szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


50 éves a Tatabányai Múzeum

Sokat változtak a múzeumokkal szembeni igények és elvárások
50 éves a Tatabányai Múzeum

A Tatabányai Múzeum 2021-ben fontos mérföldkőhöz érkezik, hiszen 50 éves lesz az intézmény. Ennek apropóján beszélgettünk A. Pál Gabriella múzeumigazgatóval eredményekről, tervekről, múltról és jövőről. Kiderül többek között az is, hogy mire a legbüszkébb, és milyen kihívásokkal kellett megküzdenie közel nyolc intézményvezetői éve alatt.

- A szegedi egyetemi évek után kerültél Tatabányára, mint régész-történész muzeológus. Mesélj egy kicsit erről az időszakról!
- Szegeden végeztem 1989-ben, 1992 elején kerülhettem Tatabányára, mert a város akkori polgármestere, Bencsik János és a közgyűlés fejleszteni szerették volna a Tatabányai Múzeumot. Bencsik Jánosnak nagy szerepe volt ebben, hiszen nagyon szereti a történelmet és a régészetet is, így a közgyűléssel egyetértésben támogatta ezt az ügyet, mivel ahhoz, hogy önálló régészeti gyűjteménye lehessen a múzeumnak, saját gyűjteménygondozó szakember kellett. Mindez a személyes dilemmámra is megoldást jelentett, hiszen a férjem tatabányai volt, itt is dolgozott, én viszont a diploma megszerzése után Szegeden kaptam állást az egyetemen, illetve a Móra Ferenc Múzeumban.
- ’93-ban csináltam itteni első kiállításomat, ami Tatabánya régészeti múltjáról szólt, valamint ugyanebben az évben került sor az első helyi ásatásomra is, egy kora római időszakra tehető bennszülött falucska feltárására a bánhidai Erőmű-tónál. Nagyon izgalmas időszak volt ez számomra szakmai és magánéleti szempontból egyaránt. Időközben születtek sorban a gyerekek, így a régészeti feladatokat egy másik kolléga, László János vette át, akinek a nevéhez a rengeteg ásatás mellett komoly terepbejárási munka, illetve Tatabánya Árpád-kori településképének felrajzolása fűződik. A tatabányai régészeti feltárások szempontjából talán Kisné Cseh Julianna nevét a legfontosabb kiemelni, hiszen ő tatai múzeumi munkatársként is nagyon sok itteni projektnek volt a vezetője, például a középső bronzkori, mészbetétes kultúrához tartozó Dinnyeföldek-lelőhely ásatásai 1993-ban, vagy az igen gazdag (bronzkor, kelta, Árpád-kor) dózsakerti feltárás Vékony Gáborral közösen, ráadásul tatabányaiként mindig elkötelezett volt a város múltja és múzeuma iránt is. Ebben az időszakban a megyei múzeumi szervezet részeként megyei fenntartásban dolgoztunk. A múzeumi központ a tatai Kuny Domokos Múzeum volt, ahogyan a megyei feladatot ma is ők látják el, viszont a városnak köszönhetően a múzeum költségvetésébe minden évben bekerült egy komolyabb összeg, amiből ezeket az ásatásokat végezni lehetett. Ennek a valóban sikeres időszaknak látványos lenyomata, hogy a jelenlegi új állandó kiállításunkban többségében helyi anyagot tudunk bemutatni.

- A régészet mellett a másik fő „profilod” a néprajz. Ennek mi a története?
- Igen, a kilencvenes évek végén - Fűrészné Molnár Anikó komoly támogatásával - elvégezhettem Debrecenben a néprajz szakot, a 2000-es évek elején pedig elindulhatott a múzeum önálló néprajzi gyűjteménye. Ennek az előzménye, hogy a Tatabányai Múzeum a város elődközségeinek anyagát már a kezdetekkor is gyűjtötte. Tulajdonképpen rendelkeztünk néprajzi anyaggal, csak éppen a történeti gyűjtemény részeként, így ennek a leválasztása történt meg ekkor. A néprajzi gyűjteményünk jelenleg a legfiatalabb, és egyúttal a legkisebb darabszámmal bíró egységünk. Egyébként történt időközben két változás. Egyrészt területi múzeumi besorolást kaptunk, mára a gyűjtőterületünk része Tatabánya mellett Vértesszőlős, Tarján, Héreg, Gyermely, Szomor és Szárliget is, ahonnan néprajzi vonatkozású anyagok is érkezhetnek. Másrészt sorban jöttek létre a tájházak, közösségi házak például Tatabánya elődtelepülésein. Az a tapasztalatom, hogy a helyi emberek sokkal szívesebben adták ezeknek az intézményeknek az otthon őrzött tárgyaikat, mint a múzeumnak, ami önmagában nem probléma, hiszen múzeumunk szakmai felügyeletet biztosít a tájházaknak. Jelenleg Tatabányán ez elsősorban Bánhidát jelenti, hiszen Alsó- és Felsőgallának a tatai Német Nemzetiségi Múzeum a bázisintézménye. Az elmúlt években sikerült a bánhidai népi építészettel kapcsolatos házkatasztert létrehozni, illetve a megyei kollégákkal együttműködve elindult a szakrális kisemlékek gyűjtése is.

- 2013 óta vagy a Tatabányai Múzeum igazgatója. Milyen kihívásokkal kellett eddig megbirkózni? Hogyan hatott például a világjárvány a múzeum életére?
- 2013 nyarán, amikor átvettem az igazgatói feladatokat Anikótól, még folyamatban volt a visszaköltözés központi tereinkbe, hiszen tavasszal adták át A Vértes Agorája felújított épületét. A hatalmas gyűjteményi anyag kicsomagolása, elrendezése is ebben az időszakban zajlott. Ekkoriban kezdődött pályázati támogatással az új állandó kiállítás építése, az első szakaszban megnyílt az emeleti rész, 2016-ra tudtuk végül befejezni a kétszintes kiállítást, három szakaszban.
- Nehéz volt, hogy a múzeumok megyei szervezete szinte teljesen szétesett, nemrég pedig kikerültünk a közalkalmazotti státuszból, így nagy átalakulások mentek végbe az elmúlt években. Az ágazatot általánosan jellemző pénztelenség miatt nem volt könnyű megtartani a szakembergárdát. Nehézség még, vagy inkább kihívás, hogy a múzeumokkal szembeni megváltozott igények és elvárások nagyon sok plusz feladatot rónak a kollégákra. A múzeum átalakult: már nemcsak arról kell szólnia, hogy bejön a látogató és kiállításokat néz meg, hanem a múzeum alapfeladataihoz - gyűjtés, feldolgozás, kutatás, terepmunka, dokumentálás, kiállítások stb. - szakmai és közművelődési programok, élményfunkció párosul. Egy-egy kiállítás szakmai előkészítése, megépítése, például a forgatókönyv, a tablószövegek hiteles, pontos kidolgozása rengeteg olvasott oldal és hosszú hónapok munkája, szellemi terméke. Mindezek mellett érthető, hogy a változatlan létszámmal operáló vidéki múzeumoknak a párhuzamos helytállás nagy megterhelést jelent.
- Továbbra is nehézséggel jár, hogy a skanzen nincs csatornázva, elavult az elektromos rendszere, a kiállítások nincsenek fűtve - ez pedig sajnos folyamatos állagromlást eredményez. Ehhez kapcsolódóan az elmúlt évek egyik fontos projektje volt, hogy a város támogatásából megújulhatott a műhelysor, a tavalyi év végére pedig új tetőt kaphatott a hatajtós ház.
- Nem jó, hogy járvány van, az ember folyamatosan izgul a családjáért, barátokért, kollégákért, múzeumbarátokért, látogatókért. A pandémia sújt minket is, hiszen az év nagy részében nem tudtunk látogatókat, csoportokat fogadni, nem tudtunk rendezvényeket tartani, nem volt bevételünk. Az időt azonban igyekeztünk jól felhasználni, előrehoztuk a „láthatatlan” háttérmunkákat. Az elmaradásainkat - például a gyűjteményi revízió -, amik az előbb említett felgyorsult, megváltozott múzeumi világ miatt összegyűltek, elkezdtük behozni.

- Az elmúlt hét évben tovább épült a múzeum. Mik voltak a legfontosabb fejlesztések ebben az időszakban?
- A korábban említett, Metamorfózis - Ember és természet kapcsolata az Által-ér völgyében című új, a megyeszékhelyhez méltó, kivitelezésében modern és szellemiségében előremutató állandó kiállításunk mellett a Bányászati és Ipari Skanzent emelném ki, ahol tovább tudtunk gyarapodni, hiszen Tatabánya város segítségével a bányaigazgatói lakásnak berendezett térmesteri ház másik felét is meg tudtuk vásárolni. Ott jelenleg kiépülőben van a térképészeti látványtár. A tereprendezés komoly munka volt a karbantartó kollégák részéről, de rengeteg segítséget kaptunk, hogy széppé varázsoljuk a ház körüli területet.  
- A központi épületben található restaurátor-műhely pályázati támogatásból elkezdett szépen alakulni, műtárgyvédelmi eszközbeszerzések történtek, megújult a múzeum honlapja, és az informatikai felszereltségünk is egyre jobb - ami most a járvány időszakában kimondottan hasznos. Fejlesztésként, fejlődésként tekintek a múzeumi kommunikációnkra is, ezt a „láthatósági mellényünket” már nemcsak a város határain belül, hanem egy lényegesen nagyobb spektrumú térben viseljük.
- A bányászok helyi szervezetével, az OMBKE tagjaival kiváló emberi és szakmai kapcsolatot ápolunk, mely tovább erősödött. Spontán kezdeményezésből létrejött az új múzeumbaráti kör, mely hihetetlenül aktív, önszerveződő, a múzeumot végtelenül komolyan és nagymértékben támogató közösség. Egyik üde, és az összefogást jól jellemző programunk a „Fogadj örökbe egy bányagépet!” elnevezésű önkéntesek napja, amit minden évben a Bányásznap előtt tartunk.
- Kiemelném még a nemzetközi kapcsolati hálót, ami korábban nem volt: szakmai együttműködési megállapodásunk van szlovák, cseh és német bányászati múzeumokkal: ennek keretében vendégkiállítások, külföldi konferenciák és közös pályázati lehetőségek valósulhatnak meg.

- Mik a jövőbeni tervek a hosszú távú fejlődést illetően?
- Ezek a tervek nagyrészt attól függnek, hogy a város hogyan és mi módon tudja a továbbiakban támogatni a múzeumot. Nagyon fontos lenne a skanzen infrastrukturális fejlesztése és a wifi hálózat kiépítése. Szeretnénk egy fogadóépületet kialakítani a látogatóknak, ahol helyet kapna a múzeumi bolt, vagy adott esetben egy retró bányász kocsma. Folytatni szeretnénk a korábban még Anikó által megálmodott, a tatabányai tájegységhez tartozó kolóniaházak építését. Személyes vágyam, hogy a jövőben egy kisebb energiaparkot alakítsunk ki, hiszen a skanzen az életmód mellett a bányászatról, az iparról és az energia felhasználásáról is szól. Ehhez nagyon szívesen bevonnám támogatóként azokat a cégeket, akik a megújuló energiával foglalkoznak. A jelenkor eszközei ebből a szempontból pillanatok alatt múzeumi tárgyak lesznek, olyan sebességgel fejlődik ez az iparág. „Zöld múzeumként” a kiállításainkon, programjainkon egyébként is erőteljesen és hangsúlyosan beszélünk a környezetvédelem és a megújuló energiák kérdéséről. Szeretnénk megőrizni a múzeum sokszínű arculatát, emellett elkötelezettek vagyunk a természet védelme iránt, és nyitottak a kihívásokra, új impulzusokra.

- Milyen múzeumi programokkal készültök az évfordulóra?
- Többféle rendezvénnyel szeretnénk ünnepelni: egy nagyobb volumenű kiállítás, volt és jelenlegi kollégák közötti találkozó, múzeumi főzőverseny a megyei kollégák számára és családi nap szerepel a terveink között. A múzeum alapításának 50. évfordulójáról kiadvánnyal is meg szeretnénk emlékezni.  

- Emberileg és szakmailag mire vagy a legbüszkébb?
- Szakmailag az elmúlt harminc év régészeti eredményeire mindenképp, az ásatások mellett a nemzetközi régészeti konferenciák elindítására, az új állandó kiállítás színvonalára, valamint az ezzel kapcsolatos látogatói és szakmabeli visszajelzésekre. Emberileg a négy okos és klassz, már felnőtt gyermekemre, a kollégáimmal való kapcsolatomra, és hogy az emberek barátságosan, mosolyogva köszönnek rám, ez nekem mindennél többet ér.
Taizs Gergő

2021.05.11. 19:28
   Regio Regia magazin


156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás