szlovák
HÍRPORTÁL TURISZTIKAI PORTÁL Cégjegyzék Regio Regia Üzleti Magazin Webstúdió Webáruház
-=- Szeretné itt látni a saját ajánlatát is? Vegye fel velünk a kapcsolatot! -=- Regio Regia - A Közép-dunántúli Régió vállalkozóinak üzleti magazinja Telefon: 34/310-971
   Kapcsolat

REGIO REGIA
a Közép-dunántúli Régió Értékteremtőinek Magazinja

Kiadó:
Regio Regia Nonprofit Kft.

ISSN-szám:
online: 1787-3010
nyomtatott: 1785-7074

Szerkesztőség:
2800 Tatabánya, Táncsics M. út 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@regioregia.hu

 

KEM-BRIDGE WEBSTÚDIÓ

KEM-Bridge Net

Iroda:

2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

Telefon:
34/310-971

E-mail:
info@kembridge.hu

 

   MTI

   Tatabánya Kártya

Regio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia HírportálRegio Regia Hírportál


Projektindító konferencia a Megyeházán

Uniós forrás segíti az új terület- és vidékfejlesztési programok elkészítését
Projektindító konferencia a Megyeházán

Komárom-Esztergom megye 90 millió forintos uniós támogatásban részesült az ÁROP-1.2.11/A-2013-0022 számú pályázat keretében. Az „ Integrált területi tervezés, koordináció megyei és várostérségi szinteken Komárom- Esztergom megyében” elnevezésű projekt nyitó konferenciáját december 12-én rendezték Tatabányán, a Megyeháza tanácstermében.

Összekötő szerepben

A tanácstermet megtöltő gazdasági szakembereket, cégvezetőket és települési polgármestereket Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte. Bevezetőjében elmondta, hogy 2012. január elsejétől a megyei önkormányzatok feladatai – az intézmény fenntartási kötelezettségek megszűnésével - jelentősen átalakultak. Átvették a korábbi regionális és megyei területfejlesztési tanácsok szerepkörét, és középszinten összekötő szerepet töltenek be a kormányzat és a települések között a terület- és vidékfejlesztésben. A megye sajátos adottságainak és problémáinak széles körű ismeretében, helyi kapcsolatrendszerük révén sokkal körültekintőbben és hatékonyabban tudják felmérni, képviselni a fejlesztési igényeket.

Popovics György felidézte, hogy már 2012 szeptemberében elkezdték a felkészülést a 2014-2020 közötti programozási és pénzügyi ciklusra. Ennek első állomásaként tavaly novemberben elfogadták a megye gazdasági, társadalmi, környezeti helyzetelemzését és a tervezés társadalmasítását szolgáló Partnerségi Tervet. Megkezdték működésüket új intézményeik, a Terület- és Vidékfejlesztési Kollégium, a megyei területfejlesztési konzultációs fórum, valamint területi műhelyeik és szakbizottságaik. E szervezetek közreműködésével készült el a 2030-ig szóló fejlesztési koncepció, amely elfogadás előtt áll. Ezen koncepcióból építkeznek majd a terület- és gazdaságfejlesztési, valamint várostérségi programok, amelyek elkészítéséhez az Államreform Operatív Program keretének átcsoportosítása biztosít 90 millió forintnyi forrást. A támogatás célja – tette hozzá –, hogy a tervezési munkák finanszírozásán túl erősödjön a megyei önkormányzat területfejlesztési kapacitása, képessége, és így aktív szerepet vállalhasson a kidolgozott programok megvalósításában, a területi koordinációban, és a programok eredményességének mérésében. Közbeszerzési eljárással választották ki a tervezésre a munkájukat már korábban is segítő, és a helyi viszonyokat jól ismerő Város-Teampannon Kft. és a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. alkotta konzorciumot.

Partnerség és felelősség

Popovics György kiemelte, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő megyei gazdaságfejlesztési és várostérségi részprogramok elkészítésén túl mindezek továbbfejlesztésére is sor kerül, egészen az előzetes megvalósíthatósági tanulmány szintjéig. Mindez azonban csak széles társadalmi egyeztetés keretében lehet életszerű, ezért a programok kidolgozása partnerségben történik az önkormányzatokkal, az államigazgatási szervekkel, a területi kamarákkal, a gazdasági érdekképviselettel, a gazdaság szereplőivel és a civil szervezetekkel. Kiemelt cél a gazdaságfejlesztés, a versenyképesség megőrzése, a helyi gazdasági potenciál kiaknázása, és a foglalkoztatás növelése. Emellett természetesen legalább ilyen fontos a települések fejlesztése, az intézményhálózatok korszerűsítése, és az infrastruktúrafejlesztés is. Szoros kapcsolatot építettek ki Tatabánya MJV Önkormányzatával, és a megyei és megyeszékhelyi tervek összehangolása érdekében részt vesznek a város tervezéshez felállított munkacsoportjainak tevékenységében is.
A megyei közgyűlés elnöke végül ismertette a tervezési időszak hét éve alatt rendelkezésre álló forrásokat. Az ágazati operatív programok mellett a megyei szintű fejlesztésekre 13,32 milliárd, a térségi, várostérségi programokra pedig 14,59 milliárd forint áll rendelkezésre. Ha mindehhez hozzávesszük a Tatabánya fejlesztésére jutó 7,3 milliárd forintot, akkor összességében több mint 35 milliárdnyi forrásból gazdálkodhatnak a megyében 2014 és 2020 között. Az új feladatok hatalmas felelősséget, de ugyanakkor nagy lehetőséget is jelentenek a megye számára, hiszen dönthetnek a fejlődést befolyásoló folyamatokról, alakíthatják a fejlesztéspolitikát, és hozzárendelhetik ezekhez a szükséges forrást.

Fő prioritás a munkahelyteremtés

Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott kiemelte, hogy a mostani konferencia fontos állomás a megyei területfejlesztési programok előkészítésében. Emlékeztetett rá, hogy a megye gazdasági szerkezetéből következő adottságok továbbfejlesztése a cél. Komárom-Esztergom megye jelenleg a három legfejlettebb megye közé tartozik, és ez a vállalkozásoknak és az önkormányza-toknak köszönhető. 2010. óta több mint 117 milliárd forintnyi uniós támogatás érkezett a megyébe, ami óriási előrelépést jelent. Bár nagyon erős ipari struktúra alakult ki, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a megyében mindig is meghatározó volt a mezőgazdaság. A programok összeállításánál figyelembe kell venni a mezőgazdasági kultúrát, a gazdasági szektor szereplőinek jelenlétét. Ez nélkülözhetetlen, hiszen, együtt kell élni az iparnak és a mezőgazdaságnak, ezért kellő hangsúlyt kell kapnia a tervezésben a vidékfejlesztésnek.
A kormánymegbízott hozzátette, hogy az úthálózat nem képes ma már kiszolgálni a gazdasági szereplők igényeit, jelentősen amortizálódott. Történt ugyan előrelépés, több út is megújult, de van még mit javítani. A legfőbb prioritást jelentő munkahelyteremtés feltétele a városok, ipari területek összekötése, a munkahelyek elérhetőségének biztosítása és a nagy teherforgalom elkerülő utakra való terelése, vagyis az infrastruktúrafejlesztés is.

Integrált fejlesztési programok

A konferencia folytatásaként Pecze Tibor Csongor, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal elnöke ismertette a TOP prioritásait. A legfontosabb célok közé sorolta ő is a munkahelyteremtést, és megőrzést, valamint a foglalkoztatottság növelését. Köztudott, hogy a következő hét évben az uniós támogatások mintegy 60 %-át gazdaságfejlesztésre kívánják felhasználni. Ezen belül a TOP 1210,6 milliárd forintból gazdálkodhat, amely az összes támogatás 16,15 %-a. Ezen forrásokból 450 milliárdnyi az, amely felett a megyék rendelkezhetnek.

Hozzátette, hogy a megyei programok tervezésekor kiemelten kell figyelni az alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérésre, és a közösségi szolgáltatások helyi szintű fejlesztésére. Ugyanilyen fontosak a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, és a foglalkoztatás ösztönzése. A tervezésnél új eszköz lehet a közösségvezérelt, integrált megyei, fejlesztési csomagok elkészítése. Megtudtuk, hogy szervezeti változások is várhatók a majdani projektek lebonyolításánál, az irányítás a szakminisztériumokhoz fog tartozni, a koordinációért pedig a miniszterelnökség felel. Az érdekképviseletek, a megyék, a megyei jogú városok és a kistérségek bevonása a tervezésbe nem utolsó sorban az egészségtelenné vált Budapest centrikusság csökkentését is célozza.

A megye jövőképe

Koszorú Lajos, a megyei tervezésben résztvevő Város-Teampannon Kft. ügyvezetője előadásában ismertette, hogy Európa gazdasági központja erősen Kelet-Európa felé tolódik, és ez jelentősen érinti Komárom-Esztergom megyét. A nemzetközi közlekedési folyosók (M1-es autópálya, vasutak, vízi út, hidak) erőteljes kapcsolódást jelentenek a Bécs-Budapest tengelyhez. Ezeket a kiváló adottságokat kell kihasználni, és a tervezésnél erre építkezni annak érdekében,  hogy a megye forráslehívó képessége, lobbyereje minél nagyobb lehessen. Külön figyelmet kell fordítani a pólus térségek kiemelt fejlesztésére, azaz a tatabányai városhálózati csomópontra.

Farkas Zsuzsanna, az NTH vezető tervezője a megyei, területi tervezési feladatokról és elvárásokról beszélt a TOP kapcsán. A megyéktől a gazdaságfejlesztési részprogramhoz 5-8, míg a kistérség fejlesztési részprogramhoz 1-1 projektcsomagot várnak.
Befejezésül Boros Szilárd az NTH másik vezető tervezője a vidékfejlesztés lehetőségeiről szólt. Kiemelte, hogy az alternatív, helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés célja a lokális, helyben körforgó gazdasági élet megteremtése, az erőforrások helyben tartása. Ezzel ugyan nem lehet megakadályozni a globalizációt, de sokat tehetünk környezetünk, országunk egyediségének megőrzéséért.
A konferencia zárásaként Popovics György megköszönte az előadók munkáját és a résztvevők aktivitását. Hozzátette, hogy a mostani alkalom egy konferenciasorozat első állomása volt, és az elkövetkező összejövetelekre is várják az érdeklődőket!

Veér Károly

2013.12.19. 09:38
   Regio Regia magazin


138. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!137. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!136. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!135. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!134. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!133. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!132. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!131. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!130. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!129. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!128. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!127. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!126. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!125. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!124. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!123. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!122. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!121. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!120. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!119. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!118. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


117. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!116. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


115. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!114. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


113. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


112. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!


111. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


110. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


109. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!108. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!    Lapozós verzió!107. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!  böngészős verzió!  Lapozós verzió!106. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!105. lapszám
Letölthető Pdf formátumban!böngészős verzió!Lapozós verzió!


2011. 104. szám pdf

2011. 104. szám lapozós

2011. 104. szám 
böngészős verzió

 


2011. 103. szám pdf

2011. 103. lapozós

2011. 103. szám 
böngészős verzió


2011. 102. szám
böngészős verzió

2011. 102. szám - pdf verzió


2011. 101. szám
(lapozgatós)

2011. 101. szám 
böngészős verzió
2010. 10-12. szám pdf

2010. 10-12. lapozós

2010. 08-09. szám pdf

2010. 08-09. lapozós

2010.08-09. böngészős verzió


2010. nyár

2010. nyár böngészős verzió

2010. nyár letölthető pdf


2010. március-április

2010. március-április böngészős verzió


2010. január-február

2010. január-február böngészős verzió


2009. különszám

2009. Különszám böngészős verzió

Archivum

   Borászati kalauz

A Királyi Régió borászati
és turisztikai kalauza

Lapozható verzió

 

   Hasznos

Új rovatot indítunk portálunkon! Hasznos, megfontolandó tényekről, információkról, problémákról tájékozódhatnak cikkeinkben, ahol természetesen a megoldásról is lehet olvasni!

Tovább >>> 

ÁllásÉpítőiparKisipari gyártóMezőgazdaságSajtó, MédiaVallás
ÁruházFaiparKisipari szolgáltat...MinőségbiztosításSzálláshelyVas, Acél, Színesfé...
Autó, MotorFémszerkezetek gyár...KiskereskedőMobiltelefonSzállítás, Fuvarozá...Vegyipar
Biztonság, Biztonsá...Film, Fotó, OptikaKölcsönzésMűszaki cikkSzámítás- és Irodat...Vendéglátás
BútorFilm-, Mozi-, Szính...Könyv, ZeneMűvészeti tevékenys...Szépség, EgészségVillamosság
CégügyekHobbiKörnyezetvédelem, h...NagykereskedésSzivattyúkÜvegtechnika
CsaládIdegennyelvKözhasznú informáci...Nyomda, Sokszorosít...Szolgáltatás
DivatáruIngatlanKözigazgatásOktatásTakarítás 
EgészségügyIpari üzem, Gyár, B...KözüzemPénzügyTávközlés, telefon,... 
ÉlelmiszerKedvenceinkLakberendezés, Otth...Reklám, DekorációTervezés 
Energia, Fűtés, VízKereskedelemLátnivalókRuházatUtazás