1915. március 20-án. Ősei több nemzedéken át uradalmi cselédek voltak. A család a 18. században települt át Erdélyből, ahol még kisnemesi rangjuk volt. Az apa kocsmáros és hentesként működött. Mondhatnánk: már az anyatejjel a nyomorúságot és az igazságtevés vágyát szívta magába, azt a küldetést, amely kortársát, a szintén szabolcsi Váci Mihályt és a későbbi jó barátot, a "Fekete bojtárt", Sinka Istvánt is mozgatta: a szegények, a nincstelenek emberhez méltó élethez segítését.

Gyermekkorában néhány évig a szomszédos Vencsellőn élt. Tanulmányait Balsán, Vencsellőn, Nyíregyházán, Békésen, Szegeden, Kolozsváron és Budapesten végezte.
1928-ban, mikor családja Budapestre költözött, megismerkedett a városi lét nyomorúságaival, a gimnáziumot megszakítva munkásnak állt, s ez mély nyomot hagyott benne. A fővárosban fiatalon bekerült az irodalom sodrásába, megismerte a nyüzsgő kávéházi életet, az írói sorsot és a nélkülözést. Első verseit a Magyar Csillag, az Erdélyi Helikon, a Kelet Népe, a Sorsunk közölte. Részt vett a Márciusi Frontban, a népi írók jogaiért rendezett kongresszuson Szegeden (1937-39), Illyés Gyulával, Németh Lászlóval, Kodolányi Jánossal együtt.

Tapolcai évek
Tapolcai könyvtárosi éveiben Batsányi János és Baumberg Gabriella életútjának megismerése lett rendkívüli jelentőségű költészetében, irodalmi munkásságában, a város a Batsányi-kultusz fáklyavivőjét tisztelheti személyében. Ez idő tájt született Batsányi-emlékverse, a "Látó lángja" címmel. E versét a Veszprém Megyei Tanács 1963-ban Batsányi-díjjal ismerte el. A Napló munkatársaként cikkeivel, riportjaival is az elnyomás ellen, a kisemberek életének jobbításáért harcolt.

Baráti visszaemlékezések emlegetik: mennyire patologikusan aggályoskodott amiatt, nehogy proletár származása, negyedszázados párttagsága, a szegények ügye melletti elkötelezettsége bárminemű könnyebbséget biztosítson írásainak. Családi gondok, boldogtalan frigyek, magányossága mind-mind visszahúzták, megköthették életkedvét. Bakáts Tibor, veszprémi barátja írta: "Illyés Gyula beszélt egyszer a vidéken kallódó tehetségekről. Elsőként Cserhát Józsefet említette."

Veszprémben
Legharmonikusabb korszaka kétségkívül a veszprémi Naplónál eltöltött évtized volt. Ritka szerkesztőségi szeretet vette körül. Míg más vidéki redakciókból a főmunkatársi pozícióban levő írók is elmenekedtek, Cserhát életműve legjavát írhatta meg ott. Pedig erre az évtizedre esett második házassága, ismét boldogtalansággal fizetve, sőt egy újabb hasonló kapcsolata. Ma már tudjuk, első házasságából való leánya sem kereste fel, elhagyta nemcsak őt, hazáját is. Személyes fájdalma talán a leányáról szóló verseiben buggyan elő visszafoghatatlanul:

"Szemét az üres szemgödör,
várja csak úgy,
mint én vártalak."

Így írt leányának, egy elképzelt találkozóról, melyre soha nem került sor.
Mondják: a veszprémi tollforgatók hozzá vitték verseiket, novelláikat. Benne bíztak, szemében, ítéletében. Érezték a szeretetet és a szigort. Így kereste ő is a hozzá hasonlókat. Ezért járt Szigligetre, a társakhoz, Illyéshez Tihanyba, az iszkázi Nagy házhoz, a költő Nagy László nyomait keresve. Illyés Gyula írta özv. Cserhátnéhoz szóló levelében: "Ismertem, nagyra becsültem kedves fiát. Elvesztése, mint annyiunknak, nekem is mély fájdalmat okozott. Méltányosnak tartom, hogy emlékét megőrizzük, érdemeit tudatosítsuk."

Amikor a bukaresti gyorson 1969. augusztus 6-án éjjel 2 órakor megállt az egyik magyar utas szíve, útitársán és kollégáján kívül senki sem tudta, hogy egy homályban égő, szándékosan választott vidéki magányba süppedt alkotó távozott el közülünk. 54 éves volt, s nem érte meg a ma induló bármelyik költő természetesnek vett pályakezdő lépését: könyvkiadó életében nem jelentette meg verseskönyvét.

Összeállította: Veér Károly

Felhasznált irodalom:
Toldi Éva: 100 éve született Cserhát József költő, a Batsányi-kultusz fáklyavivője (Veszprémi Napló, 2015. 03. 20.)
http://cserhat-muveszkor.hu/cserhatkor.html: Cserhát József Batsányi-díjas költő élete munkássága
Weöres Sándor: A Nyírségtől a Dunántúlig (Kortárs, 1974. 3. sz.)
Varga Imre: Cserhát József (Szabolcs–Szatmári Szemle, 1972. 3. sz.)

 

Weöres Sándor:
A Nyírségtől a Dunántúlig (Emlékezés Cserhát Józsefre)

Költő volt, a költészet közkatonája. Meg az újságírásé, Veszprémben, ahol egyszer találkoztam vele, nem sokkal a halála előtt. Rögtön összebarátkoztunk, nem gondolva, hogy első találkozásunk az utolsó is.

Egészségesnek látszott, óriási munkabírás élt benne. Ahányszor azóta Veszprémben járok, mindig megemlegetik, hogy klubokat, olvasó-helyiségeket, zenei és irodalmi előadás-sorozatot alapított - szinte semmiből - a közélet és művészet után sóvárgó fiataloknak. És minden héten hét napig foglalkozott az ifjúsággal, igyekezett életük kérdéseire megoldást találni, gondjaikat elegyengetni. Ez persze a Danaidák lyukas hordójának töltögetése: minden válasz nyomán sok kérdés támad, minden megoldás után számtalan megoldatlan.

A Nyírségen született, 1915-ben. Marton László nekrológjában olvasom: "A balsa-pusztai Dessewffy uradalom - hol a költő született, s ahol szülei, sőt nagyszülei szolgáltak cselédsorban - elmerült a történelem süllyesztőjében. Az uradalmi cselédek életét, évszázados fájdalmát, élményvilágát hordozta és éreztette meg szenvedélyes állásfoglalással Cserhát József."

Verseinek többnyire egyszerű tematikája ellenére képvilága ideges, száguldó, torlódó, mintha mindent egyszerre akarna kimondani. Strófáinak, sorainak dallama úgy zsong, mint valamely ódon, elfeledett húros hangszer, mely újra-megtaláltsága által válik modernné. Hallgassuk:

"Nemrég fióka voltál, ma már vén cinke vagy.
Percnek tártad ki, hol fáj: sok perc, sok pillanat,
sok óra tovaröpte jelezte, hogy fölötted lementem én, a Nap."

Kelet-magyarországi származású és születésű, mint Sinka István: innen a két hang rokonsága. A szegénység mély átéltsége, a szegények iránti felelősség a szintén nyírségi Váci Mihállyal rokonítja. S a földműves ősök kultusza Illyés Gyulára emlékeztet:

"Hányszor hajtott, gyeplőt megeresztve, nyárfasorok úsztak a szemén!
Uradalmi kocsis volt szegény nagyapám. Most csupa görcs a teste, öregember. Nyolcvanöt éves: nagyon félünk, hogy szép fejéhez odafekszik az este..."

A borús és rideg cseléd-élmények közt megjelennek a falusi gyerekkor tarkább emlékei is. Milyen szépen ír a tavasz érkezéséről, az arcot csiklandozó szúnyog- és légylábakról, s az esti csend tücsökzenéjéről:

"Itt már megint a versekben magasztalt évszak zajong; szemedre, szádra most majd számlálhatatlan szürke és makacs talp tapodja, csípi apró lépteit: a porszemekből, csillogásból itt egyetlen perc is fátylakat terít.
A cirpelések tíze, száza, ezre erősödik, hogy szívedet kikezdje - picinyke fűrész - verssé ércesedve cirógatással zengi-metszi ezt a csendet derékon, s hangját mind beissza idegzeted mint összerepdesett fa."

És egyik énekes rendezésének szelíden-diadalmas emléke, a sapphoi metrumban írt Gyermekkórus:

"Míg a lányok lépnek a színre, lázas készülődés közben, a széksorokból sürgető taps támad: a zord, a vén is látja: valóság.
Végre kezdik! Ez ma a megvalósult álom; ez, hogy ennyien itt rajongunk pendülő húr porszeme száll, a forró nagy tavaszokról
zeng a kórus... Zeng ez a rózsafánál szebb együttes; föl-föl, a szárnyalásban törhetetlen ágak a kisfiúk, mert lányok a rózsák."

54 éves korában, 69-ben látta először a tengert, mikor újságja, a Veszprémi Napló, jutalom-üdülésre Bulgáriába küldte. Hazajövet Romániában érte a halál. Szívinfarktus. Talán utolsó verse ez a négysoros:

"A fellegjárás nagy lesz az égen,

lent a tenger ugyanúgy csapkod,

nekem tűnik csak olyannak,

hogy most vérzünk el valamennyien."

Mint látható: ágasbogas, rendhagyó költő, még olykori szabályosságában is szabálytalan. Sokféle ihlet-forrása is különleges. Ami a sokféleségen belül állandó nála: az igen mélyről fakadó, olykor töredezett, dallam-mögötti dallam.
Többet idéztem tőle, mint amennyit beszéltem róla. Saját szavaival kellett őt bemutatnom, mert Veszprémen kívül igen kevesen ismerik; életében csak két verskötete jelent meg. Antológiákban, napilapokban, folyóiratokban, többek közt a Kortársban is, találkozhattunk költészetével. Válogatott versgyűjteménye most kerül sajtó alá. Reméljük, mennél előbb, hogy elfoglalhassa azt a helyet a magyar irodalomban, ami megilleti!

2021.03.04. 17:51
   Regio Regia magazin


157. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás