szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

   Jooble

Üzleti elemző állások

Business analyst jobs

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Új fejezet nyílik a hulladékgazdálkodásban

A Vertikál Zrt. az önkormányzatokkal való harmonikus együttműködésben hisz
Új fejezet nyílik a hulladékgazdálkodásban

Az európai politikában egyre inkább felerősödnek a hulladék-újrahasznosítással, illetve a klímaváltozással kapcsolatos kérdések. A 2016-os Hulladéktörvény módosítása a települési szilárd hulladék gyűjtésének integrációját célozta. Területileg átszervezte, nagyobb közszolgáltatási egységeket hozott létre, segítve a közszolgáltatók integrációját számuk csökkentését is. Mindez nagy előrelépést jelentett a racionalizálás irányába. A 2021 februárban elfogadott törvénymódosítás új alapokra helyezi a hazai hulladékgazdálkodási rendszert, annak továbbfejlesztését. Ennek apropóján kerestük fel régiónk legnagyobb, a témában érintett szolgáltatóját, a Vertikál Nonprofit Zrt.-t. Ferencz Kornélt, a cégcsoport igazgatóságának elnökét arra kértük, tekintsük át együtt a hazai hulladékgazdálkodás helyzetét.

- Mi volt a fő célkitűzés, miért kellett átalakítani területileg, szervezetileg a magyar hulladékgazdálkodást?
- Ez az egyik legfontosabb környezetvédelmi ágazat, ezt láthatjuk az uniós és hazai szakpolitikában és jogalkotásban is. Fenntartható és a kihívásoknak megfelelő hulladékgazdálkodási rendszerek szükségesek. Látni kell azt is, hogy az elmúlt 15-20 év az az időszak, ahol megindultak a fejlesztések és a fejlődés. Az uniós és a hazai politika is egyre nagyobb hangsúlyt helyez erre a területre, ez globálisan is igaz. Többlépcsős folyamatról beszélünk, ahol az infrastruktúra fejlesztése mellett csak akkor működtethető jól a rendszer ha figyelünk a méretgazdaságos, racionális működésre, ami persze a lakossági terhek alacsony szinten tartását is segíti. A jogalkotó ezt felismerte és a 2012. évi hulladéktörvényben ez már célként jelent meg, a 2016-os változások pedig egyértelműen az integrációra és a méretgazdaságosságra való törekvést tükrözték. Tíz évvel ezelőtt mintegy 370 közszolgáltató működött hazánkban, mára 20 régió alkotja az országos hulladékkezelési hálózatot, mindössze 28 vállalattal. Mindez megteremtette az ésszerű gazdálkodás és a hatékony fejlesztés lehetőségét. Az elmúlt 10-15 évben sok százmilliárdos beruházás történt ezen a területen: végpontok fejlesztése, hulladékgyűjtő autók, konténerek, tárolóedények, komposztálók beszerezése, melyek eredményeképp sikerült  egy fejlett közszolgáltatást kiépítenünk. Persze ezzel még közel sem vagyunk az elégséges szinten, de jelentős lépéseket tettünk a kitűzött célok eléréséért.
- Az új hulladékrégiók kialakítását a racionalitás vezérelte. Méretgazdaságos és a kapacitásokat megfelelő szinten kihasználó térségek jöttek létre, a rendező elvek között pedig természetesen a földrajzi tényezők is szerepet játszottak. Vannak olyan természetes belső határaink, ha úgy tetszik adottságaink - Balaton, Duna, Tisza - amelyek determinálják az érintett régiók kialakításának egyes szempontjait. Így ezek alapvetően hatással voltak az új területi egységek kialakítására.

- Hogyan érintette a Vertikál Nonprofit Zrt.-t a hulladékgazdálkodás átszervezése?
- Több évtizedes szakmai múlt áll mögöttünk. A társaság jogelődjét több mint ötven évvel ezelőtt, 1970-ben hozták létre, és tisztán önkormányzati struktúrában szerveződött költségvetési üzemként kezdte tevékenységét. Tehát mind a szakmai alapokat, mind pedig a struktúrákat illetően tekintélyes tapasztalatokkal rendelkezünk, ami lehetővé tette, hogy rugalmasan meg tudjunk felelni az új elvárásoknak. Az elmúlt évtizedben jelentős növekedést értünk el. Mára a cégcsoport közel 2,5 millió ember számára nyújt közszolgáltatást. Az alkalmazottaink száma meghaladja a 3000 főt.
- Esztergomtól - egy-két település kivételével szinte egybefüggő területen - egészen Bátaszékig, Mohácsig, tehát Tolna megye déli részéig szolgáltatunk. A dunántúli térség felöleli az esztergomi, bicskei, pilisi, dunaújvárosi, polgárdi, sárbogárdi, adonyi, paksi, szekszárdi gyűjtési térségeket. Mindegyik térségi önkormányzattal kölcsönös partnerségben építkezünk a hulladékgazdálkodás érdekében.
- A Duna túlpartján pedig Nógrád megyétől - Budapestet megkerülve - a Tisza vonalán lefelé haladva Makó, Hódmezővásár, Baja térségéig látjuk el a hulladékgazdálkodási feladatokat. Székesfehérvár és agglomerációja  az integráció során saját tulajdonú közszolgáltatójával építette ki lényegesen kisebb, de a rendszerbe illeszkedő régióját.

- Hol tartunk ma az uniós elvárásokhoz képest?
- Országos szinten mondhatjuk, hogy a statisztikai adatok terén középmezőnyben vagyunk. Rengeteg feladat áll azonban előttünk, annak érdekében, hogy a hazai rendszer fejlődő pályán maradjon, és a szigorú elvárásokat időben teljesíteni tudjuk.
- Az elmúlt néhány év sikere, hogy létrejött, és kitűnően működik a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Rendszer. Székesfehérvár polgármestere dr. Cser-Palkovics András az elnöke, Polgárdi városvezetője, Nyikos László pedig az operatív tanács elnöke. 170 önkormányzat alkotja a társulást.
- 16 milliárd forint értékű beruházás-sorozat van folyamatban, melynek keretében Oroszlányban multifunkcionális hulladékudvar, Székesfehérváron komplex szelektív válogató, Adonyban úgynevezett RDF üzem épül. Ez utóbbi az energiahasznosításra alkalmas anyagok előállítását szolgálja majd. A háztartások oldaláról is történik előrelépés, mintegy 200.000 darab, az anyagában elkülönített gyűjtést lehetővé tevő hulladéktároló edény kerül kiosztásra. Bátran állíthatom, ha ezek a fejlesztések befejeződnek, az eddigi legfejlettebb közszolgáltatást tudjuk majd nyújtani az itt élőknek. 
- Természetesen nem csak a Dunántúl, hanem a Duna-Tisza közi fejlesztések is rendkívül fontosak, hiszen ott szintén a csoport szolgáltat. 2014-ig a homokhátsági régióban zajlottak le nagyon jelentős fejlesztések, a jelenlegi ciklusban pedig a Közép-Duna Vidéki projektet követő legjelentősebb projekt a Duna-Tisza Közi hulladékgazdálkodási fejlesztés.
- Fontosnak tartom kiemelni azonban az egyes önkormányzatok környezettudatos felelősségvállalását is. A nagyprojekteken túl több olyan jelentős partner önkormányzattal van szerencsénk közösen dolgozni, akik készek helyi, városi, települési szinten is megtenni mindent a fejlődés érdekében. A Dunántúli térségben fent említett valamennyi önkormányzatot kiemelhetném ennek kapcsán. Csak példaként említem hát  a Vertikál közszolgáltatási területéhez 2020-ban csatlakozott Bicske és térségét, valamint Paks és térségét. A kezdetektől sikerült magas szintű együttműködést kialakítani, közösen tenni a szelektív gyűjtés, lakossági edények érdekében, a közszolgáltatás fejlődő pályára állítását célozva. Természetesen a már régebbi önkormányzati partnereinkkel, mint például Polgárdival, Szekszárddal is folyamatos az együttműködés, állandó a fejlődés, újabb és újabb célkitűzéseink vannak.

- Hazánkban a begyűjtött kommunális hulladék durván fele lerakókba kerül. Hogyan változhat mindez az említett beruházások tükrében?
- A 2021. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv azt a célt tűzte ki, hogy 2035-öt követően a begyűjtött települési szilárd hulladékoknak mindössze 10%-a kerüljön csak lerakókba. Ma ez valóban 50% körül van.
- Ezt a célt szolgálja a napokban elfogadott törvénymódosítás is, mely szerint a hulladékgazdálkodási feladatok hatékonyabb ellátása és koordinálása új koncessziós modellben valósul meg. Az állam által meghatározott feladatokat a hulladék összegyűjtésétől, előkezelésétől a hasznosításáig úgynevezett koncessziós társaság végzi majd, számos közreműködőt bevonva a teljesítésbe.
- 2023. július 1-jétől a koncesszor tehát kizárólagos jogot kap a feladat ellátására, ugyanakkor vállalnia kell, hogy teljesíti az Európai Unió által meghatározott, évekre lebontott hulladékgazdálkodási célszámokat, hogy elvégzi a szükséges beruházásokat, mindezt úgy, hogy eközben a lakosság terhei alacsony szinten maradnak. Mindez tehát a piaci szemléletet erősíti, amit a szakma jó döntésnek tart. A tapasztalatok rávilágítottak ugyanis, hogy a piaci, gazdasági elemeket nem szabad teljesen kivezetni a hulladékgazdálkodásból. Fontos, hogy a koncessziós modell komplex módon tekint a hulladékgazdálkodásra, a gyártástól az újrahasznosításig törekszik a körforgásos gazdaság elérésére, így haladunk afelé, hogy a hulladékra mint nyersanyagra tekintsünk, amely környezetvédelmi és piaci szemlélettel is racionális irány.

- Az Európai Unió a körforgásos rendszer mellett tette le a voksát. Mennyire racionális ez a célkitűzés?
- A körforgásos koncepció alapvetően helyi, regionális megoldásokra épül, aminek a feltételeit az új törvény már biztosítja. Ez egy teljesen újfajta szemlélet, ami komoly változásokat kíván a gazdaság, a közszolgáltatók és a lakosság részéről is. Új fejezetet nyit a hulladékgazdálkodásban. Át kell alakulniuk a gyűjtési szokásoknak, az infrastruktúrának, az eszközöknek, és a feldolgozást, a tárolást biztosító végpontoknak is.
- A hulladék elleni küzdelmet a legegyszerűbben a vásárlói szokások megváltoztatásával lehet elérni. Ha nem veszünk olyan terméket, ami hulladékot termel, vagy csak olyat vásárolunk, amit hulladékmentesen el tudunk fogyasztani, fel tudunk használni, máris nagyot léptünk előre.
- Nagy hangsúlyt érdemes fektetni az újrahasználatra. Ha új funkciót, vagy például ajándék formájában új gazdát találunk a már nem kívánatos anyagoknak, akkor azok nem kerülnek a szemétbe.
- A szelektíven gyűjtött hulladékok lehetővé teszik az újrahasznosítást is. A tény azonban az, hogy ezek rendszerint annyira szennyezettek, hogy előválogatás nélkül nem működik a folyamat. Az így kigyűjtött papír, a színre, fajtára válogatott műanyag azonban egyenesen mehet a direkthasznosítókhoz. Ezt nevezzük anyagában hasznosításnak.
- A következő szint az energetikai hasznosítás, amikor a vegyes kommunális hulladékból kiemeljük a szerves anyagokat, és ami marad, azt megfelelő méretűre darálva bálázzuk, majd termikusan hasznosítjuk. Európában nincs egységes irány, az unió mindkét megoldást preferálja, hiszen a cél a lerakástól történő eltérítés. Természetesen a termikus hasznosítás alatt nem a régimódi hulladékégetést kell értenünk. A modern technológiák mellett a hulladék energetikai, termikus hasznosítása gyakorlatilag környezetszennyezés nélkül lehetséges, így a hazai infrastruktúra ezirányú fejlesztése is megfontolandó. Jó példákat már a közelünkben is láthatunk, hiszen csak Bécsig kell kitekintenünk, ahol hosszú ideje a belvárosban működnek hipermodern hulladékégetők.
- Az uniós célok sem zárják ki a lerakást, a céljuk a minimalizálás. A hulladéklerakókat egyenlőre nem lehet teljes egészében kivezetni a rendszerből, mindig lesz egy olyan rész, ami már semmilyen más módon nem hasznosítható, így ezek helye szigorúan az ellenőrzött, szigetelt lerakókban van. 

- ...és akkor még a zöldhulladékokról nem is beszéltünk!
- Évek óta halogatjuk azt az uniós vállalásunkat, hogy beszüntetjük a kerti zöldhulladék helyben égethetőségét. Most végre megszületett a döntés, az év második felétől érvénybe lép a jogszabály, onnantól nem szabad a kertekben zöldhulladékot égetni. Persze ez azzal is jár, hogy még több szállítanivalója akad a közszolgáltatóknak.
- Az átalakulóban lévő kertkultúra ugyancsak szaporítja a feladatainkat. A hagyományos háztáji kiskerteket egyre inkább felváltják a díszkertek, ahol még nem alakult ki annak a kultúrája, hogy hogyan lehet hasznosítani a kerti zöldhulladékot, illetve milyen módon lehet ezzel táplálni a talajt. Ezen a téren is sok teendőnk van még. Különféle projektek keretében el kell érnünk, hogy a kerttulajdonosok megértsék és elfogadják, nekik is az a legjobb, ha a keletkezett lombhulladék ott helyben komposztálódik, ha azt kezelés után visszaforgatják a talajba.
- Ugyanilyen komoly kihívást jelent az is, hogy a mezőgazdasággal megtaláljuk az összhangot zöldhulladék kérdésében.

- Hogyan lehet több száz település egyedi igényeinek megfelelni, összhangot teremteni?
- Meggyőződésem, hogy a siker titka az, ha a folyamatainkba, a döntéseinkbe maximálisan bevonjuk a partnereinket, a helyi önkormányzatokat. A szolgáltatási területünkön a tulajdonosi struktúrát illetően megpróbálunk egy egyensúlyi állapotot fenntartani. Fontosnak tartjuk, hogy legalább térségi szinten legyen ráhatásuk a közszolgáltatók működésére. Az önkormányzatok egy része tulajdonosként is jelen van, beleszólhat a cégcsoport életébe, más testületek pedig a társaság felügyelő bizottságába delegált képviselőiken keresztül tudják érvényesíteni az érdekeiket.
- Társaságunk közel húsz önkormányzat többségi tulajdonában van,  partnervállalkozásaink is az adott térség önkormányzatainak többségi tulajdonában állnak. A kistelepüléseken és a nagyvárosokban is igyekszünk megkeresni az együttműködés lehetőségét, a településekkel szoros kapcsolatot tartunk, és mindig kikérjük a véleményüket. Kölcsönös érdekünk, hogy a lakosság elégedett legyen a közszolgáltatóval.
- Minden téren igyekszünk figyelmes partner lenni. Rendszeresen részt veszünk például a helyi rendezvényeken. Öko-sátrainkban teszteket lehet kitölteni, a gyerekjátszókat alakítunk ki. Interaktív módon próbáljuk megszerettetni, a mindennapokba becsempészni a korszerű hulladékgazdálkodás elveit.
- Hasonló módon működünk együtt az oktatási rendszer szereplőivel is. Osztályfőnöki órákat, kiselőadásokat tartunk minden szinten, az óvodától az egyetemekig.
- Ha az önkormányzatok valamilyen kéréssel fordulnak hozzánk, lehetőségeink szerint igyekszünk abban segítségükre lenni. Ami nekik probléma, az nekünk is az. Oda-vissza működik a segítségnyújtás, legyen szó egy illegálisan lerakott hulladék elszállításáról, egy falunapi rendezvény megszervezéséről, a határ közös kitakarításáról vagy egy TE SZEDD akció lebonyolításáról, mi mindenben igyekszünk partnerként megjelenni.
- Szívünknek kedves példaként említhetem legutóbbi ilyen akciónkat, melynek keretében székhelyünkön, Polgárdiban építettünk meg egy húszmillió forint értékű játszóteret, támogatva ezzel az önkormányzatot, illetve az itt élőket, a gyerekeket. Mert nem csak a gondjainkat szeretnénk megosztani, hanem a közös örömökben is szívesen osztozkodunk.

Cseh Teréz

2021.07.22. 13:38
   Regio Regia magazin


156. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 155. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 154. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 153. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 152. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 151. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 150. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 149. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 148. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió! 147. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!146. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!145. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!144. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!143. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!142. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!141. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!140. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!139. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás